PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Harmfulness of Sitona sp. on broad bean (Vicia faba L., ssp. maior) in conditions of soil contaminated with heavy metals and treated with diversified lime doses

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Szkodliwość oprzędzików (Sitona sp.) na bobie (vicia faba L., ssp. maior) w warunkach gleby skażonej metalami ciężkimi i poddanej zróżnicowanym dawkom wapna
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15. 05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The work aimed at comparing the effect of diversified lime doses on Sitona beetles feeding on broad bean plants in conditions of soil contaminated with heavy metals on the level of medium pollution according to the IUNG classification. Broad bean (Ytcia faba L., ssp. maior), White Windsor c.v. was cultivated in two series: on limed and non-limed soil. Liming was conducted on the basis of hydrolytic acidity analysis of soils from individual objects. Two doses of lime were applied: according to 1 and 2 Hh. The intensity of beetle feeding was assessed by measuring the leaf loss, the consumed area and by counting the damaged and undamaged leaves. The analysis of damage was performed twice: at an early plant development stage (phase of several leaves - 19 05.2004) and three weeks later (11.06.2004). Liming with a dose calculated both according to a single and double hydrolytic acidity applied to the soil contaminated with cadmium, copper and lead positively influences and causes diminishing of broad bean plant damage due to Sitona beetle feeding during the period when their harmfulness is the highest, ie at the initial stage of plant development. This inhibitory effect is stronger at a higher dose of lime. Liming with a dose established both according to a single and double hydrolytic acidity, applied to the soil contaminated with nickel and zinc at the initial period of Sitona sp. beetle feeding does not influence its intensity but through positive effect upon the plant growth significantly reduces potential losses in the plant yield due to diminished assimilative area. On the soil contaminated with zinc a stronger effect of diminishing the percentage of the loss of leaf blade was registered at the higher lime dose.
PL
Celem pracy było porównanie oddziaływania zróżnicowanych dawek wapna na żerowanie chrząszczy oprzędzików (Sitorur sp.) na bobie w warunkach gleby skażonej pojedynczymi metalami ciężkimi na poziomie średniego zanieczyszczenia wg klasyfikacji IUNG. Bób (Yicia faba L., ssp. maior) odm. Windsor Biały uprawiano w dwóch seriach: na glebie wapnowanej i niewapnowanej. Wapnowanie przeprowadzono na podstawie analizy kwasowości hydrolitycznej gleby z poszczególnych obiektów. Zastosowano dwie dawki: według I i 2 Hh. Ocenę intensywności żerowania chrząszczy oprzędzików (Sitona sp.) przeprowadzono, mierząc ubytek powierzchni liści, powierzchnię wyżerek oraz licząc liście uszkodzone i nieuszkodzone. Analizę uszkodzeń przeprowadzono dwukrotnie: we wczesnej fazie rozwojowej roślin (faza kilku liści - 19.05.2004) oraz 3 tygodnie później (11.06.2004). Wapnowanie w dawce ustalonej zarówno wg pojedynczej, jak i podwójnej kwasowości hydrolitycznej, zastosowane na glebę skażoną kadmem, miedzią i ołowiem, wpływa korzystnie, powodując zmniejszenie stopnia uszkodzenia roślin bobu w wyniku żerowania chrząszczy oprzędzików w okresie, gdy ich szkodliwość jest największa, tzn. w początkowej fazie rozwojowej roślin. Ten efekt inhibicyjny jest silniejszy przy większej dawce wapna. Wapnowanie w dawce ustalonej zarówno wg pojedynczej, jak i podwójnej kwasowości hydrolitycznej, zastosowane na glebę skażoną niklem i cynkiem, w początkowym okresie żerowania chrząszczy Sitona sp., nie wpływa na intensywność tego żerowania, jednak poprzez korzystne oddziaływanie na wzrost roślin znacznie obniża ewentualne straty w plonie roślin w wyniku zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej. W przypadku gleby skażonej cynkiem silniejszy efekt zmniejszenia procentowego ubytku blaszki liściowej wykazuje większa dawka wapna.
Rocznik
Strony
957--964
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
  • Department of Agricultural Environment Protection, Agricultural University, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, rrjgospo@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
  • [1] Slansky F. and Rodriguez J. G.: Nutritional Ecology of Insects, Mites, Spiders, and Related Invertebrates, John Wiley & Sons, New York 1987, pp. 1016.
  • [2] Goulding K. W. T and Blake L.: Agricult., Ecosyst. & Environ., 1998, 67(2-3), 135-144.
  • [3] Oste L. A., Dolfing J., Wei-chun Ma, and Lexmond T. M.: Environ. Toxicol. Chem. 2001, 20(6), 1339-1345.
  • [4] Gospodarek J. and Nadgórska-Socha A.: Ecol. Chem. Eng. 2006, 13(6), 505-512.
  • [5] Gospodarek J.: Ecol. Chem. Eng. 2006, 13(1-2), 55 60.
  • [6] Jaworska M. and Gospodarek J.: Acta Agrophys. 2003, 1(4), 653-659.
  • [7] Kabata-Pendias A. and Piotrowska M.: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Wyd. IUNG Puławy, ser. P, 1993, pp. 53.
  • [8] Wiech K., Ann. Agric. Fenn. 1977, 9, 139-197.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0033-0026
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.