Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0027-0102

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Aktualna problematyka zapobiegania poważnym awariom w przemyśle chemicznym

Autorzy Markowski, A. S. 
Treść / Zawartość http://miesiecznikchemik.pl/ http://www.chemikinternational.com/issues/
Warianty tytułu
EN Current problems of preventing serious failures in the chemical industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca omawia strategię opracowywania wymogów nowej Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie zapobiegania poważnym awariom. Pokazane jest wzajemne powiązanie programu zapobiegania poważnym awariom, raportu o bezpieczeństwie i planu operacyjno ratowniczego poprzez analizę i ocenę ryzyka. Zwraca się uwagę na konieczność tworzenia programu dostosowawczych, który powinny być wdrożone dla realizacji wymogów Ustawy a także samym dla poprawy stanu bezpieczeństwa. Omówiono również metodę szybkiej oceny ryzyka, zwaną Analizą Warstw Zabezpieczeń (AWZ), która z powodzeniem może być wykorzystana do wykonania wymogów Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.
EN The work reports a strategy of developing requirements of a new law - Environmental Protection Act, within the scope of preventing serious failures. Shown is the mutual link between the programme of preventing serious failures and the report about safety and operative - rescue plan through the analysis and risk estimation. Attention is called to the necessity of creating adjustable programmes which should be implemented to accomplish the requirements of the Act, as well as to improve the state of safety. Discussed is also the method of rapid risk estimation being called Analysis of Safeguard Layers which can be successfully utilized in performing the requirements of the law - Environmental Protection Act.
Słowa kluczowe
PL przemysł chemiczny   awaria  
EN chemical industry   failure  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2003
Tom Vol. LVI, nr 5
Strony 142--147
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., 1 tab., 4 rys.
Twórcy
autor Markowski, A. S.
  • Politechnika Łódzka, Zakład Bezpieczeństwa Procesowego i Ekologicznego, Łódź
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0027-0102
Identyfikatory