Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0017

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Analiza położenia i ukształtowania rozłogów działek należących do różniczan ze wsi Filipowice

Autorzy Gniadek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the pattern and distribution of lan parcels whose owners live outside the area of Filipowice village
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera wyniki badań rozłogu działek we wsi Filipowice, których właściciele zamieszkują poza obszarem tej wsi. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych, objęte odrębną formą użytkowania. Do wykonania badań zastosowano specjalistyczne programy komputerowe, które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Szczegółowymi badaniami objętych zostało 7 podstawowych cech rozłogu działek. Badania objęły analizę istniejącej struktury użytkowania gruntów różniczan oraz ocenę położenia i ukształtowania tych gruntów w badanej wsi. Wielkości uzyskanych parametrów poddano ocenie w zakresie ich poprawności, co pozwoliło na wskazanie wad w istniejącym układzie gruntowym i określenie kierunków jego poprawy.
EN This study presents the results of research on the distribution of plots of land located in the village of Filipowice and which are owned by people who live outside the village area. The spatial elements included in the study were the continuous parts of cadastral plots for various types of land use. The study was performed using specialized software MKTopoGUTR, Plikpol and Pole. This software utilizes data in digital form from a numeric cadastre map and from the descriptive part of building registries. Detailed research was performed on 7 common types of plots in the land distribution. The study assesses the present usage of land whose owners live outside the village area as well as an evaluation of the allocation and pattern of these plots in the village. The obtained parameters were evaluated for the efficiency of usage, which made it possible to demonstrate the flaws in existing land allocation and to describe a course of improvement.
Słowa kluczowe
PL rozłóg gruntów gospodarstwa rolnego   struktura przestrzenna  
EN farm land allocation   farm land distribution   spatial structure of land   land usage pattern  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2012
Tom Vol. 11, nr 4
Strony 13--26
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gniadek, J.
  • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
Gniadek J., Harasimowicz S., Janus J., 2001. Automatyzacja analizy rozłogu działek z wykorzystaniem programu komputerowego. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Rural management and cadastre” Politechnika Warszawska, Warszawa, 139–147.
Gniadek J., Harasimowicz S., 2008. Zróżnicowanie ukształtowania rozłogów działek ornych na przykładzie wsi Filipowice. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr 3/2008 PAN, Kraków, 103–116.
Harasimowicz S., 1996. Optymalizacja kształtu pola. Zag. Ek. Rol. Nr 1.
Noga K., 1990. Metodyka programowania prac scaleniowych i technologia ich wykonywania w terenach górskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozpr. Habil., 143.
Woch F., 2001. Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Rozpr. hab. Pamiętnik Puławski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, z. 127, Puławy.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0017
Identyfikatory