Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0083-0049

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka

Tytuł artykułu

Przemiany jakościowe we współczesnej zabudowie jednorodzinnej w Wielkopolsce

Autorzy Szeszuła, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Quality changes in contemporary single-family housing in the region of Great Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W realizowanych w małych miasteczkach i na obrzeżach miast Wielkopolski zespołach zabudowy jednorodzinnej widać związek pomiędzy zastosowanym typem zabudowy a przestrzenną jakością rozwiązania domu na działce oraz przestrzeni publicznej zespołu. W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości i efektywności wykorzystania przestrzeni rozumianej jako ramy społecznego życia człowieka. Niemierzalne cechy przestrzeni ujęto za pomocą systemu mierzalnych kryteriów. Przedstawiono wyniki badań poszczególnych typów domów oraz zespołów zabudowy pod kątem jakości przestrzeni społecznej. Opisano zaistniałe w ostatnim ćwierćwieczu charakterystyczne przemiany w sferze zabudowy jednorodzinnej w Wielkopolsce.
EN Single-family housing complexes developed in small towns and on the outskirts of the cities of Great Poland point to a close correspondence between the type of single-family housing employed there and both spatial quality of the allotment house layout and public space of the complex. The present paper sets forth the results of the quality and efficiency assessment of managing space that defines human social life. By means of applying measurable criteria non-measurable properties of space have been successfully captured. At the same time, the results of the examination of particular types of houses and housing complexes in terms of the quality of social space have been demonstrated. The paper concludes with the description of characteristic changes of the past quarter of a century in single-family housing in Great Poland.
Słowa kluczowe
PL dom jednorodzinny   jakość przestrzeni   przestrzeń społeczna  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Rocznik 2005
Tom Z. 5
Strony 69--90
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Szeszuła, W.
  • Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Instytut Architektury i Urbanistyki
Bibliografia
[1] Adamczewska-Wejchert H., Metody kształtowania zespołów budownictwa jednorodzinnego, w: Budownictwo jednorodzinne na terenach zurbanizowanych, materiały na konferencję problemową organizowaną przez Sekcję Planowania Wsi Towarzystwa Urbanistów Polskich i Oddział Urbanistów Polskich w Poznaniu, Poznań, styczeń 1971.
[2] Adamczewska-Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych. Arkady, Warszawa 1985.
[3] Adamczewska-Wejchert H., Domy atrialne - jeden z typów jednorodzinnego budownictwa zespolonego, PWN, Warszawa-Łódź 1978.
[4] Bańka A., Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania architektonicznego, Poznań 1999.
[5] Budownictwo jednorodzinne na terenach zurbanizowanych, materiały na konferencję problemową organizowaną przez Sekcję Planowania Wsi Towarzystwa Urbanistów Polskich i Oddział Urbanistów Polskich w Poznaniu, Poznań, styczeń 1971.
[6] Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
[7] Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, wyd. II, t. 2, Miejsce pracy i zamieszkania, PWN, Warszawa 1968; t. 4, Region miasta, PWN, Poznań 1964.
[8] Czarnecki W., Ullman J., Zabudowa niska - kierunki poszukiwania optimum na przykładzie budownictwa mieszkaniowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Architektura, 1985, 2.
[9] Jakość życia na osiedlu. Prace Naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, seria Monografie, 22/13, Wrocław 1986.
[10] Jałowiecki B., Człowiek w przestrzeni miasta, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1980.
[11] Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta. Arkady, Warszawa 1989.
[12] Król-Bać E., Przestrzeń mieszkalna w zabudowie ekstensywnej. Prace Naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Zasady projekcji przestrzeni i kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, Wrocław 1977.
[13] Paszek Z., Budownictwo domów jednorodzinnych w Wielkopolsce jako problem społeczno-gospodarczy, w: Materiały TUP, zeszyt 35.
[14] Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe, domki jednorodzinne, małe osiedla. Arkady, Warszawa 1983.
[15] Pióro Z., Ekologia społeczna w urbanistyce. Arkady, Warszawa 1962.
[16] Sufryd H., Czekała T., Mieszkaniowe budownictwo indywidualne w strefie podmiejskiej miasta Poznania, Materiały TUP, zeszyt 35.
[17] Szeszuła W., Kozaczko M., Biskupski P., Pulikowski J., Metoda sterowania wpływu środowiska architektonicznego na podstawy społeczne mieszkańców, Poznań 1990.
[18] Szeszuła W., Entwicklung der Lebensweisen und Architektur des Wohnens, European, Berlin 1989.
[19] Szeszuła W., Przestrzeń społeczna w zespołach zabudowy mieszkaniowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Architektura i Urbanistyka, 2004, nr 4.
[20] Ullman J., Pewna metoda pomiaru wartości niemierzalnych, w: V Konferencja Naukowa Politechniki Białostockiej, Białystok 1977.
[21] Ullman J., Przestrzenno-użytkowe kryteria oceny obiektów i technologii realizacji budownictwa jednorodzinnego, w: Materiały na VI Ogólnokrajową Konferencję Naukowo-Techniczną, Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, PziTB, Kraków 1985.
[22] Zamojska B., Preferencje mieszkaniowe ludności małych miast. Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1980.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0083-0049
Identyfikatory