Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0001-0030

Czasopismo

Archives of Mining Sciences

Tytuł artykułu

Temperature and humidity of air in mining galleries with auxiliary exhaust ventilation

Autorzy Nowak, B. 
Treść / Zawartość http://mining.archives.pl/ http://journals.pan.pl/dlibra/journal/97809
Warianty tytułu
PL Temperatura i wilgotność powietrza w wyrobiskach z ssącą wentylacją odrębną
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This work presents the problem of chages in temperature and humidity of mining air in dead end headings ventilated by an exhaust ventilation system. Using the principle of conservation of mass and energy of airflow in such a heading a mathematical model for changes in a function of time and current co-ordinate of temperature and humidity of air has been obtained. This model is a set of six equations. Four of them are partial differential ones of the first order describing time and spatial chages in thermodynamic parameters of air in a heading and in a duct line. The remaining two equations are a set of two ordinary differential ones describing the rate of changes in temperature and humidity of air a dead end gallery. For practical purposes it is enough to know the changes in a function of current co-ordinate of temperature and humidity of airflow in the dead end heading under consideration. Therefore the model obtained has been simplified only to a steady state.
PL W pracy zajęto się zagadnieniem zmian temperatury i wilgotności powietrza kopalnianego w ślepych wyrobiskach przewietrzanych ssącą wentylacją lutniową. Korzystając z zasady zachowania masy i energii przepływającego takim wyrobiskiem powietrza oraz uwzględniając źródła dopływu/odpływu masy i związanej z nią energii, opierając się na wcześniejszych pracach podano model matematyczny zmian w funkcji czasu i współrzędnej bieżącej temperatury oraz wilgotności powietrza. Lutniociąg traktowany jest jako przewód nieszczelny, w którym ucieczki powietrza rozłożone są na całej jego długości w sposób ciągły. Wspomniany model stanowi układ sześciu równań. Cztery z nich to równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu opisujące czasoprzestrzenne zmiany ww. parametrów termodynamicznych powietrza w wyrobisku i w lutniociągu. Pozostałe dwa równania stanowią układ równań różniczkowych zwyczajnych. Opisują one prędkość zmian temperatury i wilgotności powietrza w strefie przodkowej. Jedną z możliwości wykorzystania do celów praktycznych otrzymanych układów równań jest określenie dla stanu ustalonego rozkładu temperatury i wilgotności powietrza, zarówno w lutniociągu, jak i w wyrobisku, w funkcji jego wybiegu. Dlatego wspomniany model matematyczny czasoprzestrzennych zmian rozważanych parametrów termodynamicznych powietrza w omawianym systemie wentylacyjnym uproszczono ograniczając się do stanu stacjonarnego. Otrzymany w ten sposób układ równań (23) - (25) i (30) opisuje w funkcji współrzędnej bieżącej rozkłady wilgotności właściwej oraz temperatury powietrza w lutniociągu ((23), (24)), i w wyrobisku korytarzowym ((25), (30)), przewietrzanym ssącą wentylacją lutniową. Natomiast równania (33) i (34) określają przyrost wilgotności i temperatury powietrza w strefie przodkowej. Wspomniany układ równań, ze względu na nieliniowość i stopień skomplikowania, można rozwiązać numerycznie.
Słowa kluczowe
EN mining   mine ventilation   duct ventilation   climatic condition in mines  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Archives of Mining Sciences
Rocznik 1999
Tom Vol. 44, nr 4
Strony 519--530
Opis fizyczny
Twórcy
autor Nowak, B.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Górniczy Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL9-0001-0030
Identyfikatory