PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sposoby poprawy wskaźników czystości wód w zbiorniku retencyjnym Pokrzywnica (Szałe)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Methods of improving water cleanliness rates in Pokrzywnica (Szałe) storage reservoir
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zbiornik retencyjny II klasy ważności o pojemności całkowitej 4.35 mln m3 i powierzchni 154.0 ha został wybudowany na rzece Pokrzywnicy koło Kalisza, prawym dopływie Prosny i oddany do eksploatacji w 1978 r. Z powodu znacznego obciążenia wód zbiornika, azotem i fosforem (krytyczne obciążenie wg kryteriów Vollenweidera zostało przekroczone dla: azotu – 25 razy, fosforu – 14 razy w roku 2006) należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia żyzności wód. Do istotnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy czystości wód powierzchniowych w zbiorniku należą: opracowanie regulaminu korzystania ze zbiornika, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni zbiornika, kontynuowanie rekultywacji wysypisk i składowisk odpadów, usuwanie rumowiska, rekultywacja akwenu z zastosowaniem inaktywacji fosforu, regulacja cieków itp.
EN
The storage reservoir of II importance class, total capacity of 4.35 M m3 and the area of 154.0 ha was built on the Pokrzywnica river near Kalisz, a right tributary of the Prosna river and commissioned in 1978. Due to a high loading of the reservoir water with nitrogen and phosphorous (critical loading per Vollenweider criteria was exceeded for nitrogen 25 times and for phosphorous 14 times in 2006), actions have to be taken to reduce fertility of the water. The most important actions aimed to improve the surface water cleanliness in the reservoir include: develop rules of the reservoir use, control the water and sewage management in the reservoir basin, continue reclamation of landfills and waste dumps, remove debris, reclaim the reservoir by means of phosphorous inactivation, adjust water courses etc.
Twórcy
Bibliografia
  • 1. Chełmicki W.: Woda – zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • 2. Dziewoński Z.: Rolnicze zbiorniki retencyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1973.
  • 3. Gardner C.M.K., Cooper D.M., Hugess: Phosphorus in soils an field drainage water in the Thame catchment, UK, The Science of the Total Environtment, 282/283; 253-262, 2002.
  • 4. Giercuszkiewicz-Bajtlik: Prognozowanie zmian jakości wód stojących, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1990.
  • 5. Hotłoś H.: Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce w latach 1990-2002, „Gaz, Woda i Technika sanitarna” nr 7-8/2004, s. 262-265.
  • 6. Małecki Z.: Zbiorniki retencyjne w powiecie kaliskim, Pokrzywnica120
  • 7. (Szałe) k/Kalisza, Wyd. Naukowe Gabriel Borowski, Lublin 2005.
  • 8. Małecki Z.: Ocena wpływu wybranych zbiorników retencyjnych na środowisko w zlewni Prosny, Monografia – rozprawa naukowa, Wyd. Naukowe Gabriel Borowski, Lublin 2008.
  • 9. Wrobel S., Szczęsny B.: Zabudowa hydrotechniczna rzek a cechy jakościowe wód, [w:] Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza, red. Z. Kajak, PWN, Warszawa 1983.
  • 10. Żbikowski A., Żelazo J.: Ochrona środowiska w budownictwie wodnym, Materiały informacyjne MOŚZNiL, P.p. 156, 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0007-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.