Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0007-0026

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Geodezyjne pomiary pzremiszczeń pionowych fundamentów, pola montażowego maszyn papierniczych, podczas jego eksploatcji

Autorzy Kuchmister, J. 
Treść / Zawartość http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=13&sub=6&act=61&s=4
Warianty tytułu
EN Geodetic measurements of vertical displacemnets on the foundations of paper-making machine's assembly field perform during exploitation process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prawidłowe funkcjonowanie maszyn papierniczych wymaga właściwego montażu ich podzespołów, zgodnego pod względem dokładności z normami [Łapiński 1978, Płatek 1972, Praca zbiorowa pod red. ... 1990, Wytyczne i normy 1996]. Przed ustawieniem maszyny papierniczej w miejscu jej eksploatacji producent zobowiązany jest do wykonania tzw. montażu próbnego, który odbywa się w hali na tzw. polu montażowym. Znaczne rozmiary maszyn papierniczych, a także przestrzenne rozmieszczenie osi poszczególnych podzespołów, które powinny być wzajemnie prostopadłe lub równoległe z dokładnością setnych części milimetra, wymaga, aby oprócz metod warsztatowych stosować również geodezyjne metody pomiaru. Pole operacyjne składa się z szeregu płyt fundamentowych, które powinny być właściwie rozmieszczone pod względem sytuacyjno-wysokościowym w przestrzeni. Właściwe rozmieszczenie płyt fundamentowych gwarantuje szybki i prawidłowy montaż poszczególnych podzespołów maszyny papierniczej.
EN The proper functionality of paper-making machine demands performing a previous assembly of its elements in accordance with the norms [Łapiński i in. 1978; Płatek 1972; Praca zbiorowa pod red. ... 1990; Wytyczne i normy 1996]. Before adjusting the paper-making machine at a place of exploitation, a manufacturer is being obliged to perform a preliminary test-adjustment at the assembly field. Significant dimensions of papermaking machines as well as a spatial localisation of components axes, which should be situated either perpendicular or parallel to each other at the accuracy level of hundredths part of millimetre, demands, that except of mechanical works, also geodetic measurements have to be performed. Operational field consists of some foundation plates, which should be properly spatially situated. Correct adjusting of foundation plates assures a quick and proper assembly of particular components of paper-making machine.
Słowa kluczowe
PL przemieszczenia pionowe   fundament   pole montażowe   maszyny papiernicze  
EN vertical displacement   foundation   assembly field   paper-making machines  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2003
Tom Vol. 2, nr 1-2
Strony 97--108
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kuchmister, J.
  • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Geodezji i Fotogrametrii
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0007-0026
Identyfikatory