PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Development of microorganisms in atrazine-contaminated soil after inoculation with strains isolated from long- term herbicide experiment soil

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Rozwój mikroorganizmów w glebie zanieczyszczonej atrazyną po inokulacji szczepami wyizolowanymi z wieloletnich doświadczeń herbicydowych
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15. 05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the present study, microorganisms were used isolated Horn the soils where chemical crop protection treatments with triazine herbicides bad been made twice each vegetation season for a period of forty years. Basing on the obtained results, it is possible to state that microorganisms isolated from the soils of tong-term herbicide experiment show a certain type of changes which is characterized by intensive increase in their count in atrazine-contaminated soil. This refers mostly to their considerable increase in sterile soil. Among most intensively proliferating microorganisms, the following genera can be numbered: Pseudomans sp., Bacillus sp., Peanibacillus sp., Streptomyces, or a fungus Trichderma sp. genus. The isolated bacterial species Pseudomonas fulva and Peanibacillus amyloliticus surmounted the threshold of competition from indigenous bacteria and proliferated in large numbers in non-sterile atrazine-contaminated soil.
PL
W badaniach wykorzystano drobnoustroje wyizolowane z gleb, na których 2-krotnie w każdym sezonie wegetacyjnym w okresie czterdziestu lat były wykonywane zabiegi ochrony chemicznej roślin herbicydami triazynowym. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że wyizolowane drobnoustroje wykazują pewien rodzaj zmian charakteryzujący się intensywnym wzrostem ich liczebności w glebie zanieczyszczonej atrazyną. Dotyczy to głównie ich znacznego przyrostu w glebie sterylnej. Do najintensywniej namnażających się mikroorganizmów można zaliczyć następujące rodzaje Pseudomans sp. Bacil/us sp. Peanibacillus sp. Streptomyces czy grzyb z rodzaju Trichderma sp. Wyizolowane gatunki bakterii Pseudomonas fulva i Peanibacillus amyloliticus pokonywały próg konkurencji ze strony drobnoustrojów rodzimych i licznie namnażały się w glebie niesterylnej zanieczyszczonej atrazyną.
Rocznik
Strony
393--404
Opis fizyczny
Bibliogr. 45 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Department of Microbiology and Biotechnology of Environment, University of Agriculture in Szczecin, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, kprzybulewska@agro.ar.szczecin.pl
Bibliografia
 • [1] Bogacka T., Trzcińska B. and Groenwald M: Toksyczność i biodegradacja atrazyny i symazyny w środowisku wodnym. Bromat. Chem. Toksyl. 1990,23(1-2),26-34.
 • [2] Rola H. and Rola J.: Pozytywne i negatywne aspekty stosowania herbicydów w uprawach rolniczych w Polsce w latach 1950-2000. Progr. Plant Protect. 2001, 41(1), 47-57.
 • [3] Smyk B.: Chemizacja rolnictwa a zagrożenia środowiska przyrodniczego ludzi i zwierząt. Aura 1981, (6), 10-13.
 • [4] Dąbrowski J., Gąsior J., Janda T., Krause A, Morzycka B., Murawska M., Sadło S., Barylska E., Gierschendorf Z., Giza I., Langowska B., Martinek B., Michel M. and Rupar J.: Obraz skażeń pozostałościami upraw rolnych i gleb w Polsce w latach 1991-1995. Progr. Plant Protect. 1996,36(1),57-75.
 • [5] Biziuk M.: Pestycydy - występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. Praca zbiorowa, WNT, Warszawa 2001.
 • [6] Bakalivanov D.: Soil microbiological aspects ol herbicide contamination. Zentralb. Mikrobiol. 1983, 138(2), 83-97.
 • [7] Węgorek W., Kaszubiak H., Muszyńska M. and Durska G.: Wpływ herbicydów na mikroflorę glebową. Post. Nauk. Roln., 1994,4,49-55.
 • [8] Tu C.M.: Effect of selected herbicides on activities of microorganisms in soils. J. Environ. Sci. Health B. 1996, 31(6), 1201-1214.
 • [9] Jiang H., Xianzhu D. and Shunpeng L: Effects of atrazine and its degrader Exiguobaterium sp. BTAH1 on soil microbial community. J. Appl. Ecol. 2005, 16(8), 1518-22.
 • [10] Mishra U. and Wattal Dhar D.: Biodiversity and biological degradation of soil. Resonance 2004, 9(1), 26-33.
 • [11] Kermen J.: Dynamiczna równowaga mikroorganizmów w glebie. Post. Mikrobiol. 1981,20(%),201-210.
 • [12] Struthers J.K, Jayachandran K. and Moonnan T.B.: Biodegradation of atrazine by Agrobacterium radiobacter J14a and use of this strain in bioremediation of contaminated soil. Appl. Environ. Microbiol. 1998, 64(9), 3368-75.
 • [13] Przybulewska K., Nowak A, Majchrzak A, Rola H., Rola J. and Kucharski M.: Changes in the counts of main soil microflora taxonomic groups after multi-annual application of herbicides. Ecol. Chem. Eng. 2007, 14(8), 855-866.of atrazine by microorganisms isolated nom long-term herbicide experiment soil. Ecol. Chem. Eng. 2008, in press.
 • [15] Nowak A and Wronkowska H.: On the efficiency of soil sterilization in autoclave. Zentralbl. Mikrobiol. 1987, 142, 521-525.
 • [16] Cyganow V.A and Zukovr A: Morfologobiochimiciskie osobennosti novowo vida actionomiceta. Mikrobiologija 1964, 33(5), 863-869.
 • [17] Martin J.P.: Use of Acid, Rose Bengales and Streptomycin in the plate Method for Estimting Soil Fungi. Soil Sci. 1950 ,69,215-233.
 • [18] Popov V.H., Comish P.S., Sułtana K. and Morris E.C.: Atrazine degradation in soils: The role of microbial communities, atrazine application history, and soil carbon. Aust. J. Soil Res. 2005, 43(7), 861-871.
 • [19] De Souza M.L., Sadowsky M.J. and Wackett L.P.: Atrazine chlorohydrolase from Pseudomonas sp. strain ADP: gene sequence, enzyme purification and protein characterization. J. Bacteriol. 1996, 178, 4894-4900.
 • [20] Abdel-Fattah H.M., Abdel-Kader M.I.A. and Hamida S.: Selective effects of two triazine herbicides on Egyptian soil fungi. Mycopathologia. 1983,82(3), 153-158.
 • [21] Myśkow W., Lasota T. and Stachyra A: Cyanuric acid. A s-triazine derivative as a nitrogen source for some soil microorganisms. Acta Microbiol. Pol. 1983, 32(2), 177-184.
 • [22] Topp E.: A comparison of three atrazine-degrading bacteria for soil bioremediation. Biol. Fertil. Soils 2001, 33(6), 529-534.
 • [23] Martinez-Toledo M.V, Salmeron V, Rodelas B., Pozo C. and Gonzalez-Lopez J.: Studies on the effects of the herbicide simazine on microflora of four agricultural soils. Environ. Toxicol. Chem. 1996, 15(7), 1115-1118.
 • [24] Schinner F., Bayer H. and Mitterer M.: The influence of herbicides on microbial activity in soil materials. Bodenkultur. 1983, 34, 22-30.
 • [25] Alvey S. and Crowley D.E.: Survival and activity of an atrazine-mineralizing bacterial consortium in rhizosphere soil. Environ. Sci. Technol. 1996, 30(5), 1596-1603.
 • [26] Seghers D, Verthe K., Reheul D., Bulcke R., Siciliano S.D., Verstraete W. and Top E.M.: Effect of long-term herbicide applications on the bacterial community structure and function in an agricultural soil. FEMS Microbiol. Ecol. 2003, 46(2), 139-146.
 • [27] Roslycky K.B.: Physiological and other changes in soil microflora induced by prolonged herbicide treatments. Phyton (B. Aires). 1987, 47(1-2), 73-82.
 • [28] Aislabiea J., Bejb A.K., Ryburna J., Lloydc N. and Wilkinsc A.: Characterization of Arthrobacter nicotinovorans H/M, an atrazine-degrading bacterium, from agricultural soil New Zeland. FEMS Microbiol. Ecol. 2005, 52(2), 279.
 • [29] Shapir N., Goux S., Mandelbaum R.T and Pussemier L.: The potential of soil microorganisms to mineralize atrazine as predicted by MCH-PCR followed by nested PCR. Can. J. Microbiol., 2000 46(5), 425-32.
 • [30] Wenk M., Baumgartner T. Dobovsek J., Fućhs T., Kucsera J., Zopfi J. and Stucki G.: Rapid atrazine mineralization in soil slurry and moist soil by inoculation of an atrazine-degrading Pseudomonas sp. strain. Appl. Microbiol. Biotechnol. 1998, 49(5), 624-630.
 • [31] Senior T.K.E. and van Verseveld H.W: Microbial aspects of atrazine degradation in natural environments. Biodegradation 2002, 13(1), 11-19.
 • [32] AyansinaA.D.V. and Oso B.A: Effect of two commonly used herbicides on soil microflora at two different concentrations. AJB, 2006, 5(2), 129-132.
 • [33] Bhutani V.P., Bhan S. and Chopra S.K.: The influence of herbicides on the soil microflora in a plum orchard. Sci. Hortic. (Amst.) 1984, 23(2), 191-194.
 • [34] Shelton D.R., Khader S., Kams J.S. and Pogell B.M.: Metabolism of twelve herbicides by Streptomyces. Biodegradation 1996, 7(2), 129-36.
 • [35] Banaszkiewicz T.: Przemiany pestycyd6w w glebie i ich wpływ na środowisko. Ochro Rośl. 1993, 37(11), 10-12.
 • [36] Parekh N.R., Walker A, Roberts S.J. and Welch S.J.: Rapid degradation of the triazinone herbicide metamitron by a Rhodococcus sp. isolated from treated soil. J. Appl. Bacteriol. 1994, 77(5), 467-75.
 • [37] Laura D., De Socio G., Frassanito R and Rotilio D.: Effects of atrazine on Ochrobactrum anthropi membrane fatty acids. Appl. Environ. Microbiol. 1996, 62(7), 2644-2646.
 • [38] Topp E., Mulbry WM., Zhu H., Nour S.M. and Cuppels D.: Characterization of s-triazine herbicide metabolism by a Nocardioides sp. isolated from agricultural soils. Appl. Environ. Microbiol. 2000, 66(8), 3134-3141.
 • [39] Ziberovski M and Klokocar-Smit Z.: The breakdown of triazine herbicide cyanazine by Penicillium sp. and Penicillium spinulosum. (Original Title: Ucesce Penicillium sp. i Penicillium spinulosum u razgradnji cianazina). Acta Biol. Iugosl. (B. Mikrobiol.) 1985,22(1), 67-72.
 • [40] Jaworska M and Dlużniewska J.: Aktywność in vitro wybranych herbicydów w stosunku do grzybów z rodzaju Trichoderma. Post. Ochro Rośl. 2002, 42(2), 633-635.
 • [41] Jaworska M and Dlużniewska J.: Wpływ wybranych herbicydów na wzrost i aktywność biologiczną Trichoderma spp. Post. Ochro Rośl. 2003, 43(2), 704-707.
 • [42] Bagy M.M.K. and Hemida S.K: Response of soil fungi to the herbicide primextra. Zentralbl. Mikrobiol. 1993, 148(4), 298-303.
 • [43] StrzelecA: Wpływ herbicyd6w na przemiany biochemiczne zachodzące w glebach. Roczn. Glebozn. 1984, 35(2), 107-121.
 • [44] Hickisch B.: Nebenwirkungenvon Agrochemikolien auf Bodenmikroorganismen. Wiss. Z. Univ. Halle 1981, 30, 127-132.
 • [45] Strzelec A, Kobus J. and Czaban J.: The influence of s-triazine and urea herbicides on the development of soil microorganisms in various types of soil. Roczn. Glebozn. 1985,36(4),75-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0042-0014
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.