PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Influence of linearly polarized light on phytopathogenic fungi Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. and Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ światła liniowo spolaryzowanego na grzyby fitopatogenne Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. i Sclerotinta sclerotiorum (Lib.) de Bary
Konferencja
Metal ions and other abiotic faktors in the environment (12 ; 14-15. 05.2007 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The research aimed to determine the influence of linearly polarized light on in vitro linear growth, biomass and sporulation of phytopathogenic fungi: Fusarium culmorum and Sclerotinia sclerotiorum. On the basis of obtained results and conducted statistical analysis it was found that linearly polarized light significantly modified primarily the process of test fungi sporulation. The length of both Fusarium culmorum and Sclerotinia sclerotiorum mycelium exposure to linearly polarized light significantly diminished amount of spores produced by these organisms. After six hours of linearly polarized light effect a half smaller numbers of S. sclerotiorum spores was observed in comparison with the control and even ten times less F culmorum macroconidia. Moreover in the longest irradiated objects the rate of linear growth of both test fung species was markedly slower than in the control and on the objects with shorter irradiation time. Inhibition growth for Fusarium culmorum on the level of 13.65 % was observed also on the object irradiated for one hour. Linear growth of Sclerotinia sclerotiorum on the objects irradiated for 1, 2, 3, 4 and 5 hours was significantly simulated. The conducted investigations allow for a statement that the length of linearly polarized light activity did not have any marked effect on S. sclerotiorum biomass. On the other hand computed coefficients of inhibition/stimulation of biomass increment calculated for Fusarium culmorum pointed to biomass stimulation within the 5.59-28.71 % range.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu światła liniowo spolaryzowanego na wzrost liniowy, biomasę i zarodnikowanie grzybów fitopatogennych: Fusarium culmorum i Sclerotinia scierotiorum w warunkach in vitro. Na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że widzialne światło liniowo spolaryzowane znacznie modyfikowało przede wszystkim proces sporulacji grzybów testowych. Długość ekspozycji grzybni zarówno Fusarium culmorum, jak i Sclerotinia sclerotiorum na światło liniowo spolaryzowane zmniejszało ilości wytwarzanych przez te organizmy zarodników. Po sześciu godzinach działania światła linowo spolaryzowanego obserwowano o połowę mniejszą liczebność zarodników gatunku S. sclerotiorum w porównaniu z obiektem kontrolnym oraz aż dziesięciokrotnie mniej makrokonidiów F culmorum. Ponadto w obiektach najdłużej naświetlanych tempo wzrostu liniowego obu gatunków grzybów testowych było wyraźnie wolniejsze w porównaniu z kontrolą oraz krótszym czasem naświetlania. W przypadku Fusarium culmorum zaobserwowano zahamowanie rozrostu liniowego na poziomie 13.65 % również w obiekcie naświetlanym przez jedną godzinę. Natomiast rozrost liniowy gatunku Sclerotinia sclerotiorum w obiektach naświetlanych przez 1, 2, 3, 4 i 5 godzin był znacznie stymulowany. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że długość działania światła liniowo spolaryzowanego nie miała znaczącego wpływu na biomasę S. sclerotiorum. Natomiast obliczone współczynniki zahamowania/stymulacji przyrostu biomasy dla Fusarium culmorum wskazywały na stymulację biomasy w zakresie od 5.59-28.71 %.
Rocznik
Strony
941--947
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
  • Department of Agricultural Environment Protection, Agricultural University, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, rrglen@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
  • [1] Samoilova K., Obolenskaya K. D., Vologdina A. V, Snopov S. A. and Shevchenko E. V.: Single skin exposure to visible polarized Ligot induces rapie modification of entire circulating blood. I. Improvement of rheologic and immune parameters. II. Appearance of soluble factors restoring proliferation and chromosome structure in X-damaged lymphocytes. SPIE - The Int. Soc. For Optical Eng., 1998, (3569), 26-33.
  • [2] Kubasova T., Fenyb M., Somosy Z., Gazso L. and Kertesz L: Investigations on biological effect of polarized Light. Photochem. Photobiol., 1988, 48, 505-509.
  • [3] Borecki Z.: Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa 2001.
  • [4] Kochman J. and Węgorek W.: Ochrona roślin, Plantpress, Kraków 1997.
  • [5] Rataj-Guranowska M. and Wiatroszak J.: Niekonwencjonalne metody identyfikacji grzybów z rodzaju Fusarium, Roczn. Nauk Rol. 1988, Ser. E, 18(1), 51-60.
  • [6] Schneider R. W., Habermayer I. and Zinkernagel V: Effects of nonpathogenic strains of Fusarium oxysporum on celery root infection by F. oxysporum F. sp. Apii and a novel use of the Lineweaver-Burk, double reciprocal plot technique. Phytopathology 1984, 74, 646-653.
  • [7] Seppanen E.: Fusarium of the potato in Finland. On the Fusarium species causing dry rot in potatoes. Ann. Agric. Fehn., ser. Phytopath. 1981, 20, 156-160.
  • [8] Kurzawińska H.: Zbiorowiska grzybów środowiska glebowego z uprawy ziemniaka i ich wpływ na sprawców suchej zgnilizny bulw w zależności od nawożenia azotowego. Zesz. Nauk. AR, Kraków 1994, Rozprawy 192.
  • [9] Kowalik R. and Krechniak E.: Szczegółowa metodyka biologicznych i laboratoryjnych badań środków grzybobójczych, [in:] Materiały do metodyki badań biologicznej oceny środków ochrony roślin, Inst. Ochr. Rośl., Poznań 1961.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0033-0024
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.