Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0089-0003

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

Sensitive determination of methyl-parathion in contaminated water using single-walled carbon nano-tube film electrode

Autorzy Li, C.  Mo, W.  Zhan, G.  Sun, X. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Czuła metoda oznaczania metyloparationu w zanieczyszczonej wodzie, przy użyciu elektrody pokrytej jednościennymi nanorurkami węglowymi
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN A sensitive voltammetric procedure for the determination of methyl-parathion at a glassy carbon electrode (GCE) modified with a single-walled carbon nano-tube (SWCNT) / dicetyl phosphate (DCP) composite film has been developed. The electrochemical behaviours of methyl-parathion at the composite film electrode are investigated with voltammetry. The results indicate that the fabricated film electrode exhibits excellent electrocatalytic activity towards the reduction of methyl-parathion after being pre-concentrated. Experimental parameters, such as thickness of the SWCNT/DCP film, pH of the supporting electrolyte and accumulation conditions have been optimized. Under the optimal conditions, a linear response between the reduction peak current and the methyl-parathion concentration is obtained from 5.0 x 107to 1.0 x 101mol L-1with a detection limit of 2.0 x 107mol L-1>. The advantages of the proposed procedure are demonstrated by the successful determination of methyl-parathion in the contaminated south-lake water without pretreatment.
PL Opracowano czułą, woltamperometrycznąmetodę oznaczania metyloparationu z użyciem elektrody z węgla szklistego zmodyfikowanej błonką kompozytową z jednościennych nanorurek węglowych i fosforanu dicetylu. Zbadano elektrochemiczne właściwości metyloparationu. Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowana elektroda katalizuje redukcję metyloparationu po jego zatężeniu na powierzchni elektrody. Wyznaczono optymalne wartości parametrów eksperymentalnych: grubości błonki, pH elektrolitu podstawowego i warunków zatężania. W optymalnych warunkach zależność prądu redukcji od stężenia metyloparationu była liniowa w zakresie od 5,0 x 107do l,0 x l01mol L-1>. Granica wykrywalności wynosiła 2,0 x 107mol L"1. Metodę zastosowano z powodzeniem do oznaczania metyloparationu w skażonej wodzie z jeziora bez konieczności uzdatniania wody do analizy.
Słowa kluczowe
PL elektroda z węgla szklistego   elektroda modyfikowana   woltamperometria   woda zanieczyszczona  
EN modified glassy carbon electrode   voltammetry   contaminated water  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 53, No. 2
Strony 201--214
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor Li, C.
autor Mo, W.
autor Zhan, G.
autor Sun, X.
  • Key Laboratory of Analytical Chemistry of the State Ethnic Affairs Commission, College of Chemistry and Materials Science, South-Central University for Nationalities, Wuhan 430074, China, lichychem@163.com
Bibliografia
1. Li C.Y., Wang C.F., Ma Y. and Hu S.S., Microchim. Ada, 148, 27 (2004).
2. Mulchandani P., Chen W. and Mulchandani A., Environm. Sci. Technol., 35, 2562 (2001).
3. Mulchandani A., Chen W.. Mulchandani P., Wang J. and Rogers K.R., Biosensors Bioelectron., 16, 225 (2001).
4. Herrera A., Perez-Arquillue C., Conchello P., Bayarri S., Lazaro R., Yague C. and Arino A., Anal. Bioanal. Chem., 381, 695 (2005).
5. Schellin M„ Hauser B. and Popp P., J. Chromato. A, 1040, 251 (2004).
6. Sotiropoulou S. and Chaniotakis N.A.. Anal. Chim. Acta. 530, 199 ( 2005).
7. Bucur B., Danet A.F. and Marty J.L.. Biosens. Bioelectron., 20, 217 ( 2004).
8. Deo R.P., Wang J., Block I., Mulchandani A., Joshi K.A., Trojanowicz M., Scholz F., Chen W. and Lin Y.H., Anal. Chim. Acta, 530, 185 ( 2005).
9. Pedrosa V.A., Caetano J., Machado S.A.S., Freire R.S. and Bertotti M., Electroanal., 19,616 (2007).
10. Mulchandani P., Mulchandani A., Kaneva I. and Chen W., Biosens. Bioelectron., 14, 77 (1999).
11. Xu C.L., Wu K.B., Hu S.S. and Cui D.F., Anal. Bioanal. Chem., 373, 284 (2002).
12. De Souza D. and Machado S.A.S., Electroanal., 18, 862 (2006).
13. Zen J. M., Jou J.J. and Kumar A.S.A., Anal. Chim. Acta, 396, 39 (1999).
14. Manisankar P., Viswanathan S., Pusphalatha A.M. and Rani C., Anal. Chim. Acta, 528, 157 (2005).
15. Manisankar P., Selvanathan G. and Vedhi C., Talanta, 68, 686 (2006).
16. Liu G.D. and Lin Y.H., Anal Chem., 77, 5894 (2005).
17. Liu G.D. and Lin Y.H., Eledrochem. Commun., 7, 339 (2005).
18. Li C.Y., Wang C.F., Wang C.H. and Hu S.S., Sens. Actual. B: Chem., 117, 166 (2006).
19. Li C.Y., Wang C.F., Wang C.H. and Hu S.S., Anal. Chim. Acta, 545, 122 (2005).
20. Li C.Y., Wang C.F., Guan B„ Zhang Y.Y. and. Hu S.S., Sens. Actual. B: Chem., 107, 411 (2005).
21. Li C.Y., Wang C.F., Ma Y„ Bao W. and Hu S.S., Anal. Bioanal. Chem., 381, 1049 (2005).
22. Iijima S., Nature, 354, 56 (1991).
23. Zhao Q., Gan Z. and Zhuang Q., Electroanal., 14 , 23 (2002).
24. Zhao Y.F., Gao Y.Q., Zhan D.P., Liu H„ Zhao Q., Kou Y„ Shao Y.H., Li M.X., Zhuang Q.K. and Zhu Z.W., Talanta, 66, 51 (2005).
25. Suprun E., Evtugyn G., Budnikov H., Ricci F., Moscone D. and Palleschi G., Anal. Bioanal. Chem., 383, 597 (2005).
26. Yaico D., Albuquerque T. and Ferreira L.F., Anal. Chim. Acta, 596, 210 (2007).
27. Lei Y., Mulchandani P., Wang J., Chen W. and Mulchandani A., Environ. Sci. Technol., 39, 8853 (2005).
28. Ni Y.N., Qiu P. and Kokot S„ Anal. Chim. Acta, 516, 7 (2004).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0089-0003
Identyfikatory