Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0015

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Rozgraniczenie nieruchomości z wodami płynącymi w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Autorzy Sobota, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Delimination of properties with surface water in the case law of the administrative courts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autor dokonał analizy aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych w zakresie problematyki rozgraniczenia nieruchomości z wodami płynącymi. Analizie poddane zostały orzeczenia Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z toczącym się postępowaniem administracyjnym w celu ustalenia linii brzegu, a także poszczególnych czynności podejmowanych w jego toku wymagających wykorzystania wiedzy z zakresu geodezji, hydrologii i prawa. Autor poddaje wykładni rozstrzygnięcia sądowe, przytaczając argumenty bądź popierające zaproponowane rozwiązania, bądź też dokonuje krytycznej oceny, wysuwając postulaty de lege ferenda.
EN An analysis was conducted of the current jurisprudence from administrative courts on the issues involved in the delimitation of real estate with surface water. Cases were analyzed from the ruling Regional Administrative Courts and the Supreme Administrative Court. Particular emphasis was placed on administration cases to determine a shoreline, as well as the various activities undertaken which required a knowledge of geodesy, hydrology and law. The judicial inter-pretations are presented with the supporting arguments of the proposed solutions and the critical evaluations done applying the principal of de lege ferenda.
Słowa kluczowe
PL rozgraniczenie nieruchomości   orzecznictwo   linia brzegowa   wody płynące   Prawo wodne  
EN demarcation of real estate   jurisprudence   coastline   surface water   water law  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2012
Tom Vol. 11, nr 3
Strony 35--44
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Sobota, M.
Bibliografia
Kowalski K., 2011. Linia brzegu w postępowaniu administracyjnym – wnioski z orzecznictwa, Gospodarka Wodna, nr 12.
Kowalski K., 2010. Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi, Wrocław.
Szachułowicz J., 2010. Prawo wodne. Komentarz, Lexis Nexis.
Kałużny M., 2012. Prawo Wodne. Komentarz, Lexis Nexis.
Felceloben D., 2012. Ustalenie linii brzegowej wody płynącej, Przegląd Geodezyjny, nr 6.
Kucharzak S., Kowalski K., 2009. Geodezyjny aspekt ustalania linii brzegu, Gospodarka Wodna, nr 9.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1967 r., sygn. akt III CZP 26/67, publ. OSNCP 1967, LEX nr 584.
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1971 r., sygn. akt III CZP 28/71, OSNC 1972/3/43.
Wyrok Sąd Najwyższego z dnia 7 września 2000 r., sygn. akt I CKN 431/00, publ. LEX nr 453697.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2004 r., sygn. akt V SA/Wa 3379/03, publ. Legalis.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2004 r., sygn. akt II CK 146/04, publ. LEX nr 271677.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2008 r., sygn. Akt I SA/Ol 560/07, publ. LEX.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2008 r., sygn. Akt SA/Rz 490/07, publ. Legalis.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 1140/07, publ. www.nsa.gov.pl.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I A Ca 433/08, publ. Lex 446193.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2009 r. sygn. Akt II SA/Kr 1159/08, publ. orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. Akt II SA/Wr 429/08, publ. Legalis.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2009 r., sygn. Akt IV SA/Wa 841/09, publ. www.orzeczenia-nsa.pl.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 494, publ. orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Gd 28/10, publ. Legalis.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Po 822/09, publ. Legalis.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r., Izba Cywilna, sygn. akt III CSK 238/10, publ. Legalis.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt III CSK 238/10, publ. LEX 964473.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0015
Identyfikatory