Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0048

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Ograniczanie zapylenia na stanowiskach pracy

Autorzy Smolarek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reduction of airborne particles in the workplace
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiono działania podejmowane przez zakład w celu zmniejszenia zapylenia na stanowiskach pracy oraz narażenie na pyły w zakładzie BARLINEK S.A. przy ul. Przemysłowej 1 w Barlinku, w latach 2000 - 2004. Materiałem były wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myśliborzu Laboratorium Higieny Pracy. Z oceny wynika, że mimo podejmowanych inwestycji modernizacyjnych, które zmniejszyły stężenia pyłów na stanowiskach pracy, liczba narażonych pracowników oraz liczba pracujących w przekroczeniach dopuszczalnych norm pyłów nie zmniejszyła się. Ze względu na wzrost zatrudnienia oraz powstawanie nowych wydziałów liczba pracowników narażonych oraz pracujących w przekroczeniach zwiększa się.
EN This article discusses action taken by BARLINEK S.A. in Barlinek to decrease airborne particles and exposure to dusts in the enterprise in 2000 - 2004. These actions were based on the results of environmental investigations carried out by the Occupational Medicine Laboratory of the Provincial Sanitary- Epidemiological Station in Myśliborz. The assessment revealed that in spite of the undertaken modernization which decreased the concentration of dusts at workstations, there was no decrease in the number of exposed workers or workers in conditions exceeding admissible standards. As employment has increased and new departments have been set up, there has been an increase in the number of exposed workers and those in conditions where admissible standards have been exceeded.
Słowa kluczowe
PL stanowisko pracy   pyły   zagrożenia zdrowia   przemysł drzewny  
EN dusts   health hazard   wood industry  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2006
Tom nr 12
Strony 13--15
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Smolarek, M.
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu
Bibliografia
[1] Dutkiewicz J. Choroby zawodowe wywołane pyłami organicznymi „Problemy Higieny Pracy” 13/2005
[3] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz.1833, zm. DzU z 2005 r. nr 212 poz. 1769)
[2] Dolny S. Transport pneumatyczny i odpylanie w przemyśle drzewnym. Akademia Rolnicza, Poznań 1999
[4] Uździcki W. Tendencje w projektowaniu elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania. „Przemysł Drzewny” 3/2002
[5] Gliński M. Zwalczanie zapylenia na niestacjonarnych stanowiskach pracy. „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka” 12(317)1997
[6] Jankowska E. Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem – filtry powietrza „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” 3(368)2002
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0016-0048
Identyfikatory