PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przegląd procedur obliczeniowych skraplania czynnika chłodniczego R134a w minikanałach. Część 2

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki analizy metod obliczenia współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu podczas skraplania w mini kanałach, w świetle przeglądu aktualnych publikacji, dotyczących zwłaszcza czynnika chłodni-czego R134a. Zwrócono uwagę, że w minikanałach istnieje możliwość podwyższenia współczynnika przejmowania ciepła, co pozwala na ich wykorzystanie w budowie kompaktowych skraplaczy chłodniczych. Istotnym pro-blemem jest wybór odpowiednich korelacji obliczeniowych. Wskazano na niektóre propozycje wyboru. Konieczne są dalsze badania teoretyczne i doświadczalne, pozwalające uzyskać korelacje do obliczenia powierzchni wymiany ciepła kompaktowych skraplaczy chłodniczych (zasilanych nie tylko czynnikiem R134a, ale również in-nymi substytutami wycofanych freonów). W części 1 podano ogólną charakterystykę problemów, związanych ze skraplaniem czynników chłodniczych w kanałach o małej średnicy. Część 2 poświęcona jest przeglądowi procedur obliczeniowych oporów przepływu i wymiany ciepła w tego typu kanałach.
Rocznik
Strony
2--7
Opis fizyczny
Bibliogr. 50 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Butrymowicz D.: Problemy poprawy efektywności energetycznej obiegów lewobieżnych. Studia i materiały IMP PAN, nr 538/1497/2005, Gdańsk 2005.
 • [2] Shah R.K.: Classification of heat exchangers In Heat Exchangers: Thermal Hydraulic Fundamentals and Design (Edited by S. Kakac, A.E. Bergles and F. Mayinger), Hemisphere Publishing Corp., Washington, D.C. 1986, s. 9-46.
 • [3] Dutkowski K., Charun H.: Minikanały - krótki przegląd stanu wiedzy. Materiały XXXIX Dni Chłodnictwa, Poznań 2007, s. 93-105.
 • [4] Kandlikar S.G.: Fundamental issue related to flow boiling in minichannels and micro-channels. Experimental Thermal and Fluid Mechanics and Thermodynamics, Thesalloniki 2002, vol. 26, s. 129-146.
 • [5] Kandlikar S.G.: Microchannels and minichannels- history, terminology, classification and current research needs. First International Conference on Microchannels and Minichannels, New York, 2003.
 • [6] Gerlach-Kolasa Z., Przybyliński P.: Analiza przydatności wzorów do obliczania współczynnika wnikania ciepła od czynnika kondensującego się w poziomych rurach skraplaczy chłodniczych. Materiały Konf. Nauk-Techn., Kraków 1980.
 • [7] Bohdal T., Charun H., Czapp M.: Przejmowanie ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych w skraplaczach chłodzonych powietrzem. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna: Część I - 1999, nr 9, s. 352-355, Część II- 2000, nr 1, s. 5 - 8.
 • [8] Talarczyk R.: Analiza porównawcza wzorów służących do obliczania współczynnika wnikania ciepła podczas skraplania w rurach, na przykładzie czynników ziębniczych R404A i R507. Chłodnictwo 2001, nr 8-9, s. 10-15.
 • [9] Reszewski S., Białko B., Królicki Z.: Kondensacja azeotropowych roztworów węglowodorów nasyconych w skraplaczach konwekcyjnych małych urządzeń chłodniczych - analiza teoretyczna procesu. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 2003, nr 8, s. 274-281.
 • [10] Bergles A.E., Webb R.L: "A guide to the literature on convective heat transfer augmentation" in Advances in Enhanced Heat Transfer, 1985, Eds. Shenkman S.M., O' Brien J.E., Habib I.S. and Kohler J.A., ASME Symp., vol-HTD, 43.
 • [11] Shah M.M.: A general correlationfor heat transfer during film condensation inside pipes. Int. J. of Heat and Mass Transfer 1979, vol. 22, s. 547-556.
 • [12] Cavallini A., Col D. D., Doretti L, Longo G.A., Rossetto L: Condensation of refrigerants inside plain and enhanced tubes. 3th European Thermal Sciences Conference, Pisa 2000, s. 51-60.
 • [13] Dobson M.K., Chato J.C.: Condensation in smooth horizontal tubes. I. Heat Transfer, ASME 1998, vol. 120, s. 193-213.
 • [14] Cavallini A., Zecchin R.: A dimensionless correlation for heat transfer in forced convection condensation. 6th Int. Heat Transfer Conference, Tokyo 1974, vol. 3, s. 309-313.
 • [15] Tang L.: Empirical study of new refrigerant flow condensation inside horizontal smooth and micro-fin tubes. University of Maryland at College Park, Ph.D. Thesis, s.251, 1997.
 • [16] Akers W., Deans O.K., Crosser O.K.: Condensation heat transfer within horizontal tubes. Chem. Eng. Progr. 1958, vol. 54, s. 89-90.
 • [17] Akers W., Deans O.K., Crosser O.K.: Condensation heat transfer within horizontal tubes. Chemical Engineering Progress Symp. 1959, vol. 55, s. 171-176.
 • [18] Lockhart R.W., Martinelli R.C.: Proposed correlation of data for isothermal two-phase, two-component flow in pipes. Chemical Engineering Progress Symposium Series 1949, vol. 45, no l, s. 39--48.
 • [19] Friedel L.: Improved frictional pressure drop correlations for horizontal and vertical two-phase pipe. 3 R International 1979, vol. 18, no 7, s. 485--491.
 • [20] Baroczy C.J.: Correlation of liquid fraction in two-phase flow with applications to liquid metals. Chemical Engineering Progress Symposium 1965, vol. 61, no 57, s. 179-191.
 • [21] Dhanani H., Schmidt S., Metzger C.: Condensation in mini and microchannels. Heat and Mass Transfer Laboratory, 2007.
 • [22] Del Col D.: Condensation in minichannels and microchannels. Proc. VII Scuola estiva UIT, Tecniche Sperimentali in Termofluidodinamica, Portignano 2007, s. 1-34.
 • [23] Awad M.M., Muzychka Y.S.: Bounds on two-phase frictional pressure gradient in minichannels and microchannels. Heat Transfer Engineering 2007, vol. 28, s. 720--729.
 • [24] Cavallini A, Censi G., Del Col D., Doretti L, Longo G.A., Rossetto L.: Condensation of halogenated refrigerants inside smooth tubes. HVAC &R Research 2002, vol. 8, no 4, s. 429--451.
 • [25] Bandhauer T.M., Agarwal A., Garimella S.: Measurement and modeling of condensation heat transfer coefficients in circular microchannels. Journal of Heat Transfer Transactions of ASME 2006, vol. 128, s. 1050--1059.
 • [26] Chen I.Y., Yang S., Chang J., Wang C.: Two-phase pressure drop of air-water and R410a in small horizontal tubes. Int. Journal of Multiphase 2001, vol. 27, no 7, s. 1293-1299.
 • [27] Wilson M.J., Newell T.A., Chato J.C., Ferreira C.A.: Refrigerant charge, pressure drop and condensation heat transfer in flattened tubes. Int. Journal of Refrigeration 2003, vol. 26, no 4, s. 442--451.
 • [28] Garimella S.A., Agarwal A., Killion J.D.: Condensation pressure drop in circular microchannels. Heat Transfer Engineering 2005, vol. 26, no 3, s. 1-8.
 • [29] Eckels S.J., Pate M.B.: An experimental comparison of evaporalian and condensation heat transfer coefficients for HFC-134a and CFC-12. Int. J. Refrig. 1991, vo1.l4, s. 70--77.
 • [30] Torikoshi K., Ebisu T.: Heat transfer and pressure drop characteristics of R-134a, R-32 and a mixture of%R-32/R-134a inside a horizontal lube. ASHRAE Trans. 1993, vol. 99, s. 90-96.
 • [31] Yan Y.Y., Lin T.F.: Condensation heat transfer and pressure drop of refrigerant R134a in a small pipe. Int. J. of Heat and Mass Transfer 1999, vol. 42, s. 697-708.
 • [32] Shin J.S., Kim M.H.: An experimental study of condensation heat transfer inside a mini-channel with a new measurement technique. Int. J. of Multiphase Flow 2004, vol. 30, s. 311-325.
 • [33] Friedel L.: Improved friction pressure drop correlation for horizontal and vertical two-phase pipe flow. European Two-phase Flow Group Meeting, Paper No 2, Ispra, Itaty (quoted by Whalley 1987).
 • [34] Webb R.L., Ermis K.: Effect of hydraulic diameter on condensation of R134a in fiat extruded aluminum tubes. J. Enhanced Heat Transfer 2001, vol. 8(2), s. 77-90.
 • [35] Yang C., Webb R.L.: Condensation of R12 in small hydraulic diameter extruded aluminum tubes with and without micro-fin. Int. J. Heat and Mass Transfer 1996, vol. 39, s. 791-800.
 • [36] Yang C.Y., Shieh C.C.: Flow pattern of air-water and two-phase R134a in small circular tubes. Int. Journal of Multiphase 2001, vol. 27, no 7, s. 1163-1177.
 • [37] Coleman J.W., GARIMELLA S.: Two-phase flow regimes in round square and rectangular tubes during condensation of refrigerant R134a. Int. Journal of Refrigeration 2003, vol. 26, no I, s. 117-128.
 • [38] Wang H., Rose J.W.: Film condensation in horizontal microchannels: ejJect of channel shape. 3rd International Conference on Microchannels and Minichannels, Toronto 2005.
 • [39] Bohdal T.: Przyczyny niestabilności przemian fazowych czynników energetycznych. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2006, stron 282
 • [40] Heun M.K.: Performance and optimization of microchannels condensers. Ph.D. Thesis 1995, University ofIllinois (USA).
 • [41] Dobson M.K.: Heat transfer and flow regimes during condensation in horizontal tubes. Ph.D. Thesis 1995, University of Illinois (USA).
 • [42] Moser K., Webb R.L.: A new equivalent Reynolds number model for condensation in smooth tubes. I. Heat Transfer 1998, vol. 120, s. 410--417.
 • [43] Koyama S., Kuwahara K., Nakashita K.: Condensation of refrigerant in a multi-port channel. Proc. First Int. Conference on Microchannels and Minichannels, Rochester 2003, NY (USA), S. 193-205.
 • [44] Kim J.S.: Condensation heat transfer and pressure drop of HFC-134a inside a flat extruded aluminum tube. Proc. of the KSME Autuum Conference, Korea 1996, vol. B, s. 755-762.
 • [45] Schlager L.M., Pate M.B., Bergles A.E.: Heat transfer and pressure drop during evaporation and condensation of R22 in horizontal micro-fin tubes. Int. J. Refrig. 1989, vol. 12, s. 6-14.
 • [46] Schlager L.M., Pate M.B., Bergles A.E.: Evaporation and condensation heat transfer and pressure drop in horizontal 12, 7 - mm micro-fin tubes with refrigerant. I. Heat Transfer 1990, vol. 112, S. 1041-1047.
 • [47] Eckels S.J., Pate M.B.; Evaporation and condensation of HFC-134a and CFC-l2 in a smooth lube and a micro-fin lube. ASHRAE Trans. 1991, vol. 97, S. 71-81.
 • [48] Liu X.: Condensing and evaporating heat transfer and pressure drop characteristics of HFC-134a and HCF-22. J. Heat Transfer 1997, vol. 119, S. 158-163.
 • [49] Huber J.B., Rewerts L.E., Pate M.B.: Shell-side condensation heat transfer of R-134a. ASHRAE Trans. 1994, vol. 100(2), part I, II, III, s.239-256.
 • [50] Chamra L.M., Webb R.L.: Advanced micro-fin tubes for condensation. Int. J. Heat Mass Transfer 1996, vol. 39, S. 1839-1846.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0034-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.