Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0006-0036

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Oddziaływanie odpadów drobnoziarnistych na środowisko wodne kopalni

Autorzy Jacoń-Kocot, M. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Fine refuse influence on water environment of mine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jedną z najbardziej efektywnych metod zagospodarowania odpadów drobnoziarnistych jest ich wykorzystanie w podziemnych technologiach górniczych. Decydując się na lokowanie odpadów przemysłowych na dole kopalni musi się mieć całkowitą pewność, że zdeponowane pod ziemią odpady nie stworzą obecnie i nigdy w przyszłości zagrożenia ekologicznego. Odpady drobnoziarniste przeznaczone do ulokowania w podziemiach kopalń powinny być poddawane testom wymywalności zgodnie z obowiązującą normą PN-G-11011: 1998 "Górnictwo. Materiały do podsadzki zestalanej i doszczelniania zrobów. Wymagania i badania." Badania odpadów wykonane według tej normy umożliwią określenie potencjalnie najwyższych zawartości substancji szkodliwych, jakie mogą się wymyć do wód transportujących odpady w jej podziemia, a więc ocenę stanu środowiska wodnego kopalni.
EN Use of fine refuse for underground mining technology is one of the most effective method of its disposal. Taking decision on industrial refuse disposal in to the underground of a mine, one should be fully sure that deposited refuse will not create any ecological hazard now and in the future. The fine refuse designed to be deposited in the underground of a mine should be put to the wash-out test according to the standard PN-G-11011 "Mining. Materials for consolidating stowing and goaf tightening. Requirements and testing". Refuse testing executed according to this standard enables determination of the potential highest content of harmful substance which could be washed out into the waters transporting refuse to the underground and thus evaluation of the water environment state of a mine.
Słowa kluczowe
PL ochrona środowiska   wody kopalniane  
EN environmental protection   mine waters  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2002
Tom T. 58, nr 6
Strony 22--25
Opis fizyczny Tab.
Twórcy
autor Jacoń-Kocot, M.
  • Główny Instytut Górnictwa - Zakład Wzbogacania i Utylizacji Kopalin - Katowice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0006-0036
Identyfikatory