Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK3-0005-0017

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Zastosowanie symulacji numerycznej mes do analizy procesu zagęszczania na gorąco w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku aluminium

Autorzy Bednarek, S.  Wojtaszek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of fem simulation for numerical analysis of hot compacting in a close die of aluminium powder compacts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podjęto próbę oceny możliwości zastosowania metody elementów skończonych (MES) do numerycznej analizy procesu zagęszczania na gorąco w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku aluminium. Przeprowadzono eksperyment oraz zaprojektowano i wykonano analizę numeryczną. Wyznaczono gęstość materiału po zagęszczaniu. Do analizy numerycznej procesu wykorzystano moduł programu QForm3D, działający w oparciu o model płynięcia Oyane, który pozwala na określenie zmian względnego zagęszczenia wyprasek podczas ich formowania oraz na oszacowanie właściwości produktu. Do symulacji przyjęto takie same warunki brzegowe, jak podczas doświadczenia. Porównano i poddano dyskusji wyniki eksperymentu oraz dane otrzymane w wyniku symulacji numerycznej. Stwierdzono zgodność wartości średnich gęstości próbek oraz rozkładów gęstości, otrzymanych w wyniku symulacji przy analogicznych warunkach brzegowych.
EN An attempt was made to assess the possibility of application of finite element method (FEM) to numerical analysis of closed-die hot compacting of aluminium powder compacts. The experiment was realized and the simulation was designed and performed. The relative density of products obtained by hot consolidation was calculated. FEM modelling was carried out with the use ofQForm3D software module, based on the Oyane model, which allows to evaluate the variations of relative density of powder compacts during forming process and also to estimate the properties of products. Experimental data and results of numerical simulation were compared and discussed. It was found that average values of density and distributions of density obtained by FEM simulation showed compatibility.
Słowa kluczowe
PL proszek aluminium   wypraska   analiza numeryczna   metoda elementów skończonych   MES (metoda elementów skończonych)  
EN aluminium powder   compact   numerical analysis   finite elements method   FEM  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2011
Tom R. 56, nr 6
Strony 348--353
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bednarek, S.
autor Wojtaszek, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Kraków
Bibliografia
1. Sobczak J.: Metalowe materiały kompozytowe. Stan aktualny i perspektywy rozwoju w świetle polityki naukowej, technologii i praktyki przemysłowej Stanów Zjednoczonych. Instytut Odlewnictwa, Kraków 1996.
2. Wojtaszek M., Szczepanik S.: Aluminium powder based composites reinforced AI203 fibres: hot forming of aluminium powder compacts. Metalurgia i Odlewnictwo, 2001, t. 27, nr 2, s. 183-196.
3. Wojtaszek M., Szczepanik S., Nowakowski A.: Wpływ parametrów procesu na wybrane własności walcowanych na zimno spieków żelaza — The influence of process parameters on selected properties of cold-rolled iron sinters. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2008, t. 75, nr 12 s. 698-5-702.
4. Wojtaszek M.: Properties of aluminium-ceramic phase composites produced from P/M compacts in hot forging and extrusion processes. Metallurgy and Foundry Engineering, 2007, t. 33, nr l s. 63-72.
5. Okoński S.: Podstawy plastycznego kształtowania materiałów spiekanych z proszków metali. Monografia, Kraków 1993.
6. Wojtaszek M., Bednarek S.: Zastosowanie metody elementów skończonych jako narzędzia edukacji z przedmiotu komputerowe modelowanie formowania materiałów. Edukacja: studia, badania, innowacje. Dodatek do nr 2(110), 2010 s. 203-209.
7. Szczepanik S., Wojtaszek M.: Wybrane procesy przetwórstwa stopów i materiałów spiekanych: charakterystyka procesów i laboratorium. Kraków: Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydaktyczne AGH, 2004. SU nr 1670.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK3-0005-0017
Identyfikatory