PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Evaluation of foliar fertilizers for horse radish (Armoracia rusticana Gaertn) protection against fungal diseases

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena przydatności nawozów stosowanych dolistnie w ochronie chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn) przed chorobami grzybowymi
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15. 05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper aimed at comparison of the horse radish Armoracia rusticana Gaertn healthiness in two methods of cultivation: using foliar fertilizers and fungicides (conventional cultivation). Horse radish plants were observed during vegetation and at the moment when disease symptom s appeared on leaves in each experimental treatment the disease and its severity were identified. For this reason the percentage of diseased plants was determined on 25 plants from each plot and the degree of their infection was estimated. Following a generally accepted 9-degree scale of infection for a majority of crop plants, a scale for horse radish leaf infection with pathogens occurring on the plantation was developed, on which 9 means healthy plants while 0 - very strong infection, over 70 % of diseased plants. A cultivation method significantly modified the degree of horse radish infection. In comparison with fungicide protection cultivation of horse radish using foliar fertilizers significantly reduced development of pathogenic fungi, such as Phoma lingam (Tode: Fr) Desm. and Verticillium dahliae Klebahn. On the other band fungicide protection is particularly recommended if Albugo candida (pers) O. Kuntze appears on plantations. In effect only due to foliar fertilizer application the share of infected plants increased by 10 % at simultaneous increase in the degree of their infection by 2.4 (degree of the scale). Applied foliar fertilizers, as compared with fungicide protection, bad no significant effect on the percent of plants with Alternaria spp. and Cylindosporium concentricum Grev. symptoms.
PL
Celem pracy było porównanie zdrowotności chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn) w dwóch sposobach pielęgnacji: z zastosowaniem nawozów dolistnych i z zastosowaniem fungicydów (uprawa konwencjonalna). Podczas wegetacji obserwowano rośliny chrzanu, z chwilą pojawienia się zmian chorobowych na liściach na każdym obiekcie badawczym przeprowadzono identyfikację i ocenę nasilenia danej choroby. W tym celu na 25 roślinach z każdego poletka określono procent roślin chorych oraz stopień ich porażenia. Wzorując się na ogólnie przyjętej 9-stopniowej skali porażenia dla większości roślin uprawnych, opracowano skalę dla porażenia liści chrzanu przez patogeny pojawiające się na plantacji, według, której 9 - oznacza rośliny zdrowe, O - porażenie bardzo silne; powyżej 70 % roślin chorych. Sposób pielęgnacji silnie modyfikował stopień porażenia roślin chrzanu. Pielęgnacja chrzanu z wykorzystaniem nawozów dolistnych w porównaniu z ochroną fungicydami znacznie ogranicza rozwój grzybów chorobotwórczych, takich jak Phoma lingam (Tode: Fr) Desm. (sucha zgnilizna kapustnych) i Verticillium dahliae Kłebahn (czernienie pierścieniowe korzeni). Z kolei ochrona fungicydami jest szczególnie wskazana w przypadku wystąpienia na plantacji chrzanu białej rdzy krzyżowych (Albugo candida (pers.) O. Kuntze). Efektem stosowania samych nawozów dolistnych było zwiększenie o 10 % udziału roślin porażonych przy jednoczesnym zwiększeniu ich stopnia porażenia o 2,4 (stopnia skali). Aplikowane nawozy dolistne w porównaniu z ochroną fungicydami nie miały istotnego wpływu na procent roślin z objawami czerni krzyżowych (Altemaria spp.) i cylindrosporiozy (Cylindrosporium concentricum Grev.).
Rocznik
Strony
331--336
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Environment Protection, University of Agriculture in Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, rrglen@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Poniedziałek M.: Wpływ biologicznych i agrotechnicznych czynników na zawartość lotnych związków siarki i aktywność peroksydazy w korzeniach chrzanu Armoracia rusticana Gaertn, Zesz. Nauk. AR, Kraków, Rozpr. habil. 1986, (106), 5-56.
 • [2] Boligłowa E.: Wpływ dolistnego dokarmiania na plonowanie i jakość bulw ziemniak. Rozpr. habil., 41. Wyd. WSR-P, Siedlce 1995.
 • [3] Grześkiewicz H. and Trawczyński C.: Dolistne stosowanie nawozów wieloskładnikowych w uprawie ziemniaka. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Agricultura, 1998, 72, 75-80.
 • [4] Boligłowa E.: Wpływ dolistnego dokarmiania ziemniaka na plon jego strukturę, zdrowotność i trwałość przechowalniczą bulw. Acta Agrophys., 2003, 85, 99-106.
 • [5] Szewczuk C. and Michałojć C.Z.: Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agrophys., 2003,85, 19-38.
 • [6] Urban H. W: Ertrage optimeren durch geziette Blattdiingung, Kartoffelbau, 1997,4, 132-134.
 • [7] Jabłoński K. and Bernat E.: Wpływ dolistnego nawożenia Mikrosolem Zn na kształtowanie się plonu ziemniaka i jego jakość oraz możliwość ograniczenia stosowania fungicydów do zwalczania zarazy ziemniaka. Progr. Plant Protect., 2001, 41(1), 299-305.
 • [8] Piszczek J.: Wpływ dokarmiania dolistnego preparatami Bornit i Tytanit na zdrowotność i jakość buraka cukrowego. Progr. Plant Protect., 2001, 41(1), 306-311.
 • [9] Kruczek A: Wpływ dolistnego dokarmiania kukurydzy azotem i nawozem wieloskładnikowym na porażenie roślin przez choroby i szkodniki oraz wyleganie. Acta Agrophys., 2003, 85, 77-87.
 • [10] Sawicka B.: Wpływ łącznego stosowania agrochemikaliów na tempo szerzenia się Phytophthora infestans na roślinach ziemniak. Acta Agrophys., 2003, 85, 157-167.
 • [11] Solarska E.: Ocena przydatności działania ochronnego nawozów dolistnych na chmielu, Mat. 35 Sesji Naukowej IOR, cz. II Postery, Poznań 1995; 45-47.
 • [12] Jarociński B.: Dolistnie i pod kontrolą. Nowoczesne Roln., 1999, 12,39.
 • [13] Tekiela A and Lisowicz F.: Najważniejsze choroby i szkodniki oraz ochrona kukurydzy przed agrofagami. Agro Serwis, Biznes - Press, Warszawa 200 I, 29-31.
 • [14] Andruszewska A, Langner K. and Baczyńska M.: Wpływ chelatów miedzi, cynku i tytanu na występowanie fuzariozy i plonu lnu, Roczn. AR, Pozn. CCCXXI, Ogrodn. 2000, 30, 3-8.
 • [15] Krzywy E.: Nawożenie gleb i roślin, Wyd. Szczecin 2000, 158-161.
 • [16] Warchołowa M.: Fizjologiczne podstawy doustnego dokarmiania roślin, Mat. gem. Nauk., "Dolistne dokarmianie roślin w świetle badań i doświadczeń praktyki rolniczej", Wyd. IUNG, Puławy 1988, 5-23.
 • [17] Czuba R: Celowość i możliwości uzupełnienia niedoborów mikroelementów u roślin, Zesz. Probl. Postęp. Nauk Roln., 1996; 434,55-64.
 • [18] Kiraly Z., Klement Z. and Solymosy F.: Fitopatologia, Wybór metod badawczych, PWRiL, Warszawa 1977,217-415.
 • [19] Borecki Z.: Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa, 2001.
 • [20] Janas R, Kłosowski S. and Szafirowska A: Jeden preparat - wiele zastosowań. Owoce Warzywa Kwiaty, 2001, 8, 17-18.
 • [21] Macias W: Ważniejsze choroby chrzanu i ich zwalczanie, Nowości Warzywn., 1997,31,27-36.
 • [22] Kochman J. and Węgorek W: Ochrona roślin, Plantpress, Kraków 1997,364-370.
 • [23] Kapsa J.: Możliwość ograniczania dawek fungicydów przez dodatek Insolu 7 w ochronie plantacji ziemniaka przed Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, Zesz. Nauk. AR, Kraków 2002, (387), 82, 75-79.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0042-0004
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.