Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0026-0047

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza kosztów awaryjności urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w stacjach wnętrzowych i napowietrznych SN/nN

Autorzy Chojnacki, A. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of the cost of unreliability of equipment installed in MV / LV overhead pole stations and compartmentalized stations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono analizę skutków awaryjności urządzeń eksploatowanych w stacjach transformatorowo-rozdzielczych SN/nN miejskich oraz wiejskich. Na podstawie przypadków awarii, które zaistniały w okresie 10 lat zaprezentowano modele niezawodnościowe czasów przerw w zasilaniu odbiorców, a także analizę kosztów strat ponoszonych przez odbiorców oraz dystrybutorów energii w wyniku awarii wybranych urządzeń stacyjnych.
EN This paper analyzes the effects of failure of equipment operating in the MV/ LV relay – distribution station on urban and rural areas. On the basis of the damage, which occurred in the 10 years presented the reliability models of time of break in the supply of customers, as well as analyzing the cost of losses incurred by customers and distributors of energy as a result of failure of selected station equipment.
Słowa kluczowe
PL koszt strat dystrybutorów   koszt strat odbiorców  
EN cost of losses incurred by customers   cost of losses incurred by distributors  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2009
Tom R. 85, nr 12
Strony 180--183
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Chojnacki, A.
Bibliografia
[1] Agencja Rynku Energii S.A., Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2007, Warszawa 2008.
[2] Bełdowski T., Markiewicz H., Stacje i urządzenia elektroenergetyczne . WNT, Warszawa 1992.
[3] Chojnacki A. Ł., Wpływ techniki prac pod napięciem na parametry niezawodnościowe stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nn. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja, Kościelisko, 23-27 czerwca 2008, s. 121-124.
[4] Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, Warszawa 2008.
[5] Kowalski Z., Niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1992.
[6] PTPiREE, Ocena przewidywanych potrzeb rozwojowych i odtworzeniowych sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na obszarach o małym zagęszczeniu odbiorców, Materiał źródłowy PTPiREE, Poznań, 2005.
[7] Sozański J., Niezawodność i jakość pracy systemu elektroenergetycznego, WNT, Warszawa 1990.
[8] Sozański J., Niezawodność urządzeń i układów elektroenergetycznych, PWN, Warszawa 1974.
[9] Sozański J., Niezawodność zasilania energią elektryczną. WNT, Warszawa 1982.
[10] Stępień J. C., Madej Z., Charakterystyka awarii wiejskich sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia i kosztów ich usuwania, Rynek Energii, 74 (2008), nr 1, 38-41.
[11] Trojanowska M., Analiza stanu technicznego sieci niskiego napięcia na terenach wiejskich Podkarpacia, MOTROL Nr 10/2008, s. 131-135.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0026-0047
Identyfikatory