Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0002-0039

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Węgiel kamienny w gospodarce światowej

Autorzy Mokrzycki, E. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Hard coal in global economy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono rolę węgla kamiennego w gospodarce światowej. Zwrócono uwagę na zasoby węgla w świecie, które przewyższają zasoby innych nośników węglowodorowych. Zasoby węgla na poszczególnych kontynentach mają zróżnicowaną wielkość, różny jest także stopień ich rozpoznania. W krajowej bazie zasobowej surowców energetycznych zdecydowanie dominują zasoby węgla kamiennego i brunatnego. W 1998 roku światowa produkcja węgla kamiennego wynosiła 3654 min ton i była wyższa o 1029 min ton od poziomu produkcji w 1978 roku. W skali świata w latach 1978 -ł-1998 nastąpił wzrost zużycia węgla kamiennego o 1046 min ton, czyli o 39,9 %. Prognozy produkcji i zużycia pierwotnych nośników energii uwzględniają głównie paliwa stałe, w tym przede wszystkim węgiel kamienny. W bilansie paliwowo-energetycznym Polski, rola węgla będzie w najbliższej perspektywie dominująca - a w dalszym horyzoncie czasowym - nadal znacząca.
EN The role of hard coal in the global economy is discussed in the paper. Attention is drawn to the world coal reserves which surpass the reserves of other hydrolocation energy carriers. Coal reserves of the particular continents differ in volume and are known to different extent. The reserves of hard and brown coals dominate definitely in the home energetic raw material reserve base. In 1998 the world production of hard coal amounted to 3654 million tons and was higher than 1978 year production by 1029 million. In the years 1978+1998 followed an increase od world coal consumption of 1046 million tons, i.e. 39,9 % The ferecasts of production and consumption of primary energy carriers consider mainly solid fuels including first of all hard coal. In the fuel-energy balance of Poland the role of coal will be dominating in the near and significant in the long term perspective.
Słowa kluczowe
PL zasoby węgla kamiennego   górnictwo węgla kamiennego   paliwa   węgiel kamienny  
EN hard coal reserves   hard coal mining   global economy   fuels   hard coal  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2000
Tom T. 56, nr 7-8
Strony 20--31
Opis fizyczny Bibliogr. 41 poz., tab.
Twórcy
autor Mokrzycki, E.
  • Akademia Górniczop-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii, Katedra Polityki Energetycznej, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0002-0039
Identyfikatory