PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Środki ochrony skóry - definicje, rodzaje, zastosowanie, ocena ryzyka zawodowego i obowiązujące w Polsce regulacje prawne cz.1

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Guidelines on skin protection measures part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na podstawie analizy dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w UE i wybranych krajach opracowano w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. W artykule przedstawiono: cel i zakres wytycznych, formułowane definicje, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry oraz identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry.
EN
Skin protection measures (SPMs) - barrier creams/gels - are a way of protecting workers' hands against hazardous substances at workplaces where gloves cannot be used. To reduce the risk of developing irritant and allergic contact dermatitis in hand care and in industry, preventive measures are recommended. SPMs are very often misused as skin care products but for users safety and reliability of the preparation are most important. That is why only tested, effective, clearly marked preparations should be offered on the market. The developed draft guidelines include definitions of SPMs, current legal and technical requirements, marking, assortment and use.
Rocznik
Tom
Strony
23--25
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. +48 (0) 22 623 46 46, jokur@ciop.pl
Bibliografia
 • [1] http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/dermatitis/index.htm
 • [2] L. Kanerva, P. Elsner, J. E. Wahlberg, H. I. Maibach Condensed Handbook of Occupational Dermatology. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2004
 • [3] Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 r. Opracowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2008, s. 13-16
 • [4] T. L. Diepgen Prevention of occupational contact dermatitis. “Contact Dermatitis“, 2004, 50, 3, 161
 • [5] Allgemeine Präventionsleitlinie “Hautschutz“. Auswahl, Bereitstellung und Benutzung: Fachausschuss Persönliche Schutzausrüstungen, www.hvbg.de/psa.
 • [6] European Risk Observatory Report En 6: Occupational skin diseases and dermal exposure in the European Union (EU-25): policy and practice overview, European Agency for Safety and Health at Work, 2008
 • [7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, załącznik nr 2 Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej (t.j. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
 • [8] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • [9] (http://www.ciop.pl/10862.html)
 • [10] PN-N-18002:2000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego zawiera ogólne wytyczne postępowania przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka
 • [11] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (DzU nr 11, poz. 86)
 • [12] M. Pośniak Ocena ryzyka zawodowego – narażenie na czynniki chemiczne. „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, nr 7-8(408-409)2005, s. 27-31
 • [13] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. (DzU z 2009 r., nr 152, poz. 1222)
 • [14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
 • [15] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 1996 r., nr 69, poz. 332)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0003-0020
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.