Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0016

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Propozycja zastosowania nowego modelu kształtowania podziału gruntów w procesie ich scalania

Autorzy Gniadek, J.  Harasimowicz, St. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A new model of parceling land in the process of consolidation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiony został opis budowy nowego modelu kształtowania wiejskich układów gruntowych, wykorzystującego elementy powierzchniowe wydzielane w działkach objętych scaleniem. Wraz z charakterystyką budowy oraz zastosowaniem takiego modelu przedstawiono wyniki przeprowadzonej optymalizacji odległości do gruntów ornych w poszczególnych gospodarstwach we wsi Wojków. Uzyskane w tym procesie dane porównano z wynikami uzyskanymi na podstawie poprzedniej metody optymalizacji, wykorzystującej podział kompleksów na paski elementarne.
EN The following study presents the description of a new model of parceling rural land undergoing consolidation which utilizes spatial elements divided by plots. The building characteristics, application of the model and the results are presented for the optimization of land distances on particular farmsteads in the village of Wojków. Data from the new model were compared with the results formerly obtained from the optimization method that used a simplified division of land into parcels.
Słowa kluczowe
PL struktura przestrzenna   scalenie gruntów   optymalizacja  
EN land spatial structure   consolidation of farmlands   optimization  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2012
Tom Vol. 11, nr 4
Strony 5--12
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gniadek, J.
autor Harasimowicz, St.
Bibliografia
Banat J., Harasimowicz S., Ostrągowska B., Rutkowski M., 1982. Wykorzystanie metody programowania liniowego dla optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw we wsi. IV Sympozjum Naukowe nt. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich, AR Krakowie, 11–20.
Cay T., Iscan F., 2006. Optimization in Land Consolidation. XXIII FIG Congress, Munich, Germany, 1–11.
Harasimowicz S., 1986. Optymalizacja podziału wsi na gospodarstwa ze względu na odległość gruntów od siedlisk. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawa habilitacyjna nr 110.
Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B., 2009 Optymalizacja wiejskiego układu gruntowego wykorzystująca podział kompleksów projektowania działek na paski elementarne. Przegląd Geodezyjny nr 5, 3–12.
Janus J., 2011. Zintegrowany system kształtowania układów gruntowych wsi. Rozpr. hab. Ser. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. PAN Kraków, Nr 8.
Stelmach M., Lasota T., Malina R., Sugalski A., 1975. Projekt rozmieszczenia gruntów w ujęciu programowania liniowego, Przegląd Geodezyjny nr 5, 199–204.
Żebrowski W., Hopfer A., 1979. Sformułowanie zadania scalenia optymalnego. Przegląd Geodezyjny nr 9, 7–9.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0016
Identyfikatory