Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL0-0001-8355

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Wpływ zatapiania wyrobisk na jakość wód kopalnianych na przykładzie rejonu częstochowskich kopalń rud żelaza

Autorzy Razowska, L. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W poniższej pracy przedstawiono charakterystykę procesów kształtujących chemizm wód podziemnych w zatopionych wyrobiskach kopalnianych w częstochowskim rejonie zlikwidowanych kopalń rud żelaza. W zatopionych wyrobiskach, na skutek wyłączenia systemów odwadniających kopalnie i tym samym ograniczenia wymiany wód podziemnych wytworzyła się strefa zanieczyszczonych wód kopalnianych. Przyczyną tego zjawiska było między innymi ograniczenie dopływu wód bogatych w rozpuszczony tlen i dwutlenek węgla. Mimo upływu czasu, stężenia jonów w wodach z warstw kościeliskich w rejonie kopalń są bardzo wysokie. Po 15 latach od zatopienia kopalń, maksymalnie stężenia żelaza są 500-krotnie wyższe od dopuszczalnych dla wód pitnych, w przypadku manganu 80-krotnie, niklu 50-krotnie a siarczanów 7-krotnie i nie wykazują tendencji spadkowej, co spowodowane jest spowolnieniem procesów samooczyszczania tych wód w wyniku zaprzestania pompowań. Przypuszcza się, że wymiana zanieczyszczonych wód kopalnianych przez wody infiltrujące z powierzchni terenu, bez ingerencji człowieka, może trwać setki lat.
EN Characteristics of the process constituting chemism of underground waters in the flooded mine workings in the Częstochowa liquidated iron ore mines region is presented. Becouse of mone drainage system stoppage and thus limitation of exchange of the undergrounds waters in flooded workings a zone of pulled mine waters has been created. A cause of this phenomenon was, among others, limitation of inflow of the waters containing much dissolved oxygen and carbon dioxide. In spite of time passage the concentration of ions the waters from kościeliskie strata in the region of mines is very high. After 15 years from mines flooding the maximum concentrations of iron are 500 times higher than permitted for drinking water, in case of manganese 80 times, for nickiel 50 times and for sulfates 7 times and there is no downward trend, what is caused by sloving down of the self-purification processes of these waters because of pumping stoppage. It is presumed that replacement of the polluted waters mine by the waters infiltrating from the surface may take, without humaninterference, hundreds of years.
Słowa kluczowe
PL górnictwo rud żelaza   wody kopalniane  
EN iron ore mining   mine waters  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 1999
Tom T. 55, nr 9
Strony 29--35
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Razowska, L.
  • Państwowy Instytut Geologiczny, Sosnowiec
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPL0-0001-8355
Identyfikatory