Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0005-0001

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Chemometryczna analiza wybranych procesów/reakcji chemicznych związanych z technologią węgla

Autorzy Mianowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Chemometric analysis of selected processes/chemical reactions connected with coal technology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono analizę chemometryczną wybranych trzech procesów/reakcji chemicznych, związanych z technologią węgla. Analizą objęto: dozowanie alkalicznych mikrododatków do mieszanki węglowej, katalityczne uwodornienie wybranych pięciu (tlenowych) związków modelowych oraz badanie kinetyki rozkładu NH4 Cl za pomocą rozcieńczonych roztworów Ca (OH) 2. Z pozycji klasyfikującej wybrane przykłady dotyczą odpowiednio: analizy czynnikowego wpływu na jeden z elementów procesu laboratoryjnego koksowania (bilans chloru), generowania modeli kinetycznych z macierzy doświadczalnej typu [czas ˇ temperatura] w warunkach poliizotermicznych oraz analizy kinetycznej procesu sedymentacji, przebiegającej równolegle z reakcją chemiczną. W każdym przykładzie uzyskane dane doświadczalne były wykorzystane wielowariantowo i ostateczne rezultaty ze sobą porównywalne.
EN Chemometric analysis of three selected processes/chemical reactions connected with coal technology was effected. The analysis included: dosing of alkaline microadditives to coal blend, catalytic hydrogenation of five selected (with oxygen) model compounds and kinetic tests of NH4C1 decomposition by using of diluted Ca(OH)z solutions. Selected examples concern: analysis of factor eflect on the one 'of elements in laboratory coking process (chlorine balance), generation of kinetic models from experimental matrix of the type (time ˇ temperature) in polyisothermal conditions and kinetic analysis of sedimentation process proceeding in parallel to chemical reaction. In each example obtained experimental data were used repeatedly and final results have been comparable one another.
Słowa kluczowe
PL analiza chemometryczna   technologia węgla  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 1998
Tom Nr 3
Strony 86--93
Opis fizyczny
Twórcy
autor Mianowski, A.
  • Katedra Technologii Chemicznej Węgla i Ropy Naftowej, Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0005-0001
Identyfikatory