Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK3-0003-0006

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Otrzymywanie i właściwości bezprądowych powłok kompozytowych cynkowo-niklowych

Autorzy Panek, J.  Bierska-Piech, B.  Łągiewka, E.  Budniok, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Production and properties of electroless zinc-nickel composite coatings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kompozytowe powłoki cynkowo-niklowe (Zn-Ni)+Ni otrzymano poprzez chemiczną redukcję jonów niklu i cynku z kąpieli siarczanowej zawierającej zdyspergowany proszek niklowy. Określono skład chemiczny powłok w zależności od składu kąpieli. Ze względu na to, że dominującym składnikiem powłok był nikiel, w celu zwiększenia w nich zawartości cynku, na powłoki (Zn-Ni)+Ni o stałej grubości równej 8 m nakładano metodą stałoprądową warstwę cynku o różnej grubości otrzymując powłokę kompozytową (Zn-Ni)+Ni/Zn. W zależności od grubości nałożonej elektrolitycznie warstwy cynkowej otrzymane powłoki zawierały od 20 do 56 % wag niklu. Tak otrzymane powłoki poddano obróbce cieplnej celem ich ujednorodnienia. Scharakteryzowano morfologię powierzchni, skład fazowy i chemiczny otrzymanych powłok. W wyniku obróbki cieplnej stwierdzono utworzenie się fazy międzymetalicznej Ni2Zn11.
EN Composite zinc-nickel coatings (Zn-Ni)+Ni were obtained by chemical reduction of zinc and nickel ions from sulphate bath containing dispersed nickel powder. The chemical composition of electroless Ni-Zn coatings was investigated in dependence on the bath composition. As the main component of such coatings was nickel, in order to enhance the zinc content the electroless (Zn-N)i+Ni coatings of constant thickness of 8 m were covered with electrolytic zinc layer of variable thickness under constant current regime. In dependence on the thickness of electrodeposited zinc layer the obtained coatings contained from 20 to 56 %wt of nickel. The obtained (Zn-Ni)+Ni/Zn coatings were subjected to the thermal treatment in order to acquire their homogenization. Surface morphology, phase and chemical composition of obtained coatings were investigated. As a result of thermal treatment the formation of Ni2Zn11 intermetallic phase was stated.
Słowa kluczowe
PL powłoki cynkowo-niklowe   osadzanie bezprądowe   elektroosadzanie  
EN zinc-nickel coatings   electroless deposition   electrodeposition  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2011
Tom R. 56, nr 4
Strony 217--221
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., fot., wykr.
Twórcy
autor Panek, J.
autor Bierska-Piech, B.
autor Łągiewka, E.
autor Budniok, A.
  • Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice
Bibliografia
1. Kim H., Popov B. N., Chen K. S.: Comparison of corrosionresistance and hydrogen permeation properties of Zn+Ni, Zn+Ni+Cd and Cd coatings on low‐carbon steel. Corrosion Science, 2003, t. 45, nr 7, s. 1505-1521.
2. Lehmberg C. E., Lewis D. B., Marshall G. W.: Composition and structure of thin electrodeposited zinc-nickel coatings. Surface and Coatings Technology, 2005, t. 192, nr 2‐3, s. 269-277.
3. Lin C. C., Huang C. M.: Zinc‐nickel alloy coatings electrodeposited by pulse current and their corrosion behavior. Journal of Coatings Technology Research, 2006, t. 3, nr 2, s. 99-104.
4. Bajat J. B., Mišković-Stanković V. B.: Protective properties of epoxy coatings electrodeposited on steel electrochemically modified by Zn‐Ni alloys. Progress in Organic Coatings 2004, t. 49, s. 183-196.
5. Soares M. E., Souza C. A. C., Kuri S. E.: Corrosion resistance of Zn+Ni electrodeposited alloy obtained with a controlled elec trolyte flow and gelatin additive. Surface and Coatings Technology 2006, t. 201, nr 6, s. 2953-2959.
6. Ramanauskas R., Gudaviciute L., Kalinicenko A., Juskenas R.: Pulse plating effect on microstructure and corrosion properties of Zn+Ni alloy coatings. Journal of Solid State Electrochemistry, 2005, t. 9, nr 12, s. 900-908.
7. Veeraraghavan B., Kim H., Popov B.: Optimization of electroless Ni+Zn+P deposition process: experimental study and mathematical modeling. Electrochimica Acta, 2004, t. 49, s. 3143-3154.
8. Veeraraghavan B., Haran B., Kumaraguru S. P., Popov B.: Corrosion protection of steel using nonanomalous Ni-Zn-P coatings. Journal of the Electrochemical Society, 2003, t. 150, nr 4, s. B131-B139.
9. Panek J., Bierska‐Piech B., Łągiewka E., Budniok A.: Elektrolityczne otrzymywanie powłok kompozytowych Zn+Ni. Rudy Metale 2010, t. 55, nr 5, s. 274-278.
10. Panek J., Bierska‐Piech B., Łągiewka E., Budniok A.: Electrodeposition and the properties of composite Zn+Ni coatings. Surface and Interface Analysis, 2010, t. 42, nr 6‐7, s. 1226-1230.
11. Praca zbiorowa: Poradnik galwanotechnika. Warszawa 2002. Wydaw. Nauk.-Techn., s. 121.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK3-0003-0006
Identyfikatory