PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of mineral fertilization on microelement content and their uptake by red clover (Trifolium pratense L.)

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość i pobranie mikroelementów przez koniczynę łąkową (Trifolium pratense L.)
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15. 05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was an estimation of mineral content in red clover fertilized with mineral fertilizers. A field experiment contained six objects ie: I. control, II Mg, III. PK, IV. PK + Mg, V NPK, VI. NPK + Mg. Red clover was utilized with 2 cuts a year. The dry mass content in the green grass samples was examined by the drying method in 105 °C. The dry mass yield was calculated on the basis of dry mass content in hay. After the mineralization of hay samples Zn, Cu, Ni, Fe and Mn contents were estimated by the ICP-AES method. The investigation was carried out in 2002-2003 on fallow soil made from loess. The effect of magnesium, PK and PKN fertilization on microelement uptake by red clover during two years of full utilization, except the year when it was sowed in winter rye as a protective plant, was estimated in fluse (what it means!) samples. From among all mineral fertilization used in this study only magnesium had a significant influence on an increase of dry mass yield of red clover. The weighted mean content of microelements and heavy metals in red clover varied in the range of 29.53-48.39 mg Zn; 5.92-11.12 mg Cu; 1.38-3.25 mg Ni; 85.72-351.45 mg Fe and 32.21-63.58 mg Mn - kg-' d.m. The Mn, Ni and Zn content in the dry mass of the red clover was close to the optimal value, and the Fe content was above the normative value. A higher uptake of microelements was observed in the investigation during the first year of the study when compared with the second vegetation period.
PL
Celem podjętych badań była ocena zawartości mikroelementów w koniczynie łąkowej nawożonej nawozami mineralnymi. Doświadczenie polowe, obejmowało sześć obiektów, tj.: I. kontrola, II. Mg, III. PK, IV PK + Mg, V. NPK, VI. NPK + Mg. Koniczynę użytkowano 2-kośnie. W próbkach zielonki oznaczono zawartość suchej masy metodą suszarkową w temperaturze 105 °C. Na podstawie zawartości suchej masy w sianie obliczono plony suchej masy. Po mineralizacji próbek siana oznaczono zawartość Zn, Cu, Ni, Fe i Mn metodą ICP-AES. Badania przeprowadzono w latach 2002-2003 na glebie płowej wytworzonej z lessu. Oceniano wpływ nawożenia Mg, PK i PKN na zawartość i pobranie wybranych pierwiastków przez koniczynę łąkową w dwóch latach pełnego użytkowania. Spośród zastosowanego nawożenia mineralnego, nawożenie magnezowe wpłynęło na zwiększenie plonu suchej masy koniczyny łąkowej. Średnia ważona zawartości wybranych pierwiastków w koniczynie łąkowej wahała się w zakresie: 29,53-48,39 mg Zn; 5,92-11,12 mg Cu; 1,38-3,25 mg Ni; 85,72-351,45 mg Fe i 32,21-63,58 mg Mn o kg-' s.m. Zawartość manganu, niklu i cynku w suchej masie koniczyny łąkowej była zbliżona do zawartości optymalnej pod względem paszowym, a żelaza ponadnormatywna. W badaniach własnych stwierdzono większe pobranie badanych pierwiastków przez koniczynę łąkową w drugim roku badań w porównaniu do pierwszego okresu wegetacji.
Rocznik
Strony
1001--1006
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Department of Grassland, Agricultural University, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. (012) 662 43 61, fax (012) 633 62 45, rrradkow@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Kasperczyk M.: Wartość gospodarcza krótkotrwałych i trwałych zbiorowisk trawiasto-koniczynowych w rejonie podgórskim i górskim. Biul. Reg. Zakł. Upowsz. Postępu AR w Krakowie 1991, 297, 21-29.
 • [2] Mazur T., Szczurowska B., Mazur B. and Mazgaj M.: 1991. Plonowanie oraz zawartość związków azotowych w mieszance motylkowato-trawiastej różnie nawożonej azotem. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 263,367-373.
 • [3] Frame J., Box J. and Bryden G.: Herbage quality of perennial ryegrass. White clover and N fertilized ryegrass swards intensively managed dairy systems. Proc. of the 14th General Meeting of the European Grassland Federation. Lahti. Finland 1992, 180-184.
 • [4] Ostrowska A., Gawliński S. and Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Wyd. IOŚ, Warszawa 1991, 334 pp.
 • [5] Radkowski A. and Wyczesana I.: Effect of mineral fertilization on the makroelement content and uptake by meadow clover (Triforium pratesns L.). Ecol. Chem. Eng. 2006, vol. 13(8), 793-797.
 • [6] Fordoński G. and Paprocki S.: Wpływ terminu zbioru drugiego pokosu na lucernę i koniczynę w II i III roku wegetacji. Roczn. Nauk Rol., 1978, 103, (A-4), 41-51.
 • [7] Wilczek M., Ćwintal M. and Wilczek P.: Plonowanie i jakość tetraploidalnej koniczyny łąkowej (czerwonej) w zależności od niektórych czynników agrotechnicznych. Część II. Plonowanie. Biul. IHAR, 1999, 210, 109-118.
 • [8] Falkowski M., Kukułka I. and Kozłowski S.: Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR, Poznań 2000, 132 pp.
 • [9] Gorlach E.: Zawartość pierwiastków śladowych w roślinach pastewnych jako miernik ich wartości. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 1991, 262, Sesja Nauk. (34), 13-22.
 • [10] Preś J. and Kinal S.: Aktualne spojrzenie na sprawę zaopatrzenia zwierząt w mikroelementy. Zesz. Probl., PNR., 1996, 434, 1043-1061.
 • [11] Ruszkowska M and Wojcieska-Wyskupajtys U.: Mikroelementy - fizjologiczne i ekologiczne aspekty ich niedoborów i nadmiarów. Zesz. Probl. PNR., 1996, 434, 1-11.
 • [12] Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Terelak H. and Witek T.: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa, P (53), IUNG, Puławy 1993, pp. 20.
 • [13] Filipek J. and Kasperczyk M.: Wartość użytkowa czterech gatunków traw i koniczyny łąkowej w warunkach górskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 1992, Roln. 30, 185-193.
 • [14] Harasimowicz-Hermann G.: Wpływ uprawy koniczyny czerwonej i perskiej nawożonych gnojówką na zmiany właściwości chemicznych gleby lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1989, 377, 145-153.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0033-0032
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.