Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0014

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Ocena istniejącej sieci dróg transportu rolnego na obszarze wsi poddanej pracom scaleniowym

Autorzy Radziszewska, W.  Jaroszewicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the existing agricultural road network of a village prior to undergoing land consolidation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowym elementem infrastruktury technicznej niezbędnym w codziennej działalności gospodarstw rolnych są drogi. Stanowią one nie tylko element przestrzennego zagospodarowania wsi, który ma umożliwić komunikację pomiędzy ośrodkami gospodarczymi poszczególnych gospodarstw a uprawianymi przez nie gruntami, ale współuczestniczą również w kształtowaniu struktury przestrzennej gruntów oraz krajobrazu wiejskiego. Artykuł przedstawia próbę oceny przestrzennego układu dróg transportu rolnego we wsi Kamianki w gminie Grodzisk, stanowiącej w latach 2007-2008 obiekt prac scaleniowych. Aby osiągnąć zamierzony cel pracy, dokonano inwentaryzacji obszaru badań oraz wykonano następujące analizy: określono odległości gruntów od siedlisk, wskaźnik zagęszczenia dróg, wskaźnik wydłużenia dróg oraz gęstość sieci dróg metodą centrograficzną. Do analiz i prezentacji ich wyników wykorzystano system informacji geograficznej ArcGIS ESRI.
EN Roads are the main element of the technical infrastructure necessary for the daily operation of agricultural farms. Farm roads are not only structural elements which enable transportation between local economic centres and agricultural fields, but they are also important in shaping the spatial organization of farmland and the rural landscape. This article presents an evaluation of the agricultural road network in the village of Kamianki in the Grodzisk district, which underwent land consolidation from 2007 to 2008. An inventory of the study area was conducted, and the following were determined: the distances between agricultural land and residential dwellings, the road density index, the road extension index, and the road network density as indicated by the centrographic method. The analysis and presentation of the results was done using the ArcGIS ESRI geographical information system.
Słowa kluczowe
PL scalenia gruntów   sieć dróg transportu rolnego   struktura przestrzenna gruntów rolnych   GIS  
EN land consolidation   agricultural road network   spatial structure of agricultural land   GIS  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2012
Tom Vol. 11, nr 3
Strony 17--34
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Radziszewska, W.
autor Jaroszewicz, J.
Bibliografia
ArcGIS 10 Help Library.
Akińcza M., Malina R., 2007. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. Wykłady i ćwiczenia. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Harasimowicz S., 2001. Wpływ podstawowych cech rozłogu pola na koszty jego uprawy. Przegląd Geodezyjny Nr 12, 10–15.
Harasimowicz S., 2002. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków.
Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B., 2007. Wyodrębnienie sieci dróg rolniczych w postaci grafu opisującego przejazdy do uprawianych gruntów na podstawie mapy numerycznej. Acta Scientiarum Polonorum Architectura 6 (1), 33–41.
Hopfer A., Kobyłecki A., Żebrowski W., 1980. Kształtowanie sieci dróg na terenach wiejskich. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Hopfer A., 1984. Stan i potrzeby urządzania obszarów wiejskich w Polsce. Skrypty ART w Olsztynie.
Israelsen T., Frederiksen R.D., 2005. The Use of GIS in Transport Modeling [in:] Maguire D.J., Batty M., Goodchild M.F. (ed.), GIS, Spatial Analysis and Modeling. Esri Press, Redlands, California, 265–288.
Noga K., 1989. Sposób szacunku gruntów w terenach górskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Geodezja i Urządzenia Rolne, Nr 6, 197–206.
Przegon W., 2007. Ochrona środowiska w projektach scaleniowych gruntów. Czasopismo Techniczne Nr 7, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 269–275.
Przybyłowski K., 1991. Wpływ czynnika odległości na pracochłonność produkcji roślinnej na gruntach uprawowych terenów nizinnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, Nr 30, 69–78.
Rodrigue J. P., Comtois C., Slack B., 2009. The Geography of Transport Systems. Second edition, New York: Routledge, London.
Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A., 2007. Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
Stelmach M., Lasota T., Malina R., Sugalski A., 1975. Wpływ oddalenia pól od zabudowy na produkcję i dochody gospodarstw indywidualnych [w:] Sympozjum Naukowe „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich”, AR we Wrocławiu.
Woch F., 1989. Określenie ekonomicznych skutków scalenia gruntów na przykładzie wsi Karczowiska, woj. lubelskie. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, ser. Geodezja i Urządzenia Rolne, Nr 7, 41–48.
Woch F., 2007. Organizacja przestrzenna gospodarstw rolniczych oraz jej wpływ na efektywność gospodarowania. Wydawnictwo IUNG – PIB, Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 7, 116–137.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0014
Identyfikatory