Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0004-0005

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Zmiany chemizmu solanek wypływających i zlikwidowanej kopalni "Żory"

Autorzy Pluta, I. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Changes of chemism of brines flowing out from liquidated Żory Mine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Do zlikwidowanej kopalni "Żory" dopływają solanki zawierającej jony baru i praktycznie pozbawione siarczanów. Ich przepływ dj sąsiedniej kopalni "Borynia" oddziałuje ujemnie na jakość wód tej kopalni. Po zamknięciu kopalni "Żory" chemizm solanek ulegał zmianie. Przedostawały się nich okresowo siarczany. Pochodziły one z procesu utlenienia siarczków zawartych w skałach karbońskick (piryt, markasyt, siarkowodór) lub też z odpadów energetycznych, którymi wypełniano pustki podziemne i tamy izolacyjne. Uwolnienie siarczanów do wód spowodowało bardzo korzystny proces wytrącenia szkodliwych jonów baru w górotworze zlikwidowanej kopalni. Badania chemizmu wód odprowadzanych z kopalni "Żory" pozwoliły ocenić ich wpływ na jakość wód kopalni "Borynia", a także kontrolować zmiany w systemie wodnym na jej obszarze.
EN Brines containing barium ions and practically no sulfates flow into the liquidated Żory Mine. The flow next into the neighbouring Borynia Mine where they influence negatively the quality of its waters. After liquidation of Żory Mine the brines chemism changed Sulfates have periodically found their way to them. They originated from the process of sulfides oxydation contained in the Carboniferous rocks (pyrite, marcasite, hydrogen sulfide) or from power industry Waste used for backfill of goafs and dams. Liberation of sulfates into the waters caused very favourable process of harmful barium ions precipitation from the rock mass of the liquidated mine. Research on the waters disposed from Żory Mine chemism allowed to determin their influence on the quality of Borynia Mine waters, and also to control changes in the water system on its area.
Słowa kluczowe
PL jakość wód   wody kopalniane  
EN quality of waters   mine waters  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2000
Tom T. 56, nr 11
Strony 32--36
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Pluta, I.
  • Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Wód, Katowice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0004-0005
Identyfikatory