Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0002-0028

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Badanie odporności korozyjnej elektrolitycznych powłok kompozytowych cynkowo-niklowych

Autorzy Panek, J.  Bierska-Piech, B.  Łągiewka, E.  Budniok, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Corrosion resistance of electrolytic composite zinc-nickel coatings
Konferencja Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne "Nowe osiągnięcia w badaniach inżynierii korozyjnej" (15 ; 24-26.11.2010 ; Jastrząb-Poraj, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem badań były powłoki kompozytowe Zn+Ni, zawierające około 40% wag. niklu, osadzane metodą elektrolityczną z kąpieli cynkowej, zawierającej zdyspergowany proszek niklowy, a następnie poddane obróbce cieplnej celem ich ujednorodnienia. Do badań odporności korozyjnej powłok zastosowano test w obojętnej mgle solnej w 5% roztworze NaCl, w temperaturze 35oC. Określono skład fazowy produktów korozji metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Rozkład potencjału na powierzchni powłok badano przy użyciu techniki skanowania sondą Kelvina. Badania korozyjne powłok przed i po teście w komorze solnej prowadzono również klasycznymi technikami elektrochemicznymi w 5% roztworze NaCl, stosując metodę Sterna do wyznaczenia wartości potencjału i prądu korozyjnego oraz oporu polaryzacji jako miary odporności korozyjnej. Stwierdzono niewielki wzrost odporności korozyjnej powłok kompozytowych w stosunku do powłoki cynkowej, który przypisywany jest obecności fazy międzymetalicznej Ni2Zn11. Przeprowadzone badania w komorze solnej wykazały występowanie tzw. korozji białej, charakterystycznej dla powłok cynkowych. Głównym składnikiem produktów korozji jest faza Zn5(OH)8Cl2? H2O. Obecność produktów korozji na powierzchni powłok wpływa na dalszy wzrost ich zdolności ochronnych i zahamowanie procesów korozyjnych.
EN The subject of this investigation were composite Zn+Ni40% coatings, deposited by electrolytic method from a zinc chloride bath, containing dispersed nickel powder, and next subjected to a thermal treatment in order to obtain their homogenization. To investigate the corrosion resistance of the coatings the salt spray test was applied in 5% NaCl solution at a temperature of 35oC. Phase composition of the corrosion products was determined by X-ray diffraction method. The potential distribution on the surface of the coatings was investigated using scanning Kelvin probe technique. Corrosion tests before and after salt spray test were also conducted using Stern method to determine the values of corrosion potential, corrosion current density and the polarization resistance. A slight increase in corrosion resistance of Zn+Ni40% coatings was stated compared to Zn coatings, which was attribute to the presence of intermetallic phase Ni2Zn11. The results of salt spray test exhibit the appearance of white rust corrosion, which is characteristic for zinc coatings. The main component of corrosion products was Zn5(OH)8Cl2? H2O phase. The presence of corrosion products on the surface of coatings results in further improve in their protective ability and the limiting of the corrosion processes.
Słowa kluczowe
PL cynk   nikiel   powłoki kompozytowe   odporność korozyjna  
EN zinc   nickel   composite coatings   corrosion resistance  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2010
Tom nr 11
Strony 610--612
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Panek, J.
autor Bierska-Piech, B.
autor Łągiewka, E.
autor Budniok, A.
Bibliografia
1. A. Kalendova, Progress in Organic Coatings, 46, 4 (2003) 324.
2. M.L. Li, L.L. Jiang, W.Q. Zhang, Y.H. Quian, S.Z. Luo, J.N. Shen, Journal of Solid State Electrochemistry, 11, 9 (2007) 1319.
3. K.L. Lin, C.F. Yang, J.T. Lee, Corrosion, 47, 1 (1991) 9.
4. J. Panek, B. Bierska-Piech, E. Łągiewka, A. Budniok, Rudy i Metale Nieżelazne, 55, 5 (2010) 274.
5. J. Panek, B. Bierska-Piech, E. Łągiewka, A. Budniok, Surface and Interface Analysis, 42 (2010) 1226.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0002-0028
Identyfikatory