Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOF-0001-0069

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska

Tytuł artykułu

Wieloogniskowe pękanie zmęczeniowe na przykładzie złącza nitowanego

Autorzy Szala, J.  Lipski, A. 
Treść / Zawartość https://znpo-mechanika.po.opole.pl/index.html
Warianty tytułu
EN Multiple-site fatigue cracking on example of a riveted joint
Konferencja Konferencja mechaniki pękania / sympozjum (X ; 11-14.09.2005 ; Opole-Wisła, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiono główne przypadki wieloogniskowego pękania zmęczeniowego zaobserwowanego w nitowanych próbkach odwzorowywujących fragment poszycia skrzydła samolotu, wykonanych ze stopu aluminium D16CzATW, poddanych działaniu zmiennego obciążenia stałoamplitudowego. W oparciu o analizę przebiegu procesu pękania obserwowanego za pomocą kamery CCD oraz analizę MES powiązano ogniska pękania zmęczeniowego z obszarami występowania zredukowanych naprężeń maksymalnych, jak również wskazano na proces nitowania jako istotne źródło rozrzutu miejsc inicjacji pęknięć zmęczeniowych w elementach nitowanych. Dokonany przegląd przypadków przebiegu pękania stanowi podstawę do dalszych analiz zmierzających do określenia wpływu redystrybucji obciążeń występującej w obrębie połączenia nitowego na przebieg procesu pękania zmęczeniowego.
EN The main cases of a multi-site fatigue cracking were presented in this paper. The cracks were observed in riveted specimens slimilarities with a part of a skin of an aircraft wing. The specimens were made by the D16CzATW aluminium alloy and tested by a constant amplitude fatigue loading. The crack sites were associated with areas of maximum reduced stresses. It was made on the basis of the cracking course observations made by the CCD camera and results of the FEM calculations. The riveting process was pointed as a significant source of dispersion of fatigue crack initiation areas in riveted members. The review of crack propagation cases which was made is the base for further analyses of an influence of the loading redistribution in riveted joints on a fatigue crack propagation proceed.
Słowa kluczowe
PL pękanie zmęczeniowe wieloogniskowe   złącze nitowane  
EN fatigue crack   riveted joint  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
Rocznik 2005
Tom z. 83
Strony 243--250
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Szala, J.
autor Lipski, A.
  • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Polska
Bibliografia
[1] KANIOWSKI J., SZALA J.: Analysis of Fatigue Cracks Propagation In Complex Structures. Proc. the 14th European Conference on Fracture, Vol. II/III, Cracow, Poland, 2002, pp. 101+108.
[2] MULLER R. P. G.: An Experimental and Analytical Investigation on the Fatigue Behaviour of Fuselage Riveted Lap Joints. TU Delft, Delft, 1995.
[3] BOROŃSKI D., SZALA J.: Badania przebiegu pękania zmęczeniowego z zastosowaniem systemu SMP. IX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzyna, 2003, ss. 55+62.
[4] BOROŃSKI D., LIPSKI A.: Hyb1ydowa analiza stanu odkształceń i naprężeń w strefie kontaktu w złączu nitowanym. X Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wisła, 2005.
[5] LIPSKI A.: Analiza wpływu rozkładów odkształceń i naprężeń na trwałość zmęczeniową złożonych elementów konstrukcyjnych. Praca doktorska, ATR, Bydgoszcz, 2003.
[6] PETERSON R. E.: Stress Concentration Factors. John Wiley&Sons, NY 1974.
[7] SINES G., WAISMAN J. L. (red.): Zmęczenie metali. WNT, Warszawa, 1962.
[8] KOCAŃDA S., SZALA J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych. PWN 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOF-0001-0069
Identyfikatory