Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0001-0002

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska

Tytuł artykułu

Monitorowanie i weryfikacja emisji na przykładzie energetyki konwencjonalnej

Autorzy Kruszewska-Krawczyk, K.  Krawczyk, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja X Forum Energetyków/Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (X; 12-14.06.2006; Bielsko-Biała, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Od dnia 1 stycznia 2005 r. we Wspólnocie Europejskiej funkcjonuje system handlu uprawnieniami od emisji gazów cieplarnianych będący nowym instrumentem ekonomicznym w ochronie powietrza. Podstawę prawną tego rozwiązania stanowi dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i zmieniającą dyrektywę 96/61/WE, transponowana do polskiego porządku prawnego za pomocą ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz U 2004 r. nr 281 poz. 2784). W Polsce do systemu zakwalifikowano 878 instalacji. Poniżej omówiono proces monitoringu i weryfikacji emisji stanowiące kolejny krok na drodze do czynnego udziału w handlu emisjami.
EN Nowadays in Poland are a lot of serious problems with permission for the operators of installations which have to receive them to the end of March. This was the term from Polish and EU law. But this is the consequence of legislator's delay and lack of law in Poland until the 12 of January 2006 when the translation of the EU Monitoring and Reporting Guidelines - Commission Decision - 29/01/2004 - 2004/156/WE was published. This was the real start of CO2 monitoring system in Poland. The Operator starts to supplement their application or even prepare the correct monitoring protocols or internal procedures. From the first days of March the Competent Authorities started to publish the permissions. From this moment started the verification's process of the annual reports of emissions. Polish operators have a lot of problems with standard based on tier's 2a,2b,3a,3b for the solid fuel. This is connected with using in Polish energy sector complex systems of balancing deviations (based on PN-93/M-35500). These systems are used f.e. in Power Plants: Łaziska, Turów, Kozienice, Jaworzno, Połaniec. Power plants which used this system did not control their metering devices or mass balance (fuel purchased plus fuel stock at he beginning and the end of the reporting period) like is essential in MRG. They prefered balances based on TKE (technical control of exploitation) for the accountancy approach, too. In the year 2005 in Poland there are a lot of departure from the MRG standard. That is why the verification is a long lasting process.
Słowa kluczowe
PL KPRU   CO2   handel emisjami  
EN trade of emission   CO2   NAP  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
Rocznik 2006
Tom Vol. 315, z. 56
Strony 385--392
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Kruszewska-Krawczyk, K.
autor Krawczyk, W.
  • Politechnika Opolska Katedra Inżynierii Środowiska Politechnika Opolska Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych MRV Consulting
Bibliografia
[1] BARTODZIEJ G., KRUSZEWSKA-KRAWCZYK K.: O Krajowym Planie Alokacji Uprawnień do emisji CO2 (KPAU) Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 280/2004 seria Elektryka z. 51, Opole 2004
[2] www.mos.gov.pl
[3] Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. nr 16, poz. 124)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOH-0001-0002
Identyfikatory