PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of soil liming and magnesium fertilization on heavy metal concentrations in broad bean plants (Vcia faba L. ssp. maior) growing in heavy metal polluted soil

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ wapnowania i nawożenia magnezowego na zawartość metali ciężkich w roślinach bobu (Picia faba L., ssp. maior) rosnących w warunkach gleby skażonej metalami ciężkimi
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15. 05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The investigations were conducted to assess the effect of liming and magnesium fertilization on heavy metal concentrations in broad bean plants growing in conditions of soil polluted with single heavy metals on the third level of pollution according to the JUNG classification. Observations were carried out on broad bean (Vicia faba ssp. maior), White Windsor c.v. cultivated in three series: in limed soil, in soil fertilized with magnesium and unlimed and soil unfertilized with magnesium. In each series the plants were cultivated in the following objects: unpolluted soil with natural heavy metal content (Control); unpolluted soil with natural heavy metal concentrations receiving mineral fertilizers (Control + NPK); soil polluted with cadmium dosed: 4 mg - kg-' d.m.; soil polluted with a lead dose of 530 mg o kg-'; soil contaminated with copper dosed 85 mg - kg' d.m; soil contaminated with zinc dosed 1000 mg kg' dm. and soil polluted with a nickel dose of 110 mg - kg-' d.m Liming was performed basing on hydrolytic acidity analysis of soil from individual objects. The following lime doses were applied: Control - 619 mg CaO - kg-' d.m., Control + NPK - 672 mg CaO kg 1 d.m., cadmium polluted soil - 630 mg CaO kg-' d.m.; lead polluted soil - 596 mg CaO - kg-' d.m.; copper polluted soil - 798 mg CaO kg-' d.m.; zinc polluted soil - 1142 mg Ca0 - kg-' dm. and nickel polluted soil - 818 mg CaO kg-' d.m. The same magnesium fertilization was applied in alt objects dosed: 20.4 mg Mg - kg-' d.m. Liming of soil contaminated with single heavy metals (copper, cadmium, nickel, lead and zinc) on the III level of pollution in the JUNG classification caused a significant (2-4 fold) limiting of the contents of alt studied elements in broad bean roots and considerable (4-10 fold) reduction of cadmium, nickel and zinc cumulation in broad bean aboveground parts. To a lesser extent this measure reduced also copper and lead content in broad bean aboveground parts. Magnesium treatment caused a (2-5 fold) drop in the contents of the studied heavy metals in broad bean roots. Magnesium fertilization did not influence copper and cadmium content in broad bean aboveground parts, but may limit zinc concentration. Magnesium fertilization on soils contaminated with lead and nickel may cause an increase in the concentrations of these elements in broad bean aboveground parts.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu wapnowania i nawożenia magnezowego na zawartość metali ciężkich w roślinach bobu rosnących w warunkach gleby zanieczyszczonej pojedynczymi metalami ciężkimi na poziomie III stopnia zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG. Obserwacje prowadzono na bobie ( Vicia faba L., ssp. maior) odm. Windsor Biały uprawianym w trzech seriach: na glebie wapnowanej, poddanej nawożeniu magnezowemu i niewapnowanej oraz nienawożonej magnezem. W każdej serii rośliny uprawiano w następujących obiektach: gleba niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich (Kontrola); gleba niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich nawożona mineralnie (Kontrola + NPK); gleba zanieczyszczona kadmem w dawce: 4 mg o kg-' s.m.; gleba zanieczyszczona ołowiem w dawce: 530 mg - kg-' s.m.; gleba zanieczyszczona miedzią w dawce: 85 mg - kg-' s.m; gleba zanieczyszczona cynkiem w dawce: 1000 mg o kg-' s.m.; gleba zanieczyszczona niklem w dawce: 110 mg o kg-' s,m. Wapnowanie przeprowadzono na podstawie wyników analizy kwasowości hydrolitycznej gleby z poszczególnych obiektów. Zastosowano następujące dawki wapna: Kontrola - 619 mg CaO o kg-' s.m.; Kontrola + NPK - 672 mg CaO - kg-' s.m.; gleba zanieczyszczona kadmem - 630 mg CaO - kg` s.m.; gleba zanieczyszczona ołowiem - 596 mg CaO - kg-' s.m.; gleba zanieczyszczona miedzią - 798 mg CaO o kg-' s.m.; gleba zanieczyszczona cynkiem 1142 mg CaO - kg-' s.m.; gleba zanieczyszczona niklem 818 mg CaO o kg-' s.m. Nawożenie magnezowe zastosowano jednakowe dla wszystkich obiektów: 20,4 mg Mg - kg-' s.m. Wapnowanie gleby skażonej pojedynczymi metalami ciężkimi (miedzią, kadmem, niklem, ołowiem i cynkiem) na poziomie III stopnia zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG powoduje istotne (2-4-krotne) ograniczenie zawartości wszystkich badanych pierwiastków w korzeniach bobu oraz znaczne (4-10-krotne) ograniczenie kumulacji kadmu, niklu i cynku w częściach nadziemnych bobu. W mniejszym stopniu zabieg ten ogranicza także zawartość ołowiu i miedzi w częściach nadziemnych. Nawożenie magnezowe powoduje spadek (2-5-krotny) zawartości badanych metali ciężkich w korzeniach bobu. Nawożenie magnezowe nie wpływa na zawartość miedzi i kadmu w częściach nadziemnych bobu, natomiast może ograniczać zawartość cynku. Nawożenie magnezowe w warunkach gleb skażonych ołowiem i niklem może powodować wzrost zawartości tych pierwiastków w częściach nadziemnych bobu.
Rocznik
Strony
965--974
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Department of Agricultural Environment Protection, Agricultural University, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, rrjgospo@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Jaworska M, and Gospodarek J.: Acta Agrophys. 2003, 1(4), 647-652.
 • [2] Slansky F, and Rodriguez J. G.: Nutritional Ecology of Insects, Mites, Spiders, and Related Invertebrates, John Wiley & Sons, New York 1987, pp. 1016.
 • [3] De Marco A., Paglialunga S., Rizzoni M., Testa A. and Trinca S.: Mut. Res./Gen. Toxic. 1988, 206(3), 311-315.
 • [4] Michaelis A. and Rieger R.: Mut. Res. Lett. 1993, 302(3), 157-160.
 • [5] Minissi S, and Lombi E.: Mut. Res./Gen. Toxic. Environ. Mutag. 1997, 393(1-2), 17-21.
 • [6] Minissi S., Caccese D., Passafiume F., Grella A., Ciccotti E. and Rizzoni M.: Mut. Res./Gen. Toxic. Environ. Mutag. 1998, 420(1-3), 77-84.
 • [7] Knasmuller S., Gottman E., Steinellner H., Fomin A., Piekl Ch., Paschke A., God R. and Kundi M.: Mut. Res./Gen. Toxic. Environ. Mutag. 1998, 420(1-3), 37-48.
 • [8] Hala M. A. M., Yehia A. A. and Waeel M. L Ecotox. Environ. Saf, in press.
 • [9] Kavindra J., Singh J., Chauhan L. K. S., Murthy R. C. and Gupta S. K.: Ecotox. Environ. Saf. 2004, 59(1), 89-94.
 • [10] Jaworska M. and Gospodarek J.: Ecol. Chem. Eng. 2005, 12(8), 803-809.
 • [11] Gospodarek J., Jaworska M. and Nadgórska-Socha A.: Ecol. Chem. Eng. 2005, 12(4), 405-410.
 • [12] Kabata-Pendias A. and Piotrowska M.: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. 1993, Wyd. IUNG Puławy, ser. P, 53 ss.
 • [13] OstrowskaA., Gawliński S. and Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa 1991.
 • [14] Azucue J. and Murdoch A.: Intern. J. Environ. Chem., 1994, 57, 151-162.
 • [15] Gospodarek L and Nadgbrska-Socha A.: The effect of diversified calcium doses on heavy metal concentrations in broad bean plants (Vicia faba L. ssp. maior) growing in heavy metal polluted soils. Ecol. Chem. Eng. 2006, in press.
 • [16] Rogóż A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 434, 213-217.
 • [17] Jurkowska H. and Wojciechowicz T.:Acta Agr. et Silv., 1978, Agr., 18, 1, 67.
 • [18] Jasiewicz Cz.: Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 1989, Rolnictwo 28(241), 125-133.
 • [19] Maciejewska M. and Kotowska J.: Fol. Univ. Agric. Stetin. 1998, 190, Agr. (72), 205-209.
 • [20] Curyło T.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1996, 434, 49-54.
 • [21] Gorlach E., Gorlach K and Stępień S.: Acta Agr. et Silv. 1980, XIX, 31-45.
 • [22] Tlustos P., Balik J., Pavlikova D. and Szakova J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1997, 448b, 325-331.
 • [23] Bednarek W. and Lipiński W.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 434, 30-35.
 • [24] Bednarek W. and Lipiński W.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 1996, 434, 469-473.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0033-0027
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.