Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0016-0019

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Doświadczalna i teoretyczna analiza wtórnego zginania w zakładkowych połączeniach nitowych blach ze stopniowaną grubością

Autorzy Skorupa, M.  Korbel, A.  Machniewicz, T.  Skorupa, A. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN Measurement of rivet flexibility and load transfer in a lap joint
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych zakładkowych połączeń blach aluminiowych z trzema rzędami nitów. Rozważono konfigurację standardową, tj. o stałej grubości blach oraz zmodyfikowaną przez stopniowanie grubości blach w skrajnych rzędach nitów. W rzędach tych występują bowiem maksymalne momenty spowodowane wtórnym zginaniem blach, a stopniowanie grubości blach zaproponowano w celu obniżenia naprężeń zginających w tym obszarze. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych sił zakuwania nitów. W obu przypadkach zaobserwowano wyższą trwałość zmęczeniową próbek ze stopniowaną grubością niż próbek standardowych.
EN Results of fatigue tests of lap joints of aluminum plates with three rows of rivets were presented. Standard configuration i.e. with a constant thickness of metal sheets and modified by gradation of the thickness of metal sheet in extreme rows of rivets were considered. In those rows maximum moments caused by secondary bending of metal sheets were presented, and gradation of sheet thickness was proposed in order to decreasing of bending stresses occurring in this area. Experiments were conducted for two different forces of rivets clenching process. In both cases, it was observed higher fatigue life of specimens with graded thickness than the standard samples.
Słowa kluczowe
PL blacha aluminiowa   połączenie nitowe   zmęczenie materiału  
EN sheet aluminium   riveted joint   fatigue  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2011
Tom nr 7-8
Strony 22--26
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Skorupa, M.
autor Korbel, A.
autor Machniewicz, T.
autor Skorupa, A.
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie
Bibliografia
1. Schijve J.: Riveted lap joints with a staggered thickness in the overlap of the joint. Calculations of secondary bending. Doc. B2-06-02, Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, The Netherlands 2006.
2. Schijve J., Campoli G., Monaco A.: Fatigue of structures and secondary bending in structural elements, Int. J. Fatigue, Vol. 31, 2009, pp. 1111 - 1123.
3. Das G.K., Miller M. and Sovar T.: Design for durability in the digital age, Proceedings of the 21st ICAF Symposium, Toulouse 2001, Vol. l, pp. 124- 138.
4. de Rijck R.: Stress analysis of fatigue cracks in mechanically fastened joints, PhD Dissertation, Delft University of Technology, The Netherlands 2005.
5. Skorupa M., Korbel A.: Modelling the secondary bending in riveted joints with eccentricities, Archive of Mechanical Engineering, Vol. LV, No. 3/2008, pp. 335 - 353.
6. Muller R.P.G.: An experimental and analytical investigation on the fatigue behaviour of fuselage riveted lap joints. The significance of the rivet squeeze force, and a comparison of 2024-T3 and Glare 3, PhD Dissertation, Delft University of Technology, The Netherlands 1995.
7. Skorupa M., Skorupa A., Machniewicz T., Korbel A.: An experimental investigation on the fatigue performance of riveted łap joints, Proceedings of the 25th Symposium of the International Committee on Aeronautical Fatigue (ICAF 2009), Bridging the Gap between Theory and Operational Practice, Ed. M.J. Boś, Rotterdam 2009, Vol. XVIII, pp. 449 - 473.
8. Skorupa M., Skorupa A., Machniewicz T., Korbel A.: Effect of production variables on the fatigue behaviour of riveted lap joints, International Journal of Fatigue, Vol. 32, No. 7/2010, pp. 996- 1003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0016-0019
Identyfikatory