Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0025-0015

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Analiza możliwości zarządzania energią w elektrowniach wiatrowych

Autorzy Anuszczyk, J.  Pawełek, R.  Terlecki, B.  Wasiak, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of energy mamagement posibilities in power wind plants
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie zaprezentowano możliwości sterowania produkcją energii elektrycznej farmy wiatrowej przyłączonej do sieci rozdzielczej 110 kV, na przykładzie elektrowni wiatrowej Kamieńsk o mocy zainstalowanej 30 MW. Na podstawie doświadczeń wynikających z trzyletniego okresu eksploatacji elektrowni przedstawiono szereg trudności ograniczających możliwości zarządzania produkcją i sprzedażą energii elektrycznej. Zaprezentowano systemy stosowane do monitorowania pracy elektrowni wiatrowych oraz systemy wykorzystywane do pomiaru ilości wytwarzanej energii "zielonej" i energii sprzedawanej Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Omówiono wpływ rozmaitych czynników o charakterze technicznym na wskaźniki określające dyspozycyjność techniczną oraz produktywność poszczególnych turbin wiatrowych. Sprecyzowano warunki konieczne dla stworzenia możliwości zarządzania energią.
EN The paper presents the possibilities of controlling electric energy production in a wind power plant, on the example of Kamieńsk wind power plant of 30 MW installed power, connected to 100 kV network. Based on the experience of 3-year period of the power plant exploitation, the series of difficulties is presented, which limits possibilities for the management of energy production and sales. Systems are presented, that are used to monitor the wind power plant operation as well as to measure the amount of produced "green" energy and energy sold to the Distribution System Operator (OSD). The influence of various technical factors on indexes describing the technical availability and productivity of individual wind turbines is discussed. Necessary conditions are specified for creating the possibilities of energy management.
Słowa kluczowe
PL elektrownie wiatrowe   wytwarzanie i zarządzanie energią odnawialną   sterowanie mocą czynną i bierną  
EN wind power plants   renewable energy management   renewable energy production   active and reactive power control  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2011
Tom nr 1
Strony 97--102
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Anuszczyk, J.
autor Pawełek, R.
autor Terlecki, B.
autor Wasiak, I.
Bibliografia
[1] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. PSE - Operator S.A. Wersja 1.2. Tekst jednolity obowiązujący od dnia 5 listopada 2007 r.
[2] Kacejko P., Wydra M.: Energetyka wiatrowa w Polsce – realna ocena możliwości wytwórczych. Rynek Energii, nr 6, 2010, ss. 100-104.
[3] Lubośny Z.: Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. WNT 2009.
[4] Mieński R., Pawełek R., Wasiak I., Terlecki B.: Jakość energii elektrycznej w punkcie wspólnego połączenia (PWP) farmy wiatrowej i sieci elektroenergetycznej. IV Konferencja “Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce, w tym wymagania jakościowe obsługi odbiorców”. 18-19 czerwca 2009 r., Ryn, ss. 181 –189.
[5] Paska J., Kłos M.: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym – stan obecny i perspektywy, stosowane generatory i wymagania. Rynek Energii, nr 5, 2009.
[6] Pawełek R., Mieński R., Terlecki B.: Efektywność wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. W: IX Konferencja “Elektrownie Cieplne: Eksploatacja - Modernizacje - Remonty”, 1 – 3 czerwca 2009, Słok k/Bełchatowa, ss. 69-78.
[7] www.enercon.com.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0025-0015
Identyfikatory