Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0026-0057

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym i ich zdolność do pokrywania obciążenia

Autorzy Paska, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Wind power plants in electric power system and their load carrying capability
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono stan aktualny i perspektywy elektrowni wiatrowych, zagadnienia przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych oraz wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny. Zaprezentowano także zdolność elektrowni wiatrowych do pokrywania obciążenia.
EN In the paper present state and perspectives of wind power plants are described, as well as main issues and schemes for their grid integration and influence of wind power plants on electric power system. Also the load carrying capability of wind power plants is presented.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo energetyczne   niezawodność bezpieczeństwa   elektrownia wiatrowa  
EN safety of electrical power supply   electric power system reliability   wind power plants  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2009
Tom R. 85, nr 12
Strony 224--230
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys.
Twórcy
autor Paska, J.
Bibliografia
[1] Ackerman T. (editor): Wind Power in Power Systems. John Wiley & Sons. Chichester 2005.
[2] Billinton R., Allan R.N.: Reliability Evaluation of Power Systems, second ed. Plenum Press, New York 1996.
[3] D’Annunzio C., Santoso S: Noniterative Method to Approximate the Effective Load Carrying Capability of a Wind Plant. IEEE Transactions on Energy Conversion. Vol. 23, No. 2, June 2008.
[4] Energy Management Planning for the Integration of Wind Energy into the Grid in Germany, Onshore and Offshore by 2020, Final report. Study commissioned by Deutsche Energie- Agentur GmbH (dena). Cologne, 24 February 2005.
[5] Heier S.: Grid Integration of Wind Energy Conversion Systems. J. Wiley & Sons. West Sussex. England 1998.
[6] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. PSE Operator SA. Warszawa, listopad 2007.
[7] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. ENEA Operator Sp. z o.o., 2007; ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o., 2008.
[8] Large scale integration of wind energy in the European power supply: analysis, issues and recommendations. European Wind Energy Association. December 2005, www.ewea.org.
[9] Lubośny Z.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. WNT. Warszawa 2006.
[10] Muras Z.: Odnawialne źródła energii - funkcjonujący system wsparcia – rola i zadania Prezesa URE. XII Międzynarodowa Konferencja N-T „Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce”. Kazimierz Dolny, 18-20 marca 2009.
[11] Ocena możliwości rozwoju i potencjału energetyki wiatrowej w Polsce do roku 2020. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. www.visventi.org.pl.
[12] Paprocki R.: Wpływ energetyki wiatrowej na pracę KSE. Seminarium SSE KE PAN „Elektroenergetyka rozproszona”. Warszawa, 21 listopada 2008.
[13] Paska J.: Ocena niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego. Prace Naukowe – Elektryka, z. 120. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.
[14] Paska J.: Niezawodność systemów elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.
[15] Paska J.: Analysis and evaluation of electric power system reliability. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 7, 2008.
[16] Paska J., Surma T., Sałek M.: Elektrownie wiatrowe - wybrane aspekty budowy. Inżynier budownictwa. Nr 9, 2006.
[17] Paska J., Surma T., Sałek M.: Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej. Energetyka. Nr 1(643), styczeń 2008.
[18] Paska J., Surma T., Sałek M.: Current status and perspectives of renewable energy sources in Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 13, No 1, 2009.
[19] Przygrodzki M., Siwy E.: Współpraca źródeł wiatrowych z systemem elektroenergetycznym. Rynek Energii. Zeszyt tematyczny Nr 2, 2009.
[20] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz. U. 2007 r. Nr 93, poz. 957; 2008 r. Nr 30, poz. 178; 2008 r. Nr 162, poz. 1005.
[21] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz.U. Nr 156, poz. 969.
[22] Szwed C.: Wpływ energetyki wiatrowej na rozwój systemu przesyłowego. Seminarium SSE KE PAN „Elektroenergetyka rozproszona”. Warszawa, 21 listopada 2008.
[23] Van Hulle F.: Integration of wind energy in Europe’s power systems. Future of wind power market in Poland. March 2006.
[24] Voorspools K.R., D’haeseleer W.D.: An analytical formula for the capacity credit of wind power. Renewable Energy. 31 (2006).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0026-0057
Identyfikatory