Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0026-0017

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Pomiary prądów indukowanych jako element oceny ekspozycji obsługi przenośnych radiostacji plecakowych

Autorzy Kieliszek, J.  Sobiech, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Induced Current Measurements in the Body of Manpack Radio Operators
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia pola elektrycznego w strefie bliskiej, pochodzących od telefonów komórkowych oraz przenośnych radiostacji plecakowych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz pomiarów bezpośrednich prądów indukowanych w ciele człowieka. Oceniono przydatność stosowanych technik symulacji komputerowych wyznaczania współczynnika SAR i prądu indukowanego stosowanych dla telefonii komórkowej przy badaniach przenośnych radiostacji plecakowych.
EN In this paper the results of measurements of electric field strength distribution in the near field region of cell phones and manpack radio antennas has been presented. Also the results of measurements of currents inducted in the body manpack radio operators and results of computations of these currents has been compared. The applicability for health risk assessment of computations of SAR and inducted in human body currents has been discussed.
Słowa kluczowe
PL prąd indukowany   radiostacja plecakowa  
EN inducted current   manpack radio  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2009
Tom R. 85, nr 12
Strony 73--75
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Kieliszek, J.
autor Sobiech, J.
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (pola elektromagnetyczne)
[2] IEEE C95.3-2002 Recommended Practice for Measurements and Computations of Radio Frequency Electromagnetic Fields with Respect to Human Exposure, 100 kHz-300 GHz
[3] Poljak D., Choy Y. T., Gandhi O., Sarolic A., Human equivalent antenna model for transient electromagnetic radiation exposure, IEEE/EMC Transactions 2003, vol. 45, iss. 1, pp. 141 – 145
[4] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń ja natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)
[5] Wilen J., Mild K.H., Paulsson L-E., Anger G., Induced current measurements in whole body exposure condition to radio frequency electric fields, Bioelectromagnetics, 2001, vol. 22 iss. 8, pp. 560 – 567
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0026-0017
Identyfikatory