PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Hałas na stanowiskach obsługi infolinii - ocena narażenia oraz sposoby ograniczania

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Noise at workplates in call center
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich latach wzrasta liczba nowych stanowisk pracy, m.in. obsługi infolinii - miejsc pracy, na których występują poważne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy, m.in. hałas. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i oceny hałasu na stanowiskach pracy pracowników infolinii oraz podano zalecenia do jego ograniczenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że hałas na stanowiskach obsługi infolinii (podczas stosowania przez operatorów telefonicznych słuchawek nagłownych) może stanowić czynnik szkodliwy (powodujących ryzyko uszkodzenia słuchu) i czynnik uciążliwy utrudniający wykonywanie pracy i powodujący pozasłuchowe niekorzystne zmiany zdrowotne.
EN
Lately the nurnber of new workplace type i.e. call center. lt's defined as workstations where the base tasks of worker are realizing by phone and computer. Noise is among the harmful and bothersome hazards of call center workplaces. The article consist: results and assessment of noise on the workplaces in cali center and recommendation for noise reduce. The measurement resuIts show that noise on the workplaces in call center (duringuse by operators handset receiver phone) can be harmful hazards (to bring risk hearing loss) and bothersome to make of work and to bring about extra auditory disadvantageous changes of heath.
Rocznik
Tom
Strony
22--25
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, bosma@ciop.pl
Bibliografia
 • [1] S. V. Chiusano, P. S. J. Lees, P. N. Breysse An occupational noise exposure assessment for headset-wearing communications workers “Appl. Occup. Environ. Hyg.” 10 (1995), 476-481
 • [2] B. Smagowska Noise at workplaces in the call center “Archives of Acoustics”, Vol. 35 (2010), nr 2, 253-264
 • [3] E. Jankowska, B. Smagowska i in. Indoor environmental quality in office buildings “Ergonomia IJE&HF” Vol. 26 No.4, October-December 2004
 • [4] D. Gavhed, A. Toomingas Observed physical working conditions in a sample of call centres in Sweden and their relations to directives, recommendations and operators’ comfort and symptoms “Int. J. Ind. Erg.” 37 (2007), 790-800
 • [5] J. Patel, A. Broughton Assesment of the noise exposure of call centre operators “Am. Occup. Hyg.” 46 (2002), K.653-661
 • [6] V. Planueu Noise hazards associated with the call centre industry “INRS” 12/12/2005
 • [7] H. Dajani, H. Kunov Real-time method for the measurement of noise exposure from communication headsets. “Applied Acoustics”, Vol. 49, 3 (1996), 209-224
 • [8] A. Peretti, F. Pedrielli, M. Baiamonte, F. Mauli, A. Farina Headphone noise: occupational nopise exposure assessment for communication personnel. “Euronoise, Naples” 2003, paper ID: 365-IP/p.1
 • [9] B. W. Lawton Audiometric findings in call centre workers exposed to acoustic shock “Proceedings of the Institute of Acoustics” 25 (2003), 249-258.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (DzU nr 217, poz. 1833)
 • [11] PN-N 01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
 • [12] PN-EN ISO 11904-1:2008 Akustyka. Wyznaczanie imisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu. Część 1: Technika z zastosowaniem mikrofonu umieszczonego w uchu (technika MIRE)
 • [13] PN-ISO 9612:2009 Akustyka – Wytyczne do pomiarów i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy
 • [14] PN-EN ISO 9241-6:2002 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 6: Wskazówki dotyczące środowiska pracy
 • [15] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650)
 • [16] Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ujednolicony tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.) z komentarzami. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0039
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.