PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504. Cz. II. Ochrona powierzchniowa betonu

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażeniem środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie sie materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.
Czasopismo
Rocznik
Strony
38--42
Opis fizyczny
Bibliogr. 54 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Bibliografia
 • 1. PN-EN 1504-2:2006, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. De finicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu".
 • 2. M. Najduchowska, „Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 (cz. I). Zadania producenta materiałów i systemów do napraw konstrukcji betonowych przed wprowadzeniem wyrobu na rynek budowlany", „IZOLACJE", nr 6/2010, s. 18-21.
 • 3. PN-EN 1767:2008,„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Analiza w podczerwieni".
 • 4. PN-EN ISO 2811-1:2011,„Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 1: Metoda piknometryczna".
 • 5. PN-EN ISO 2811-2:2011,„Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 2: Metoda zanurzenia sondy".
 • 6. PN-EN 1877-1:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badań. Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi. Część 1: Oznacza nie równoważnika epoksydowego".
 • 7. PN-EN 1877-2:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badań. Reakcyjne działanie związane z żywicami epoksydowymi. Część 2: Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie zasadowości".
 • 8. PN-EN 1240:2011,„Kleje. Oznaczanie liczby hydroksylowej i/lub zawartości grup hydroksylowych".
 • 9. PN-EN 1242:2006,„Kleje. Oznaczanie zawartości grup izocyjanianowych".
 • 10. PN-EN ISO 3251:2008, „Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości substancji nielotnych".
 • 11. PN-EN 1303451-1:2010, „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiołu. Część 1: Metody ogólne".
 • 12. PN-EN ISO 11358:2004,„Tworzywa sztuczne. Termograwimetria (TG) polimerów. Zasady ogólne".
 • 13. PN-EN ISO 2431:1999, „Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych".
 • 14. PN-EN ISO 3219:2000,„Tworzywa sztuczne. Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje. Oznaczanie lep kości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania".
 • 15. PN-EN 12192-1:2004, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Ana liza sitowa. Część 1: Metoda badania suchych składników gotowych zapraw".
 • 16. PN-EN ISO 1517:1999,„Farby i lakiery. Badanie schnięcia powierzchniowego. Metoda z kuleczkami szklanymi".
 • 17. PN-EN ISO 9514:2006,„Farby i lakiery. Oznaczanie przydatności do stosowania wielo składnikowych systemów powłokowych. Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań".
 • 18. PN-EN ISO 868:2005, „Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a)".
 • 19. PN-EN 1015-3:2000 + A2:2007, „Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)".
 • 20. PN-EN 1015-7:2000,„Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie".
 • 21. PN-EN 12190:2000,„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej".
 • 22. PN-EN 1015-6:2000 +A1:2007, „Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy".
 • 23. PN-EN 13395-2:2004,„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie urabialności. Część 2: Badanie płynności zaczynu lub zaprawy".
 • 24. PN-EN 13294:2004,„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie czasu tężenia".
 • 25. PN-EN 13580:2004,„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Nasiąkliwość i odporność na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej".
 • 26. PN-EN 13579:2004,„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej".
 • 27. PN-EN 13581:2004,„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację podziałaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli".
 • 28. PN-EN ISO 5470-1:2001, „Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Urządzenie ścierające Tabera".
 • 29. PN-EN 1062-3:2008, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody".
 • 30. PN-EN ISO 6272-1:2005 + Apl:2005, „Farby i lakiery. Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie). Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni".
 • 31. PN-EN 1542:2000, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie".
 • 32. PN-EN ISO 7783-1:2001,„Farby i lakiery. Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej. Część 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powłok".
 • 33. PN-EN ISO 7783-2:2001,„Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności)".
 • 34. PN-EN 13687-1:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności cieplnej. Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w roztworze soli odladzającej".
 • 35. PN-EN 13687-3:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej".
 • 36. PN-EN 1062-11:2003, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem".
 • 37. PN-EN 1062-11:2003 + AC:2005, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem".
 • 38. PN-EN ISO 2812-1:2008, „Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda".
 • 39. PN-EN 13501-1 + Al:2010, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień".
 • 40. PN-EN 13036-4:2004,„Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła".
 • 41. PN-EN 1062-6:2003, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 6: Oznaczanie przepuszczalności ditlenku węgla".
 • 42. PN-EN 13529:2005, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Odporność na silną agresję chemiczną".
 • 43. PN-EN ISO 2815:2004,„Farby i lakiery. Próba wciskania według Buchholza".
 • 44. PN-EN 12617-1:2004,„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Część 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS)".
 • 45. PN-EN 1770:2000, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej".
 • 46. PN-EN ISO 2409:2008,„Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć".
 • 47. PN-EN 13687-5:2002,„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 5: Odporność na szok termiczny".
 • 48. PN-EN 1062-7:2005,„Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys".
 • 49. PN-EN 1081:2001 + Apl:2003, „Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie rezystancji elektrycznej".
 • 50. PN-EN 13578:2008, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Kompatybilność z betonem wilgotnym".
 • 51. Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (DzLIrz L 220 z 30.8.1993 r., s. 1-22, polskie wydanie specjalne: rozdział 13, tom 12, s. 173-194).
 • 52. Materiały informacyjne firmy Sika.
 • 53. Materiały informacyjne firmy StoCretec: „Ochrona i naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych", Wer. 1/12.2009.
 • 54. Materiały informacyjne firmy Vandex: „Produkty specjalne".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPK3-0008-0073
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.