Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0044-0021

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Biochemical Properties of Selected Soils in the Area of Puławy Forest District

Autorzy Bielińska, E.  Ligęza, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Biochemiczne właściwości wybranych gleb na terenie Nadleśnictwa Puławy
Konferencja III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Azot w środowisku przyrodniczym, Olsztyn, 21-22 maja 2009 r.
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Activities of dehydrogenases, urease, protease, and concentrations of various forms of nitrogen (Ntot., NH4+-N, N03--N) in soils were investigated in order to assess a degree to which forest ecosystems in the area of Puławy Forest District are able to introduce to biological circulation or to bind in soil nitrogen compounds emitted by Zakłady Azotowe "Puławy" SA. In this study, soils from degraded forest habitats situated along the migration line of polluted air in forest hazard zones III and II were analyzed. Strong positive correlations between activities of investigated enzymes and concentrations of nitrogen mineral forms in the soils showed that the ecosystem studied are able to introduce atmospheric nitrogen to biological circulation.
PL W celu oceny stopnia w jakim ekosystemy leśne na terenie Nadleśnictwa Puławy są w stanie włączyć do obiegu biologicznego lub zatrzymać w glebie związki azotu emitowane przez Zakłady Azotowe "Puławy" SA zbadano aktywność ureazy i proteazy oraz zawartość różnych form azotu (N, NH4+-N-NO3-) w glebach. Obiektem badań były gleby zdegradowanych siedlisk leśnych usytuowane na linii migracji skażonego przez emisje powietrza w III i II strefie zagrożenia lasu. Ścisłe dodatnie korelacje pomiędzy aktywnością badanych enzymów a zawartością mineralnych form azotu w glebach wskazują, że badane ekosystemy leśne są w stanie włączyć do obiegu biologicznego związki azotu docierające z atmosfery.
Słowa kluczowe
PL emisja azotowa   gleby leśne   enzymy glebowe  
EN nitrogen emission   forest soils   soil enzymes  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2010
Tom Vol. 17, nr 6
Strony 567--574
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., tab.
Twórcy
autor Bielińska, E.
autor Ligęza, S.
Bibliografia
[1] Siuta J., Górski T. and Chojnacki A.: Ekologiczne skutki uprzemysłowienia Puław, IOŚ, Warszawa 1987.
[2] Kowalkowski A. and Jedliczko S.: Degradacja gleb wytworzonych z piasków pod wpływem emisji azotowej. I Forum Inżynierii Ekologicznej, Lublin-Nałęczów 1996, 70-83.
[3] Domżał H. and Bielińska E.J. (eds.): Acta Agrophys., Rozprawy i Monografie 2007, 2(145), 65-78.
[4] Kowalkowski A. (ed.): Funkcjonowanie gleb leśnych na terenach zagrożonych i trendy zmian, Warsztaty Naukowe, Puławy 1999, 65-104.
[5] Kopron H.: Rewitalizacja terenów poleśnych w otoczeniu Puław, Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy 2007.
[6] Bielińska E.J. and Domżał H.: Rocz. Glebozn. 2008, 59(1), 29-36.
[7] Kennedy A.C. and Papendick R.I.: Microbial characteristics of soil quality. 3. Soil Water Consery. 1995, 50, 243-248.
[8] Thalmann A.: Landwirtsch. Forsch. 1968, 21, 249-258.
[9] Zantua M.I. and Bremner J.M.: Soil Biol. Biochem. 1975, 9, 135-140.
[10] Ladd N. and Butler J.H.A.: Soil Biol. Biochem. 1972, 4, 19-30.
[11] ISO 10390: Soil quality - Determination of pH, 1994, 1-24.
[12] ISO 14235: Soil quality - Determination of organic ant total carbon after dry combustion (elementary analysis), 1995, 1-9.
[13] ISO 13878: Soil quality - Determination of total nitrogen - Modified Kjeldahl method, 1995, 1-24.
[14] ISO 14255: Soil quality - Determination of ammonium and nitrates nitrogen, 1995, 1—49.
[15] Kotowska U. and Włodarczyk T.: Acta Agrophys., Rozprawy i Monografie 2005, 2(119), 18-48.
[16] Bielińska E.J. and Głowacka A.: Acta Sci. Poi., Hortorum Cultus 2004, 3(2), 131-145.
[17] Pennington P.P. and Ellis R.C.: Soil Biol. Biochem. 1993, 25, 1399-1408.
[18] Priha O. and Smolander A.: Soil Biol. Biochem. 1995, 27, 305-310.
[19] Rudebeck A. and Persson T.: Environm. Pollut. 1998, 102, 377-383.
[20] de Boer W., Klein Gurmewiek P.J.A. and Troelstra S.R.: Plant Soil 1990, 127, 193-200.
[21] Kurek E.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2002, 482, 307-316.
[22] Januszek K.: Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy 1999, 250.
[23] Bielińska E.J.: J. Res. Appl. Agric. Eng. 2002, 47(1), 38-44.
[24] Carbrera M.L., Kissel D.L. and Bock B.R.: Soil Biol. Biochem. 1994, 23, 1121-1124.
[25] Stępniewska Z. and Samborska A.: Mat. III Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego „Bioremediacja gruntów", Wisła-Jarzebata 2002, 89-96.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0044-0021
Identyfikatory