Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0007-0017

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Kataster pruski jako wzór doskonałości

Autorzy Kajda, K. 
Treść / Zawartość http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=13&sub=6&act=61&s=4
Warianty tytułu
EN Cadastre prussian an example of perfection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejsza publikacja dotyczy pruskiego katastru gruntowego i zawiera informacje dotyczące powstania katastru, rodzaju ksiąg gruntowych wchodzących w jego strukturę oraz map katastralnych, a także sposobu jego prowadzenia. Opisano znaczenie stabilizacji granic w trakcie prowadzenie katastru oraz powiązanie map katastralnych z zakładaną osnową geodezyjną. Zaprezentowano także wpływ katastru pruskiego na zakładaną ewidencję gruntów i budynków. Przedstawiono oryginalne fragmenty ksiąg katastralnych z oryginalnymi wpisami.
EN Present publication refers prussian cadastre ground and contains informations relating cadastre, of kind of ground books entering in his structure and of cadastral maps and also of manner his leaderships. Described meaning of stabilization of borders in during leadership cadastre and connection of cadastral maps with founded geodesy warp. Presented also influence cadastre prussian on founded register of grounds and of buildings. Introduced original fragments of cadastral books with original registration fees.
Słowa kluczowe
PL kataster   parcela   matrykuła   mapa katastralna   szkice katastralne   numeracja parcel  
EN cadastre   parcel   register   cadastral map   cadastral sketches   numeration of parcel  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2003
Tom Vol. 2, nr 1-2
Strony 3--13
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Kajda, K.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBB-0007-0017
Identyfikatory