PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Instruments and techniques used in the implementation of natural disaster risk response project

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Narzędzia i techniki wykorzystywane w celu wdrożenia projektu wykrywania ryzyka naturalnych katastrof
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
Rocznik
Tom
Strony
42--52
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • [1] SR CEI 62198: 2002 – Project risk management – Application Guide
 • [2] Cooper, Dale (2005) Project Risk Management Guidelines – Managing risk in Large Projects and Complex Procurements. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, England
 • [3] Ghid practic pentru pregătirea populaţiei în vederea protecţiei seismice – Institutul de Cercetări pentru Construcţii - INCERC (Practical Guide on preparing people for seismic protection - Building Research Institute – INCERC)
 • [4] Steiner, Nicolae, 2004 - Exerciţiu simulat electronic de intervenţie în caz de cutremur în judeţul Argeş al colectivului de management al dezastrelor din SAJ Argeş (Electronically simulated intervention exercise in case of an earthquakes in the Arges county of disaster management team from SAJ Arges) Universitatea Politehnica, Bucharest, Romania, April 20-22, 2010
 • [5] Anastasiadis, Anthimos & Mosoarcă Marius – Vulnerability Assessment of R/C buildings for Earthquake insurance Purposes - in Proceedings of the International Conference on Risk Management, assessment and mitigation (Rima '10)
 • [6] Li-Xin Wu, Jin-Peng Li and Shan-Jun Liu – Space observed Two Abnormal Linear Clouds before Wenchuan, in
 • [7] Proceedings of the 3rd IASME / WSEAS Int. Conf. on Geology and Seismology (GES'09) Cambridge, UK, February 21-26, 2009
 • [8] Boscoianu Mircea – Emerging research directions for modeling the Impact, Short Time recuperation and Long Term Recovery in the Case of Natural Hazards, - in Proceedings of the 1st WSEAS Int. Conf. on Urban Rehabilitation and Sustainability (Ures'08), Bucharest, Romania, November 7-9, 2008
 • [9] Popa, Virgil (2008) Project management – Realization and implemetation of projects. Course Notes
 • [10] Severin, Irina; Caramihai, Mihai; Amza Gheorghe & Lupu Anamaria, Risk Assessment in Project Management: a practical tool - in Proceedings of the International Conference on Risk Management, Assessment and Mitigation (Rima '10) Universitatea Politehnica, Bucharest, Romania, April 20-22, 2010
 • [11] Romanian Government Decision 2288/2004 to approve the allocation of main support functions that are provide by ministries, other central agencies and NGO’ s on prevention and emergency management.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC8-0003-0005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.