Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB9-0004-0028

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Elektrochemiczne techniki skaningowe w badaniach odporności korozyjnej elektrolitycznych powłok Zn-Ni oraz Zn-Ni+Ni

Autorzy Kubisztal, J.  Budniok, A.  Łągiewka, E.  Niedbała, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Corrosion resistance of Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings studied by means of electrochemical scanning techniques
Konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Antykorozja : Systemy - Materiały - Powłoki" (18 ; 14-16.04.2010 ; Ustroń, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Otrzymywano elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Ni i kompozytowe Zn- Ni+Ni z kąpieli alkalicznej. Stwierdzono, że w zakresie gęstości prądu osadzania od 10 do 30 mAźcm-2 otrzymuje się powłoki zawierające od 17 do 30% wag. niklu. Odporność korozyjna otrzymanych powłok była badana w 5% roztworze NaCl przy zastosowaniu techniki polaryzacji potencjodynamicznej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) oraz za pomocą elektrochemicznych metod skaningowych. Charakterystyki lokalnych zmian parametrów korozyjnych dokonano przy użyciu sondy Kelvina (SKP) oraz metody zlokalizowanej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (LEIS). Stwierdzono, że niezależnie od rodzaju powłoki, wraz ze wzrostem zawartości niklu rośnie ich odporność korozyjna. Ponadto wykazano, że powodem zwiększonej odporności korozyjnej badanych powłok stopowych Zn-Ni i kompozytowych Zn-Ni+Ni jest polepszenie właściwości ochronnych warstewki pasywnej spowodowane obecnością niklu. Wykazano także, że niejednorodność powierzchni powłoki wymusza lokalne zmiany wartości impedancji nawet kilku k(omega).
EN Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings have been deposited under galvanostatic conditions from an alkaline bath. It was stated, that chemical composition of obtained coatings depends on the galvanic conditions under which the coatings were obtained. The content of nickel in Zn-Ni and Zn-Ni+Ni coatings was in the range from 17 to 30 wt.%. The corrosion resistance of all investigated coatings was examined in 5% NaCl solution. In order to compare corrosion properties of obtained coatings the potentiodynamic technique, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and electrochemical scanning techniques, namely scanning Kelvin probe (SKP) and localized electrochemical impedance spectroscopy (LEIS) were used. It was found out that corrosion resistance of investigated coatings increases with increasing content of nickel. Additionally, it was shown that higher corrosion resistance of the investigated coatings results from better corrosion properties of the passive layer formed on the coating surface what is caused by the presence of nickel. It was also stated that local changes of impedance are forced by heterogeneity of coating surface and are in the range of few k(omega).
Słowa kluczowe
PL powłoki Zn-Ni   powłoki kompozytowe Zn-Ni+Ni   odporność korozyjna   SKP   LEI  
EN Zn-Ni coatings   Zn-Ni+Ni composite coatings   corrosion resistance   SKP   LEIS  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2010
Tom nr 4-5
Strony 293--297
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., il.
Twórcy
autor Kubisztal, J.
autor Budniok, A.
autor Łągiewka, E.
autor Niedbała, J.
  • Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach
Bibliografia
1. P. Ganesan, S.P. Kumaraguru, B.N. Popov, Surf. Coat. Techn. 201 (2007) 7896.
2. R. Fratesi, G. Roventi, Surf. Coat. Techn. 82 (1996) 158.
3. M. Gavrila, et al., Surf. Coat. Techn. 123 (2000) 164.
4. J.B. Bajat, et al., Electrochim. Acta 47 (2002) 4101.
5. M.E. Soares, C.A.C Souza, S.E. Kuri, Surf. Coat. Techn. 201 (2006) 2953.
6. A. Petrauskas, L. Grincevićiene, A. Ćeśuniene, R. Juśkenas, Electrochim. Acta 50 (2005) 1189.
7. C.C. Lin, C.M. Huang, J. Coat. Technol. Research 3 (2006) 99.
8. A.P. Ordine, S.L. Diaz, I.C.P. Margarit, O.R. Mattos, Electrochim. Acta 49 (2004) 2815.
9. N. Pistofi dis, et al., Mat. Let. 61 (2007) 2007.
10. R. Fratesi, N. Ruffi ni, M. Malavolta, T. Bellezze, Surf Coat. Technol. 157 (2002) 34.
11. R. Ramanauskas, L. Gudaviciute, A. Kalinicenko, R. Juskenas, J. Solid State Electrochem. 9 (2005) 900.
12. B. Veeraraghavan, H. Kim, B. Popov, Electrochim. Acta 49 (2004) 3143.
13. C.E. Lehmberg, D.B. Lewis, G.W. Marshall, Surf. Coat. Technol. 192 (2005) 269.
14. I. Brooks, U. Erb, Scripta Materialia 44 (2001) 853.
15. J. Fei, G.D. Wicox, Surf. Coat. Technol. 200 (2006) 3533.
16. A.Q. Fu, Y.F. Cheng, Corrosion Science 51 (2009) 914.
17. A. Tahara,T. Kodama, Corrosion Science 42 (2000) 655.
18. C.K. Chung, W.T. Chang, R.X. Zhou, Microsyst. Technol. 14 (2008) 1389.
19. K. Wapner, M. Stratmann, G. Grundmeier, Silikon Chemistry 2 (2005) 235.
20. I. Frateur et.al., Electrochim. Acta 53 (2008) 7386.
21. F. Zou, D. Thierry, H.S. Isaacs, J. Electrochem. Soc. 144 (1997) 1957.
22. R.S. Lillard, P.J. Moran, H.S. Isaacs, J. Electrochem. Soc. 139 (1992) 1007.
23. I. Annergren, F. Zou, D. Thierry, Electrochim. Acta 44 (1999) 4383.
24. G. Baril et al., J. Electrochem. Soc. 150 (2003) B488.
25. J.P. Celis, J.R. Roos, C. Buelens, J. Fransaer, Trans. Inst. Metal Finish. 69 (1991) 133.
26. J. O’M. Bockris, A.K.N. Reddy: Modern Electrochemistry, vol. 2, Plenum Press, New York 1977, 883.
27. E. Mccafferty, Corrosion Science 47 (2005) 3202.
28. M. Stern, A.L. Geary, J. Electrochem. Soc. 104 (1957) 56.
29. M. C. Li, et al., J. Solid State Electrochem. 11 (2007) 1319.
30. Y. Hamlaoui, F. Pedraza-Diaz, L. Tifouti, J. Eng. App. Sci. 2 (2007) 706.
31. K.M. Ismail, J. App. Electrochem. 31(2001) 1333.
32. B. Szczygieł, M. Kołodziej, Electrochim. Acta 50 (2005) 4188.
33. N. Ibriş et al., J. Solid State Electrochem. 6 (2002) 119.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB9-0004-0028
Identyfikatory