Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0007-0008

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Trwałość zmęczeniowa naprawianych połączeń nitowych

Autorzy Rośkowicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN Fatigue life of repaired riveted joints
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych oraz połączeń nitowo-klejowych i nitowych wzmacnianych nakładkami kompozytowymi. Zaproponowano wykorzystanie połączeń hybrydowych (nitowo-klejowych) lub połączeń nitowych wzmacnianych nakładkami kompozytowymi do formowania węzłów naprawczych uszkodzonych struktur cienkościennych (np. w lotnictwie). Metodę Elementów Skończonych (MES) wykorzystano do analizy rozkładu naprężeń w połączeniach i do planowania wielkości obciążeń w kolejnych etapach badań eksperymentalnych. Wyjaśniono większą trwałość połączeń nitowo-klejowych w porównaniu z połączeniami nitowymi, przyjmując jako kryterium zniszczenia połączenia adhezyjnego hipotezę maksymalnych naprężeń normalnych dodatnich. Do formowania połączeń adhezyjnych i nakładek kompozytowych wykorzystano tworzywa epoksydowe Epidian 53 i Epidian 57 oraz tkaniny szklane i węglowe o gramaturze 160 g/m2. Wykonano również badania porównawcze połączeń nitowych uszkodzonych i połączeń naprawianych nakładkami kompozytowymi.
EN Results of experimental investigations and numerical analysis of fatigue life of riveted joints, riveted-adhesive joints and riveted joints reinforced by composite plates were presented. Application of hybrid joints (riveted-adhesive) or joints reinforced by composite plates to forming repair nodes of damaged thin-walled structures (for example in aircraft structures) was proposed. Finite Element Method was used to analysis of stress distribution in joints and to planning of loads value in following stages of experimental investigations. Increasing life of riveted-adhesive joints was explained in comparison with riveted joints, took as a damage criterion for adhesive joint, maximum normal positive stress theory. Epoxy resins - Epidian 53 and Epidian 57 with addition of glass and carbon fabric (basis weight 160 g/m2) were used to forming adhesive joints and composite plates. Comparative research of damaged riveted joints and joints repaired with the aid of composite plates were presented.
Słowa kluczowe
PL połączenie nitowe   zmęczenie materiału  
EN riveted joint   fatigue  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2010
Tom nr 7-8
Strony 51--56
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Rośkowicz, M.
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Instytut Techniki Lotniczej
Bibliografia
1. Jenkinson L., Simpkin P., Rhodes D.: Civil Jet Aircraft Design. Arnold - Hodder Headline Group, London 1999.
2. Grigoriew I/I/., Gołdowski P.: Nitowanie konstrukcji ze stopów lekkich. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967.
3. Megson T.H.G.: Aircraft Structures for Engineering students. Butterworth-Heinemann, Oxford 2003.
4. Pilkey W.D., Pilkey D.F.: Peterson's Stress Concentration Factors Wiley & Sons 2008.
5. Godzimirski J.: Technologia produkcji płatowców. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2000.
6. Lewitowicz J. i inni: Podstawy eksploatacji statków powietrznych - badania eksploatacyjne statków powietrznych. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2007.
7. Duong C.N., Wang C.H.: Composite Repair. Elsevier 2007.
8. Baker A., Rose F., Jones R.: Advances in the Bonded Composite Repair of Metallic Aircraft Structure. Elsevier 2002.
9. Tkaczuk S.: Prognozowanie wytrzymałości połączeń klejowych. Rozprawa doktorska. WAT, Warszawa 2006.
10. Godzimirski J., Tkaczuk S.: Numeryczne modelowanie adhezji połączeń klejowych. Przegląd Mechaniczny 9/2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB8-0007-0008
Identyfikatory