Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0018-0100

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Wpływ własności chłodzących ośrodków hartowniczych na wybrane własności nawęglanych i hartowanych stali

Autorzy Gęstwa, W.  Przyłęcka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of cooling property of quenching mediums on some properties of hardened carburized steel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych dla oceny własności chłodzących ośrodków hartowniczych z dodatkiem nanocząsteczek w odniesieniu do 10 % wodnego roztworu poliakrylanu sodu, olej Mar-Temp 340 i Houghton Quench 150 oraz uzyskiwanych własności nawęglanych elementów hartowanych. Na hartowanych próbkach nawęglanych ze stali C10 i 16 MnCr5 zbadano twardość powierzchniową, udarność oraz zmiany wielkości szczeliny w próbce Navy C-pierścień. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wodny roztwór polimeru z dodatkiem nanocząsteczek pozwolił uzyskać lepszą udarność przy porównywalnej twardości na powierzchni. Badania zmian wymiarowych oparte na próbce Navy C-pierścień wykazały również uzyskiwanie małych zmian wymiarowych dla próbek nawęglanych i hartowanych w 10 % wodnym roztworze polimeru z dodatkiem nanocząstek Al2O3. Mniejsze zmiany wymiarowe uzyskano dla próbek ze stali 16 MnCr5 niż ze stali C10.
EN In the work, results of preliminary research have been shown, connected, with cooling property of quenching mediums with addition of nanoparticles in reference to 10 % water sodium polyacrylate solution, Mar-Temp 340 oil and Houghton Quench 150 oil as well as obtained properties of carburized and hardened items. On hardened carburized samples made of C10 steel and 16 MnCr5 steel superficial hardness, impact strength as well as the change of gap size in the Navy C – ring sample were examined. On basis of obtained results it was found that the hardened sample in water polymer solution with addition of nanoparticles achieved the better impact strength having comparable surface hardness. Investigation of dimension changes using the Navy C-ring sample showed also small dimension changes for samples carburized and hardened in 10 % water polymer solution with addition of Al2O3 nanoparticles. Smaller dimension changes were identified for samples of 16 MnCr5 steel than of C10 steel.
Słowa kluczowe
PL nawęglanie   stal konstrukcyjna   ośrodki chłodzące   ośrodki chłodzące z nanocząsteczkami ciała stałego   udarność  
EN carburizing   constructional steel   quenching mediums   quenching mediums with body solid nanoparts  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2009
Tom Vol. 76, nr 12
Strony 869--872
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz. rys., tab.
Twórcy
autor Gęstwa, W.
autor Przyłęcka, M.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Materiałowej Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni; pl.M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, Wojciech.Gestwa@put.poznan.pl
Bibliografia
1. Narayan Prabhu K., Fernades P.: Nanoquenchants for Industrial Heat Treatment. Journal of Materials Engineering and Performance, February 2008, t. 17, s. 101÷103
2. Segerberg S. O., Bodin J.: Investigation of Quenching Conditions and Heat Transfer in the Laboratory and in Industry. Quenching and Carburising. Procedings of the Third International Seminar of the International Federation of Heat Treatment and Surface Engineering. P., Melbourne, 1991, s. 177÷188
3. Wang X. Q., Mazumdar A. S.: Heat Transfer Characteristics of Nanofluids. A Review, Int. J. Thermal Sci., 2007, t. 46, s 1÷19
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL6-0018-0100
Identyfikatory