Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0013

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Wymierna ocena efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych spowodowanego poprawą kształtu pól użytku zielonego

Autorzy Mielewczyk, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A quantifiable evaluation of teh effect of land consolidation on the spatial pttern of agricultural land use
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autor pracy, na podstawie znajomości kosztu związanego z rozłogiem pola uprawnego użytku zielonego i odpowiadającego mu wzorca-pola, definiuje efekt scalenia gruntów gospodarstwa rolnego, spowodowany poprawą kształtu pól tego gruntu. W wyniku analizy, w obrębie ewidencyjnym, wyznaczył wymierną ocenę efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych, wywołanego poprawą kształtu pól użytku zielonego. Efekt ten stanowi różnicę między sumą przyrostów kosztu uprawowego związanego z rozłogiem pól użytku zielonego, spowodowanego niepoprawnym kształtem w stanie przed scaleniem, a taką sumą przyrostów po scaleniu gruntów gospodarstw rolnych.
EN This paper describes the effects of consolidation of agricultural lands on efficient land use patterns based on the costs associated with the spatial pattern of the agricultural land use. The results were analyzed on the basis of a quantifiable assessment of reallocating agricultural fields for one cadastral district to improve the land use patterns. The net effect is the difference between the sum of the increases in agricultural costs from the spatial distribution of the land with inefficient land use patterns before land consolidation and the sum of the increases in costs after land consolidation.
Słowa kluczowe
PL scalenie gruntów   efekt scalenia gruntów gospodarstw rolnych   rozłóg gruntów  
EN land consolidation   results of land consolidation of agricultural farmland   spatial distribution of land   land use pattern  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2012
Tom Vol. 11, nr 3
Strony 5--16
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mielewczyk, S.
Bibliografia
Banat J., Harasimowicz S., 1993. Automatyzacja analizy rozłogu pola i jego oceny. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Geodezja, zeszyt 32, 53–257.
Harasimowicz S., 1996. Organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Skrypt Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków.
Harasimowicz S., 2000. Ekonomiczna ocena rozłogu gruntów gospodarstw rolnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków.
Harasimowicz S., 2002. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków.
Harasimowicz S., Janus J., 2009. Optymalny przydział gruntów do gospodarstw na tle stref różnic odległości do działek. Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarium 8(2), 3–12.
Harasimowicz S., Kubowicz H., 1991. Modyfikacja „szwajcarskiej” metody optymalizacji rozłogu pola. Przegląd Geodezyjny nr 10, Warszawa, 16–17.
Harasimowicz S., Kubowicz H., 1993. Ocena ukształtowania rozłogu gruntów gospodarstw we wsi i możliwości ich poprawy. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, nr 289. Geodezja, zeszyt 14, 65–74.
Harasimowicz S., Ostrągowska B., 1996. Optymalizacja kształtu pola. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 47–58.
Hopfer A., Urban M., 1984. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
Mielewczyk S., 1998. Nowy sposób uwzględniania kształtu działki gruntowej i gospodarstwa rolnego w wycenie gruntów metodą dochodową i cenowo-porównawczą. Nr tematu 9T12E03508. Raport roczny za 1998 rok oraz końcowy. Biblioteka Politechniki Koszalińskiej (maszynopis).
Mielewczyk S., 2000. Badanie parceli-wzorca użytku zielonego. XV Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych nt. „Metody geodezji, fotogrametrii i teledetekcji dla inżynierii środowiska i budownictwa”. Warszawa, 239–247.
Mielewczyk S., 2004. Porównanie wzorców-pól uprawnych użytku zielonego o jedno- i dwustronnych dostępach do dróg. XX Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych „Geodezja – jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce”. Warszawa, 191–201.
Mielewczyk S., 2006. Ökonomisch begründete Minimalgröße eines Ackerlandes für Günanbaufläche. Allgemeine Vremessungs-Nachrichten, Heft 10, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, 336–346.
Mielewczyk S., 2007. Propozycja metody „kosztu rozłogu” oceny parametrów przestrzennych działek rolnych dla potrzeb wyceny nieruchomości i prac scaleniowych. Monografia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 133, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
Mielewczyk S., 2010. Niepoprawny rozłóg pola uprawnego użytku zielonego przyczyną zmniejszenia dochodu z produkcji roślinnej. Materiały XXIII Konferencji Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych, „Mapy i zobrazowania”, Gdańsk, 45–57.
Norma branżowa 1975 [BN-75/9100-02]. Gospodarka ziemią w rolnictwie. Nazwy i określenia, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBD-0004-0013
Identyfikatory