PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rozpuszczalność zestalonych węglowodorów C5 w ciekłym azocie

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności zestalonych węglowodorów C5 w ciekłym azo-cie. Do badań rozpuszczalności pentanu, 2-metylobutanu (izopentanu), 1-pentenu i cyklopentanu w cie-kłym azocie w temperaturze 77,4 K zastosowano metodę filtracyjną. Analizę ilościową roztworów wy-konano metodą chromatografii gazowej. Do obliczeń rozpuszczalności badanych węglowodorów C5 w ciekłym azocie w przedziale temperatur 64-90 K zastosowano metodę Prestona-Prausnitza. Obliczono parametry 112 charakteryzujące oddziaływania rozpuszczalnik - substancja rozpuszczona. Przedstawio-no zależności między rozpuszczalnością węglowodorów alifatycznych w ciekłym azocie w temperaturze 77,4 K a temperaturami wrzenia i temperaturami krytycznymi substancji rozpuszczonych. Stwierdzono możliwość występowania solwatów a nawet klatratów w roztworach badanych węglowodorów C5 w ciekłym azocie.
EN
In this paper the results of investigations of the solubility of solid C5 hydrocarbons in liquid nitrogen were presented. The solubilities of solid pentane, 2-methylbutane (isopentane), 1-pentene, and cyclopentane in liquid nitrogen at 77.4 K have been measured by the filtration method. The C5 hydrocarbon con-tents in solutions were determined using gas chromatography. The Preston-Prausnitz method was used for calculation of the solubilities of solid C5 hydrocarbons in liquid argon in the temperature range 64-90 K. The values of the solvent-solute interaction constant 112 were also calculated. The relationships between the solubilities of aliphatic hydrocarbons in liquid nitrogen at 77.4 K and the boiling points and the critical points of solutes are also given. The possibility of a solvate or even a clathrate of hydrocarbon in liquid nitrogen cannot be ruled out.
Rocznik
Strony
26--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Zespół Kriogeniki i Badań Powietrza, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Zespół Kriogeniki i Badań Powietrza, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Bibliografia
 • [1] BARRON R. F.: Cryogenic Systems, Oxford University Press, Clarendon Press, New York 1985.
 • [2] BLAKE D. R., BLAKE N. J., SMITH Jr T. W., WINGENTER O. W., ROWLAND F. S.: Nonmethane hydrocarbon and halocarbon distributions during Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (Marine Aerosol and Gas Exchange, June 1992). J. Geophys. Res. 1996, 101.4501-4514.
 • [3] BLAKE D. R., CHEN T-Y., SMITH Jr. T.W., WANG Ch.J-L., WINGENTER O.W., BLAKE N.J., ROWLAND F.S.: Three-dimensional distribution of nonmethane hydrocarbons and halocarbons over the northwestern Pacific during the 1991 Pacific Exploratory Mission(PEM West A). J. Geophys. Res. 1996, 101, 1763-1778.
 • [4] BRODJANSKIJ W.M.. MEJERZON F.I.: Proizwodstwo kisloroda. Izd. Metałłurgia, Moskwa 1970.
 • [5] CIN N.M.: Rastworimost etylena i propylena w żidkom azotic i żidkom kistorodie. Żurn. Fiz. Chim. 1940, 14, 418-421.
 • [6] COX A.L.. De VRIES T.: The solubility of solid ethane, ethylene, and propylene in liquid nitrogen and oxygen. J. Phys. and Colloid. Chem. 1950. 54. 665-670.
 • [7] CRC Handbook of Chemistry and Physics, ed. D R. L1DE, 78th Edition 1997-1998. CRC Press. Boca Ration. New York.
 • [8] FASTOWSKIJ W.G.. KRIESTINSKIJ Ju.A.: Rastworimost twierdowo metana w żidkom azotic i kisłorodie. Żurn. Fiz. Chim. 1941, 15, 525-531.
 • [9] FIEDOROWA M.F.: Rastworimost acetylenu i uglekisłoty w żidkom azotic i żidkom kisłorodie. Żurn. Fiz. Chim. 1940, 14, 422-426.
 • [10] ISZKIN I P., BURBO P.Z.: Rastworimost twierdych acetylena i dwuokisi ugleroda w żidkom azotic i smiesjach kisłorod azot, Żum.Fiz.Chim. 1939, 13, 1337-1339.
 • [11] JEŻOWSKI A.: Struktura i właściwości termodynamiczne kriokryształów [w:] Fizyka i chemia ciała stałego. Praca zbiorowa pod red. J.Z. Darnina i J. Klamuta. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódż 1987, 123-172.
 • [12] KURDZIEL M., SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E.: Węglowodory niemetanowc (NMHC) w powietrzu atmosferycznym. Część 1. Wiad. Client. 1997, 51, 335-363.
 • [13] LORENZ R.D., LUNINE J.I.: Erosion on Titan: Past and Present. Icarus 1996, 122, 79-91.
 • [14] MATHISEN H., NORMAN N., PEDERSEN B.F.: The crystal structure of lower paraffins. IV. Refinement of the crystal structures of pentane and octane. Acta Chem. Scand. 1967, 21, 127-135.
 • [15] NORMAN N., MATHISEN H.: The crystal structure of lower paraffins. III. Pentane. Acta Chem. Scand. 1964, 18, 353-360.
 • [16] OMAR M.H., DOKOUPIL Z., SCHROTEN H.G.M. (1962): Determination of the solid-liquid equilibrium diagram for the nitrogen-methane system. Physica 28, 309-321.
 • [17] POST B., SCHWARTZ R.S., FANKUCHEN I.: X-Ray investigation of crystalline cyclopentane and neohexane. J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 5113-5114.
 • [18] PRESTON G.T., FUNK E.W., PRAUSNITZ J.M.: Solubilities of hydrocarbons and carbon dioxide in liquid methane and in liquid argon. J. Phys. Chem. 1971, 75, 2345-2352.
 • [19] PRESTON G.T., PRAUSNITZ J.M.: Thermodynamics of solid solubility in cryogenic solvents. Ind. Eng. Chem.. Process Des. Dev. 1970, 9. 264-271.
 • [20] RAUTENBACH R.: Procesy membranowe. WNT. Warszawa 1996.
 • [21] SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E., DĄBROWSKA B., LAGAN J.M.: The solubility of solidified hydrocarbons and halogenhydrocarbons in liquid nitrogen. The estimation of the solubility by the Preston-Prausnitz method Cryogenics 1977, 17, 621-627.
 • [22] SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E., NAGRABA K.: The solubility of solidified toluene in liquid nitrogen. Cryogenics 1978, 18, 601-603.
 • [23] SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E., KONDAUROV V.A., MELIKOVA S.M.: The solubility of light olefins in liquid nitrogen: Part 2. Cryogenics 1979, 19, 649-651.
 • [24] SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E., KONDAUROV V.A., MELIKOVA S.M.: Study on the solubility light alkanes in liquid nitrogen. Cryogenics 1980, 20, 48-51.
 • [25] SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E.: Ciecze kriogeniczne jako rozpuszczalniki zestalonych substancji. Rozprawy habilitacyjne Nr 80. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1984.
 • [26] SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E., KURDZIEL M., ULMAN L.: Solubility of hex-l-ene. hexane and cyclohexane in liquid nitrogen. J. Chem. Soc., Faraday Trans. I. 1989, 85, 2695-2703.
 • [27] SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E., KRZECZKOWSKA M., ULMAN L., NAGRABA K.: Solubility of pentane. 2-methylbutane. and cyclopentane in liquid nitrogen. J. Solution Chem. 1994, 23, 501-509.
 • [28] SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E., KRZECZKOWSKA M.: Solubility of 1-pentene ice in liquid nitrogen and argon at the standard boiling points of solvents. J. Solution Chem. 1998, 27, 485-494.
 • [29] SZCZEPANIEC-CIĘCIAK E., KRZECZKOWSKA M.: Rozpuszczalność zestalonych węglowodorów C5 w ciekłym argonie. Chłodnictwo 2001, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG5-0019-0021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.