PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wentylacja grawitacyjna w budynkach oraz skutki wilgotnościowe i zdrowotne jej wadliwego działania

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wentylacja grawitacyjna jest szczególnym rodzajem wentylacji naturalnej - wymiana powietrza następuje w wyniku różnicy gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku, działania wiatru na budynek, a zużyte powietrze usuwane jest przez pionowe kanały wywiewne. Wadliwie działająca jest przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk związanych z eksploatacją budynków.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
87--89
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • 1. A. Bugaj, „Efektywna wentylacja naturalna w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej".
 • 2. K. Nocko, „Wentylacja w budynkach mieszkalnych. Wymagania i zagrożenia", IV warsztaty rzeczoznawcy mykologiczno-budowlanego PS MB, Wrocław - Święta Katarzyna 2004.
 • 3. J. Ważny, J. Karyś i in., „Ochrona budynków przed korozją biologiczną", Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2001.
 • 4. J. Ważny, „Warunki i mechanizm porażenia budynków przez grzyby", „Ochrona przed korozją", nr 1 Os/A/2003.
 • 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 • 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU z 1999 r. nr 74, poz. 836).
 • 8. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 1998 r. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).
 • 9. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzU L 1 z 04.01.2003).
 • 10. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. nr 19, poz. 231).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU z 1989 r. nr 69, poz. 417).
 • 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (DzU z 2002 r. nr 111, poz. 969).
 • 13. PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
 • 14. PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania".
 • 15. PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegieł. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze".
 • 16. PN-78/B-03421 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi".
 • 17. Materiały konferencyjne: „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2001", Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 • 18. J. Antonowicz, D. Brydak-Jeżowiecka, J. Jeżowiecki, „Instalacje sanitarne. Podstawy", Politechnika Wrocławska, Wrocław 1982.
 • 19. Czasopisma techniczne: „IZOLACJE", „Warstwy, Dachy, Ściany", „Materiały Budowlane", „Przegląd Budowlany", „Kalejdoskop Budowlany", „Ochrona przed korozją".
 • 20. Materiały sympozjalne PS MB z lat 1995-2005. PS MB, Wrocław.
 • 21. Materiały z warsztatów rzeczoznawcy mykologiczno-budowlanego z lat 1996-2006, PSMB, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0014-0006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.