PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia: strefy ochrony ujęć wody i nadzór nad jakością ujmowanej wody w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Public Health System of Water Supply: source water protection areas and the supervision over potable water in the light of valid law regulation of water supply
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie ustanawiania i funkcjonowania stref ochronnych ujęć i nadzoru nad jakością wody ujmowanej do spożycia przez ludzi w kontekście całego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym wody. Skuteczną ochronę zdrowia konsumentów i najwyższą jakość wody dostarczanej mieszkańcom może zapewnić jedynie system prewencyjny oparty na ocenie zagrożeń, ustaleniu punktów krytycznych i szacowaniu ryzyka w całym cyklu ujmowania, produkcji i dystrybucji wody. Zasada wielu barier istotnie wpływa na zmniejszenie ryzyka pojawienia się niekorzystnych zdarzeń na ostatnim etapie. Pierwszą z trzech najważniejszych barier jest właściwa ochrona źródeł zasobów wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, ujęć wody do spożycia oraz systematyczny nadzór nad ilością i jakością ujmowanej wody. W artykule zwrócono uwagę na istotne problemy dotyczące tego zagadnienia w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
EN
The article presents problems of legal regulations and functioning of the water intake protection zones as well as ongoing supervision over potable water quality being the part of the whole system of Public Health System of Water Supply. The preventive system for providing safe and reliable drinking water is effective subject to carrying on health risk assessment from water sources contamination.There is a terend toward recognition of critical points of water supply connected with risk assessment of the whole process of water intake, water treatment and water distribution. The Multiple Barrier Approach to Protecting Drinking Water cause the reduc-tion of disadvantageous health - risk events in the final supply stage, in consumer's tap. The first of the three barrier to protecting drinking water is the drinking water resources protection, which consists of systematic quantity- and quality water intake supervision. The papers describe water management problems in the light of valid law regulation of water supply.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
52--67
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
 • Główny Inspektorat Sanitarny
Bibliografia
 • 1. Forum Debaty Publicznej - Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Gospodarka wodna. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. Biuletyn Forum Debaty Publicznej, Nr 8, listopad 2011
 • 2. Frankowski Z., Gałkowski P., Kapuścińki J., Mitręga J., Nowicki K., Skrzypczyk L., 2008 - Ocena poboru rzeczywistego wód podziemnych w kraju - aspekty ilości, struktury oraz wyzwań metodycznych. Mat. na XVII Sympozjum Nauk. -Techn., Częstochowa, 17-18.04.2008.
 • 3. From Source to Tap. The Multi-barrier approach to safe drinking water, 2002. Federal-Provincial-Territorial Committee on Drinking Water of the Federal-Provin- cial-Territorial Committee on Environmental and Occupational Health and the Water Quality Task Group of the Canadian Council of Ministers of the Environment.
 • 4. Górski J., Zasoby wód podziemnych - stan ich rozpoznania i wykorzystania dla potrzeb gospodarki komunalnej oraz problemy ochrony [w:] Technologia Wody nr 5/2011.
 • 5. Górski J., Strefy ochronne ujęć wód podziemnych - czy warto je wyznaczać i ustanawiać [w:] Technologia Wody nr 5/2010.
 • 6. Koza I., Osuch-Chacińska L., Pelda- -Sypuła M., Rytlewski M., Nowe Prawo Wodne, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra, 2002.
 • 7. Macioszczyk T., Rodzoch A., Frączek E., Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych. Poradnik metodyczny, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Departament Geologii, Warszawa, 1993.
 • 8. Maziarka D., Krogulska B., 2009 - Stanowisko Zakładu Higieny Komunalnej NIZP-PZH w sprawie stosowania preparatów na bazie polifosforanów w procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i poprawy stanu technicznego sieci wodociągowych, http://www.pzh. gov.pl/page/index.php?id=H23
 • 9. Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2009.
 • 10. Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008-2015), Ministerstwo Środowiska, Departament Geologiii i Koncesji Geologicznych, Warszawa 2008.
 • 11. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004, GUS, Rok LXIV, Warszawa.
 • 12. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011, GUS, Rok LXXI, Warszawa.
 • 13. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010, GUS, Rok LXX, Warszawa.
 • 14. Rodzoch A., Muter K., Duda R., „Raport: Ocena zakresu i skutków ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych”, wykonano na zamówienie Ministra Środowiska, Warszawa, 2004.
 • 15. Small System Guide to Safe Drinking Water Act Regulations, 2003, Office of Ground Water and Drinking Water, US EPA.
 • 16. Tomaszewski W., Wichrowska B., Mulik B., Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym wody [w:] Przegląd Komunalny nr 12/2011.
 • 17. Tomaszewski W., Wichrowska B., Mulik B., Stankiewicz A., Woda a zdrowie [w:] Instal nr 7,8/2011.
 • 18. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U., nr 31, poz. 206, z póź. zm.).
 • 19. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172, z póź. zm.).
 • 20. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r., nr 96, poz. 603, z późn. zm.).
 • 21. Wnioski przyjęte przez uczestników Sympozjum Naukowego „Współczesne Problemy Hydrogeologii”, Poznań-Żerków 14 16 09 2011 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC2-0008-0007
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.