PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania EMC a rzeczywiste zagrożenie piorunowe central automatycznego sterowania systemami przeciwpożarowymi

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
EMC investigations and real lightning risk of fire protection systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt lub w jego pobliżu może spowodować uszkodzenie lub błędne działanie systemu przeciwpożarowego w tym obiekcie. Ochrona przed błędnym działaniem jest bardzo istotna, gdyż zapobiega ponoszeniu znacznych nakładów finansowych oraz zapewnia ciągłą gotowość systemu do pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności typowego systemu przeciwpożarowego na działanie zaburzeń impulsowych zgodnych z zaleceniami norm EMC oraz uwzględniających rzeczywiste zagrożenie piorunowe.
EN
Lightning strike to the LPS of structure with fire protection system or nearby can caused destruction of this system or malfunction in its work. In modern system this last case, when fires extinguish system is turn on, is also very significant and can cause large financial losses and temporal lack of protection against fire. In this paper the investigation of typical fire protection system during standard and non-standard EMC tests are presented. All tests were performed on the real one unit.
Rocznik
Strony
88--90
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] CSS-ITO/EN, EN 12094-1, Centrale sygnalizacyjno-sterujące stałych urządzeń gaśniczych. Centrale wielostrefowe CSS-ITO/EN-n MSG-3+ZAS+CPO-3. Informator techniczny. Listopad 2005.
 • [2] PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
 • [3] PN-IEC 61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiek¬tów budowlanych. Za¬sady ogólne.
 • [4] PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgro¬mowa obiek¬tów budowanych. Zasady ogólne. Wybór pozio¬mów ochrony dla urządzeń pioruno¬chronnych.
 • [5] PN-IEC 61024-1-2:2002,Ochrona odgro¬mowa obiek¬tów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i spraw¬dzanie urzą¬dzeń pioru¬nochronnych.
 • [6] PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed pioru¬nowym impulsem elektroma¬gne¬tycz¬nym. Zasady ogólne.
 • [7] PN-EN 61643-21:2002(U), Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 21: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badań
 • [8] Badanie odporności na udary (Zmiana A1)
 • [9] PN-EN 12094-1:2003, Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. Część 1. Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego-sterowania
 • [10] PN-EN 50130-4, Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.
 • [11] PN-EN 54-5:2003, Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: czujki ciepła. Czujki punktowe.
 • [12] PN-EN 54-7:2004, Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7. Czujki dymu. Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji.
 • [13] PN-EN 54-11:2004, Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11. Ręczne ostrzegacze pożarowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPOF-0007-0029
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.