PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of increasing NaCl content in soil contaminated simultaneously with oil derivatives on the content of live microbial biomass

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ wzrastającej zawartości NaCl w glebie jednocześnie zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi na zawartość biomasy żywych mikroorganizmów
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15. 05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The results of studies concerning the effect of soil NaCl salinity and its simultaneous contamination with oil derivatives on the content of live microbial biomass were presented. The overlapping contaminations had an unfavourable effect, decreasing the content of soil biomass. The volume of these changes depended on the type and dose of introduced contaminant, as well as on the type of soil. Under the increasing soil salinity, the effect of petrol proved to be less toxic than that of diesel oil, with a difference in biomass content reaching almost 10 %, irrespective of the soil type. When comparing the conditions of biomass development under the influence of double contamination, a nearly 20 % difference was found in its development in favour of the salinated loamy soil versus sand, irrespective of the increasing dose and the type of oil derivative in it.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące zasolenia gleby NaCl i jednoczesne zanieczyszczenie jej produktami ropopochodnymi na zawartość biomasy żywych mikroorganizmów, Nakładające się zanieczyszczenia wpływały niekorzystnie, obniżając zawartość biomasy w glebie. Stopień tych zmian zależała od rodzaju i dawki wprowadzonego zanieczyszczenia oraz typu gleby. Wpływ benzyny w warunkach wzrastającego zasolenia okazał się mniej toksyczny niż oleju napędowego, różnicą zawartości biomasy prawie 10 % niezależnie od typu gleby. Porównując warunki rozwoju biomasy pod wpływem podwójnego zanieczyszczenia, stwierdzono prawie 20 % różnicę jej zawartości na korzyść zasolonej gleby gliniastej w porównaniu do piasku niezależnie od wzrastającej w niej dawki i rodzaju produktu ropopochodnego.
Rocznik
Strony
995--999
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Ignaczak S.: Systemy konserwacji gleby odłogowanej - zmiany temperatury, wilgotności i zasolenia różnych warstw. Frag. Agron. 1998, 5, 225-237.
 • [2] Kolender-Szych A., Breburda J. and Xie G.: Degradacja gleb przez zasolenie i desertyfikację w autonomicznym regionie NINGHIA (Chiny). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1995, 418, 804- 814.
 • [3] Kosson R. and Żuk-Gołaszewska K.: Rolnictwo Izraela, Biul. Nauk. 2000, 10, 280-283.
 • [4] Badura L.: Mikroorganizmy w ekopodsystemach glebowych - ich występowanie i funkcje. Post. Mikrobiol. 1985, 24(3) 153-173.
 • [5] Nowak A.: Pomiary oddychania w ocenie wpływu czynników środowiskowych na mikroflorę glebową. Post. Mikrobiol. 1986,25(3/4),273-280.
 • [6] Kostecki M.: Biologiczna denitryfikacja wysokich stężeń azotu azotanowego, Cz. VI. Wpływ zasolenia na przebieg procesu. Arch. Ochr. Srodow., 1994, (3-4), 57-64.
 • [7] Harada T. and Kai H.: Effects of ammonium and total salts in media on the rate of nitrification. Soil Sci. Plant Nutr. 1968,14,120-26.
 • [8] Roseberg R.J. Christensen N.,W. and Akckon T.L.: Chloride soil solution osmotic potential, and soil pH effects on nitrification. Soil Sci. Soc. Am. J. 1986, 50(4), 941-945.
 • [9] Wronkowska H., Karczmarczyk S. and Rumasz E.: Wpływ nawadniania słoną wodą na liczebność mikroorganizmów glebowych. Zesz. Nauk. AR Szczecin, ser. Roln. 1999, 193(73), 213-216.
 • [10] Filipek T. and Badora A.: Jony rozpuszczalne w wodzie w glebach zanieczyszczonych środkami do zwalczania śliskości pośniegowej. Roczn. Glebozn. 1992, 18(3-4), 37-40.
 • [11] Kubo M., Hiroe J., Murakami M., Fukami H. and Tachiki T.: Treatment of Hypersaline-Containing Wastewater with Salt-Tolerant Microorganisms. J. Biosci. Bioeng. 2001, 91(2), 222-224.
 • [12] Dzienia S., Boligłowa E. and Borowiec S.: Wpływ skażenia gleby produktami ropopochodnymi na mikroflorę glebową. Cz. 2. Wpływ oleju napędowego stosowanego w rolnictwie na niektóre grupy drobnoustrojów glebowych. Zesz. Nauk. 1982, AR Szczecin, 94, 65-70.
 • [13] Różański H. and Włodkowic D.: Skutki oddziaływania zanieczyszczeń ropopochodnych na środowisko przyrodnicze. Wszechświat, 2002, 103(7-9), 223-225.
 • [14] Anderson J.P.E. and Domsch K .H.: A physiological method for the quantitative measuremeant of microbial biomass in soil. Soil Biol. Biochem. 1978, 10, 215-221.
 • [15] Yakutin M.V: Biomas of microorganisms in the salt affected silos of the Baraba (The Western Siberia). Institute of Soil Science and Agrochemistry SB RAS, 17th WCSS, 14-21 August 2002, Thailand.
 • [16] Pattnaik P., Mishra S.R., Bharati K., Mohanty S.R., Sethunathan N. and Adhya T.K.: Influence of salinity on methanogenesis and associated microflora in tropical rice silos. Microbiol. Res. 2000,155(3),215-220.
 • [17] Kargi F. and Dincer A.R.: Saline wastewater treatment by halophile supplemented activated sludge culture in an aerated rotating biodisc contactor. Enzyme Mikrobiol. Technol. 1998, 22, 427-433.
 • [18] Kubo M., Hiroe J., Murakami M., Fukami H. and Tachiki T.: Treatment of Hypersaline-Containing Wastewater with Salt-Tolerant Microorganisms. J. Biosci. Bioeng. 2001, 91(2), 222-224.
 • [19] Maliszewska-Kordybach B.: Mikrobiologiczne przemiany wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku glebowym, Post. Mikrobiol. 1987, 36(3), 233-247
 • [20] Nowak A. and Hawrot M.: Ocena liczebności mikroorganizmów w glebach skażonych związkami ropopochodnymi przy zastosowaniu analizatora typu BACTRAC 4100, Ekologiczne aspekty mikrobiologii gleby. AR Poznań 1998, 223-23 1.
 • [21] Diaz M,P., Grigson S.J.W., Pepiatt CH.J. and Burgess J.G.:. Isolation and Characterization of Novel Hydrocarbon-Degrading Euryhaline Consortia from Crude Oil and Mangrove Sediments, Mar. Blotechnol. 2000, 2, 522-532
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0033-0031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.