Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL8-0002-0004

Czasopismo

Inżynieria Materiałowa

Tytuł artykułu

Charakterystyka odporności korozyjnej

Autorzy Niedbała, J.  Budniok, A.  Łągiewka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Characteristic of corrosion restance of electrolytic Ni-Mo-P
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przestawiono charakterystykę odporności korozyjnej amorficznych powłok stopowych Ni-mo-P. Powłoki otrzymywano z elektrolitu cytrynianowego zawierającego jony niklu (II) oraz molibdenianowe. Przeprowadzono badania składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej oraz składu fazowego metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Wykonano badania odporności korozyjnej metodą klasyczną opierając się na przeprowadzonych badaniach potencjodynamicznych. Podstawą do określenia odporności korozyjnej była metoda Sterna, określono wartość prądu korozyjnego i oporu polaryzacji dla badanych materiałów. Przeprowadzono mponadto badania charakterystyki odporności korozyjne powłok metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Po badaniach wstępnych warstw wyżarzanow zakresie temperatur 500(-) 1100 stopni C w atmosferze argonu przez około 1 godzinę. Następnie analizowano zmiany składu fazowego oraz odporności korozyjnej spowodowaneobróbką termiczną. Stwierzono, że najwiekszą odporność korozyjną spośród badanych powłok wykazuje powłoka zawierająca około 2% Mo i 14% P. Ponadto wykazano, że obróbka termiczna pogarsza parametry antykorozyjne badanego materiału
EN The aim of these studies was to present the characterization of corrosion resistance of Ni-Mo-P amorphous coatings. These layers were obtained by electrolytic codeposition from cirate bath with Ni (2 + ) and MoO4 (2-) ions. The phase (Fig.2) and chemical composition (Tab.1) of deposited layers was determmined. Electrochemical corrosion investigations on the prepared coatings were conducted using classical (Voltammetey) and spectroscopic (electrochemical impedance spectroscopy) methods (Fig. 3,4). Next, the layers were subjected to thermal treatment in argon atmosphere in temperature of 500(-) 1100 degree Celsius for 1 hour and the changes of phase composition and corrosion tests after thermal modification were investigated ( Fig. 5,6). It was stated that, the highest corrosion resistance exhibit Ni-2%Mo-14%P layers, and that heat treatment of obtained layers reduced their corrosion resistance.
Słowa kluczowe
PL odporność korozyjna   amorficzne powłoki stopowe   metoda Sterna   skład chemiczny  
EN method Sterna   corrosion resistance   chemical composition   amorphous coatings  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Inżynieria Materiałowa
Rocznik 2006
Tom Vol. 27, nr 1
Strony 19--23
Opis fizyczny Bibliogr.18 poz., rys.,tab.
Twórcy
autor Niedbała, J.
autor Budniok, A.
autor Łągiewka, E.
  • Niedbała, J - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, jniedbal@us.edu.pl
Bibliografia
[1] Bełtowska-Lehman E., Chassaing E.: J. of Applied Electrochemistry, Iss 5, Vol. 27 (1997), p. 568-572
[2] Zeng Y., Yao S. W., Cao X. Q., Huang X. H., Zhong Z. Y., Guo H. T.: Chinese Journal of Chemistry, Iss3, Vol. 15 (1997), pp. 193-200
[3] Shervedani R. K., Lasia A.: J. Electrochem. Soc., Vol. 145, No. 7 (1998), pp. 2219-2225
[4] Landolt D., Podlaha E. J., Zech N.: Zeitschrift fur Physikalische Chemie, Vol. 208, no. 1-2 (1999), pp. 167-182
[5] Jakśic J. M., Vojnovic M. V., Krstajic N. V.: Electrochim. Acta, 45 (2000), p. 4151
[6] Łosiewicz B., Stępień A., Gierlotka D., Budniok A.: Thin Solid Films 1999, 349
[7] Gierlotka D., Rówiński E., Budniok A., Łągiewka E.: J. Appl. Electrochem. 1997, 27, 12, 1324
[8] Serek A., Budniok A.: Archiwum Nauki o Materiałach 1999, 20,4,259-268
[9] Podhala E. J., Landolt D.: Proc. Electrochemical Soc., 94-31 (1994), p. 71
[10] Łągiewka E.: Opracowanie podstaw technologii elektrokrystalizacji stopów nanokrystalicznych, charakterystyka ich struktury i właściwości, Katowice 2004
[11] Niedbała J., Wykpis K., Budniok A., Łągiewka E.: Archiwum Nauki o Materiałach, 2, 123, (2002)
[12] Łągiewka E., Budniok A., Niedbała J.: Archiwum. Nauki o Materiałach, 2, 137, (2002)
[13] Popczyk M., Budniok A.: Archiwum Nauki o Materiałach 2, 155, (2003)
[14] Przyłuski J., Królikowski A., Czechowska E., Stokaraski W.: Eksploatacja Maszyn 8-9, 8 (1998)
[15] Łosiewicz B., Budniok A., Rówiński E., Łągiewka E.: Inter. J. Hydr. Energy (in press)
[16] ChangJ. K., Liao Chi. M., Chen Ch. H., Tsai W. T.: J. Electrochem. Soc., 150 (6) B266 (2003)
[17] Niedbała J., Popczyk M., Budniok A., Łągiewka E.: KSCS 2004 Mechanisms of Corrosion and Corrosion Prevention, Helsinki Uniyersity of Technology, 195-201, 2004
[18] Popczyk M., Niedbała J., Budniok A., Łągiewka E.: KSCS 2004 Mechanisms of Corrosion and Corrosion Prevention, Helsinki Uniyersity of Technology, 202-207, 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL8-0002-0004
Identyfikatory