Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOG-0071-0002

Czasopismo

Czysta Energia

Tytuł artykułu

Poszukiwanie gazu z łupków sylurskich. Cz. I

Autorzy Zwolińska-Mańczak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL gaz łupkowy   wydobycie gazu łupkowego   oddziaływanie na środowisko   Prawo ochrony środowiska  
Wydawca ABRYS Sp. z o.o.
Czasopismo Czysta Energia
Rocznik 2012
Tom Nr 4
Strony 18--20
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Zwolińska-Mańczak, A.
  • Fundacja „Czysta Energia”, Warszawa
Bibliografia
1. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227, ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 12 listopada 2010 r.).
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 1960 r. nr 30, poz. 168, ze zm.).
4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001 nr 62, poz. 627, ze zm.).
5. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004 nr 92, poz. 880 ze zm.).
6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 16 lipca 1997 r.).
7. Gruszecki K.: Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227).
8. Rakoczy B.: Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Warszawa 2010.
9. Przewodnik dla inwestorów. Decyzje administracyjne wymagane w procesie inwestycyjnym oraz kontrola i monitoring środowiskowy – w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego. Ministerstwo Środowiska. 2011.
10. Gwarancje bezpieczeństwa środowiskowego poszukiwania i wydobycia niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego typu shale gas (tzw. gaz łupkowy). Ministerstwo Środowiska. 2011.
11. Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H. Raport końcowy. PIG. Warszawa 2011.
12. Final report on unconventional gas in Europe. In the framework of the multiple framework service contract for legal assistance. TREN/R1/350-2008 lot 1. Prepared by the law firm Philippe & Partners. Brussels. 8 November 2011.
13. Wpływ wydobycia gaz łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej. Departament Tematyczny, Polityka Gospodarcza i Naukowa. 2011.
14. Macuda J., Marchel P.: Oddziaływanie prac wiertniczych na środowisko przy poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce., Wiertnictwo Nafta Gaz. 2012.
15. Rutkowski M.: Ten straszny gaz łupkowy. Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy. 2012.
16. Mapa: Strefy występowania konwencjonalnych i potencjalnych niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego na tle form ochrony przyrody. Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
17. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Centrum Prawa ekologicznego, Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Wrocław 2011.
18. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 30 czerwca 2011 r. II SA/Gd 312/11 LEX nr 898190.
19. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 września 2010 r. II SA/Rz 313/10 LEX nr 754567.
20. Równy K.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie wspólnotowym i w polskiej rzeczywistości. Artykuł PPEur.2000.2.58. Teza nr 1, 39470/1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOG-0071-0002
Identyfikatory